Kategoria: Projektijohtaminen

Page 2/2

IT-palvelujohtaminen, Kokonaisarkkitehtuuri, Liiketoiminnan kehittäminen, Palvelujohtaminen, Projektijohtaminen, Yleinen

Päätösmallien avulla varmistat liiketoimiesi vaikuttavuuden

Projekti- ja portfoliojohtaminen, Projektijohtaminen

Miten varmistan projektin epäonnistumisen – lue 10 vinkkiä

Digitalisaatio, Johtaminen, ketterät menetelmät, Palvelujohtaminen, Projektijohtaminen, Tuottavuus ja työn ilo

AgileSHIFT – avaimet menestykseen jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla

Analytiikka, Digitalisaatio, ketterät menetelmät, Liiketoiminnan kehittäminen, Palvelujohtaminen, Projektijohtaminen, Uudet teknologiat

Miten onnistua Lean-hankkeessa naurettavan helposti? Prosessien louhinnan hyödyntäminen QPR Lean -menetelmällä.

Liiketoiminnan kehittäminen, Projektijohtaminen

Tietoarkkitehtuuri kilpailuedun lähteenä

ketterät menetelmät, Projektijohtaminen

AGILE – Mikä? Milloin? Miksi?

palvelumuotoilu, Projektijohtaminen

Kosketuspisteistä palvelun rakenneosien ymmärtämiseen

Kokonaisarkkitehtuuri, Projektijohtaminen

Jääkö kokonaisarkkitehtuuri digitalisaation ja ketteröittämisen jalkoihin?

Projektijohtaminen

Projektinhallinnan perusasiat ovat edelleen läsnä toteutustavasta huolimatta

Digitalisaatio, Johtaminen, ketterät menetelmät, Projektijohtaminen

Mitkä ovat operatiivisen johtamisjärjestelmän tavoitteet?

Kokonaisarkkitehtuuri, Projektijohtaminen

Haluatko toimivan kokonaisarkkitehtuurin?

Johtaminen, ketterät menetelmät, Lean, Palvelujohtaminen, Projektijohtaminen

Lean-ajattelu kahdeksan turhuuden poistoon