Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

ketterät menetelmät, Palvelujohtaminen, Projekti- ja portfoliojohtaminen, Projektijohtaminen

Miten Scrum-tiimi toimii ja keitä sen jäsenet ovat?

Scrum on maailman käytetyin ketterän kehityksen viitekehys, joka kehitettiin alkujaan ketterän ohjelmistokehityksen työkaluksi. Nykyisin Scrumia sovelletaan yleisesti projektinhallinnassa, ohjaamassa ja tehostamassa projektitiimien toimintaa.

Miten toimii Scrum-ajattelun mukainen projektitiimi?

  • Scrumin tavoite on, että kaikki projektitiimin jäsenet ovat motivoituneita, innostuneita ja tasa-arvoisia. Vaikka projektissa noudatetaan tiettyjä rooleja ja prosesseja, on aktiivinen kommunikaatio tärkeämpää, kuin itse prosessit.
  • Scrumin mukaan Ihminen kommunikoi tehokkaimmin kasvotusten, olemmehan laumasieluja. Siksi riittävän usein kasvotusten tapaaminen on tärkeässä roolissa projektin onnistumiselle.
  • Projektissa seurataan jatkuvan parantamisen sykliä, jolla pyritään ohjaamaan toimintaa kohti entistä parempaa lopputuotosta, entistä toimivampaa tiimiä ja entistä motivoituneimpia tiimin jäseniä.
  • Tiimi on itseohjautuva ja monitaitoinen, ja sillä on valta valita itse tiimin yhteiset työmenetelmät.
  • Projektin tavoitteena oleva lopputuote kehittyy ajan kuluessa valmiimmaksi useiden eri kehitysjaksojen aikana. Näitä kehitysjaksoja kutsutaan sprinteiksi. Sprintti on 1-4 viikon mittainen aikaraja, jonka sisällä tuotetaan “valmiin” määritelmän täyttävä, käyttökelpoinen ja potentiaalisesti julkaisukelpoinen versio tai osa lopputuotteesta.

Mitkä ovat Scrum-tiimin jäsenten roolit?

Tiimi päättää yhdessä kunkin sprintin tavoitteet ja tehtävät, ja myös vastaa yhdessä siitä, että asetettuihin tavoitteisiin päästään.  Scrum-projektissa esiintyy kolme erilaista roolia: Product Owner, Scrum Master ja kehitystiimi.

Product Owner
Tuotteen omistajan vastuulla on maksimoida työn ja lopputuotteen arvo. Vain yksi tiimin jäsen voi toimia tässä roolissa kerrallaan. Tuoteomistaja on henkilö, jolla on hyvä käsitys lopputuotteeseen liittyvästä liiketoiminnasta. Hän edustaa asiakkaita ja lopputuotteen käyttäjiä. Loppukädessä tuotteen omistajan vastuulla on tehdä kaikki päätökset tuotteen ominaisuuksista ja toiminnallisuuksiin vaikuttavista seikoista.

Scrum Master
Scrum Master huolehtii, että tiimi voi tehdä työtään optimaalisella tavalla. Hän varmistaa, että tiimi pitäytyy Scrumin teoriassa, käytännöissä ja säännöissä. Scrum Master on ikään kuin tiimin palveleva johtaja mutta ei kuitenkaan esimies. Toisin kuin perinteisellä esimiehellä, hänellä ei ole tiimin jäseniin suoraa määräysvaltaa, vaan hän vaikuttaa toimintaan Scrum-prosessin kautta.

Tiimi
Tiimiin kuuluvat kaikki ne jotka projektia ovat tekemässä. Tiimin sisältä ei erikseen nimitetä yksilöitä eri toimenkuviin, vaan tiimiin kasataan ne henkilöt, joilla on tarvittava osaaminen ja erilaisia vahvuusalueita. Jokainen tiimiläinen on projektin kannalta yhtä tärkeä ja he yhdessä vastaavat tehtävien jaosta sekä lopputuotteen kaikista osa-alueista, ei koskaan yksittäinen tiimin jäsen.

Oletko sinä nykyinen tai tulevaisuuden Product owner, Scrum Master tai tiimin jäsen? Tai haluatko kuulla menetelmästä lisää tehostaaksesi projektitiimisi toimintaa?

Katso Wakarun Scrum-valmennukset, joissa tutustut Scrumin periaatteisin, arvoihin, rooleihin ja työmenetelmiin. Vaihtoehtoina on sertifiointiin tähtäävä PeopleCert Scrum Master II tai Ketterät menetelmät käytännönläheisesti.

Tutustu kaikkiin Wakarun valmennuksiin tästä! 

Aaro Ollikainen, Wakaru

Kirjoittaja Aaro Ollikainen on Certified Scrum Master ja sertifioitu projektipäällikkö (IPMA C, PMP, PRINCE2 Practitioner). Hänellä on pitkä kokemus projektijohtamisen valmentamisesta ja konsultoinnista ja yrityskohtaisista valmennuksista. Hän on työskennellyt esimerkiksi ICT-, infrastruktuuritoimitus-, lääke- ja asiantuntijapalvelualan yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Aaro tunnetaan taitavana valmentajana ja coachina, joka saa aikaan konkreettisia tuloksia valmennettaviensa toiminnassa.

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty (ATO) koulutusorganisaatio. Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.