Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, ketterät menetelmät, Lean, Palvelujohtaminen, Projektijohtaminen

Lean-ajattelu kahdeksan turhuuden poistoon

Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka muun muassa keskittyy kahdeksan erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon) poistamiseen. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia, lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja sekä hyödyntämään työntekijöiden “hiljaista tietoa”.

Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia asioita saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Samaan aikaan vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille.

Leanissa on keskeistä tunnistaa hukka ja hukan syntymisen juurisyyt. Pyrkimyksenä on eliminoida hukka nopeasti ja tehokkaasti sekä samalla pienentää kustannuksia ja parantaa laatua. Hukalla tarkoitetaan ylimääräisiä, tuottamattomia toimintoja, jotka hidastavat prosessia tai tuottavat tarpeettomia kustannuksia.

Hukka on seurausta prosesseissa tapahtuvista vioista ja virheistä, jotka muun muassa vaihtelu aiheuttaa. Jos poistetaan vain hukkaa, hukka tulee aina uudestaan, siksi hukan ja hajonnan juurisyyt tulee paljastaa ja poistaa. Arvoa tuottamattomiksi toiminnoiksi tai turhiksi asioiksi lasketaan:

 1. Viat, virheet, vialliset tuotteet
 2. Ylituotanto
 3. Odotusaika
 4. Työntekijän tietojen ja taitojen alikäyttö
 5. Tavaroiden kuljetukset ja siirrot
 6. Ylisuuret varastot, ja välivarastot prosessivaiheiden välillä
 7. Tarpeeton liike, liikehtiminen, huono ergonomia
 8. Yliprosessointi

Näiden ongelmien poistamiseen Lean-ajattelu tarjoaa useita työkaluja, kuten jatkuvaa kehittämistä, imuohjausta (Kanban) ja virhemahdollisuuksien prosessista eliminointia.

Leanin avulla päästään:

 • Parantamaan asiakastyytyväisyyttä
 • Paljastamaan ja eliminoimaan piiloprosessit
 • Identifioimaan hukan ja hajonnan juurisyyt ja eliminoimaan ne
 • Jouhevaan imuohjauksella toimivaan prosessiin, jonka virtaustehokkuus on erinomainen
 • Lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja
 • Parantamaan laatua periaatteella nolla virhettä
 • Pienentämään toiminnan kustannuksia

Lean tavoitteena on, että oikea määrä asioita saadaan:

 • Oikeaan aikaan
 • Oikeaan paikkaan
 • Oikean laatuisena

Lean on syntynyt pääosin Toyota Production Systemsin (TPS) periaatteiden pohjalta.