Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

ketterät menetelmät, Projektijohtaminen

AGILE – Mikä? Milloin? Miksi?

Agile eli ketterä – termi tuli tunnetuksi v. 2001 julkaistun ketterän manifestin (Agile Manifesto*) myötä. Manifestin kirjoitti 17 ohjelmistoalan huippuasiantuntijaa, jotka tiesivät, mikä toimii ohjelmistokehityksessä ja mikä ei toimi. Vaikka manifestin arvot ja periaatteet ovat alun perin tarkoitettu ohjelmistonkehitystä varten, ne ovat osoittautuneet toimiviksi myös monessa muussa kompleksisessa työssä.

Termillä “ketterä” on muissa yhteyksissä myös erilaisia merkityksiä. Tässä kirjoituksessa avataan alkuperäistä, ketterän manifestin myötä tunnetuksi tullutta ketterä-termiä sekä siihen liittyviä perusasioita.

  1. Mitä Agile eli ketterä -termi tarkoittaa?

Agile eli ketterä -termi ei tarkoita eikä kuvaa mitään metodologiaa, mallia, prosessia, eikä viitekehystä. Se tarkoittaa mentaliteettia, joka perustuu ketterään manifestiin.

Ketterää kehitystä kuvaa hyvin mikä tahansa lähestymistapa, joka on yhdenmukainen ketterän manifestin arvojen ja periaatteiden kanssa. Näihin arvoihin ja periaatteisiin perustuvat käytännöt kehitetään tai valitaan tarpeen mukaan. Lukuisat olemassa olevat ketterät lähestymistavat ja niiden käytännöt perustuvat näihin arvoihin ja periaatteisiin.

Vaikka Agile eli ketterä –termi tuli tunnetuksi ketterän manifestin myötä, monet nykyisten ketterien menetelmien käytännöt olivat käytössä jo useita vuosia tai joissain tapauksissa vuosikymmeniä ennen ketterää manifestia.

  1. Milloin kannattaa olla ketterä?

Ketterät menetelmät sopivat parhaiten suuren epävarmuuden projekteihin, joiden lopputulos on uniikki. Näissä projekteissa on korkea riskitaso, ne ovat kompleksisia ja niissä tapahtuu usein muutoksia. Näillä projekteilla ei ole onnistumisen mahdollisuuksia, jos niissä käytetään perinteisiä suunnitelmavetoisia malleja. Mitä kompleksisempi projekti on kyseessä, sitä suurempi hyöty ketteryydestä.

Vaikka ketterän manifestin arvot ja periaatteet ovat alun perin tehty ohjelmistoteollisuutta varten, ne ovat levinneet laajasti myös muille aloille. Ketteryys sopi monenlaiseen kompleksiseen työhön, jossa on korkea riskitaso ja suuri epävarmuus.

  1. Miksi kannattaa olla ketterä

Ketterään manifestiin perustuvat lähestymistavat korostavat läpinäkyvyyttä ja muutosystävällisyyttä, mikä varmistaa epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa ympäristössä halutun lopputuloksen. Käytännöt parantavat laatua ja työn tehokkuutta, mikä johtaa kustannusten pienenemiseen, lyhyempään toteutusaikaan ja parempaan asiakastyytyväisyyteen.

  1. Mikä on paras ketterä malli?

Parasta ketterää mallia ei ole. Ketteryyteen ei kuulu termiä ”paras käytäntö”. Pääperiaatteita ketteryydessä ovat käytäntöjen jatkuva parantaminen, sekä oppiminen kokeilujen, yritysten ja erehdysten kautta. Valmiita joka tarkoitukseen tehtyä malleja ei ole.

Paras lähtökohta ketterän mallin valitsemiseksi ei yleensä ole tietyn yksittäisen menetelmän valitseminen ja sen tarkka noudattaminen. Vaikka ketteriä menetelmiä on suuri määrä, mitään niistä ei ole pakko käyttää. Menetelmä voidaan tehdä puhtaalta pöydältä, se voi olla muunnelma jostain tai joistakin menetelmistä, tai se voi olla monen menetelmän sekoitus. Pääasia että käytettävä malli soveltuu sitä projektia tai työtä varten, jossa sitä käytetään. On parempi sovittaa prosessit projektille, eikä päinvastoin.

Myös projektinjohtaminen tulee sovittaa projektiin, joka toimii ketterässä ympäristössä. Equ Pro:n koulutuksissa käsitellään aihetta laajemmin.

Tervetuloa koulutuksiin

Ketterä Projektinjohtaminen – ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektien hallinta. Seuraava toteutus 9.4.2019

Leading Agile projects (englanninkielinen koulutus) Seuraava toteutus 7.5.2019

Projektinhallinta ketterässä projektissa Seuraava toteutus 4.6.2019

Kirjoittaja toimii hankejohtajana Codemen Oy:ssä. Hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hannu tuntee hyvin sekä projektijohtamisen perinteiset että ketterät menetelmät. Hannu on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa.

*https://agilemanifesto.org/