Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Digitalisaatio, Johtaminen, Palvelujohtaminen, Tiedonhallinta

Mikä on johtamisjärjestelmän perusajatus käyttäjän ja järjestelmän toteuttamisen lähtökohdista?

Johtamisjärjestelmän ytimessä on toiminta, siis prosessit. Toiminnan ytimessä ovat toimijat. Nykyisellään toimijat eivät ole pelkästään ihmisiä, vaan mukaan on tullut automaatio ja robotisaatio. Tässä artikkelissa tarkastelen asiaa ihmisnäkökulmasta.

Ensimmäisessä blogissani ’Dynaaminen johtamisjärjestelmä’ kerroin peruskäyttötapauksista:

 

 

 

 

 

Tämän vastinparina on johdon vastaava peruskäyttötapaus:

 

 

 

 

Lähtökohta

Organisaatiot tarvitsevat erilaista tietoa pystyäkseen toimimaan. Tällaista tietoa on esimerkiksi:

  • Dokumentaatio eri käyttötarkoituksissaan: työohjeet, lomakkeet, dokumenttipohjat, tarkistuslistat jne.
  • Koulutusohjelmat ja koulutusmateriaalit
  • Internetsisältö, kuten sivustot, blogit, uutiset
  • Toiminnan mittaristot
  • Toimintaan liittyvät riskit
  • Kehitysprojektiportfolio

Monesti organisaatiossa tätä tietoa hallitaan niihin hyvin soveltuvilla järjestelmillä. Haasteena on, että järjestelmät voivat olla toisistaan erillään eivätkä kytkeydy prosessiin. Löytääkseen prosessinmukaiseen rooliinsa ja tehtäväänsä liittyvää sisältöä pitää toimijan ensin löytää ko. tiedonsäilytysjärjestelmä, ja tämän jälkeen vielä osata etsiä järjestelmästä tarvittava tieto. Tieto on hajallaan ympäriinsä, eikä siitä muodostu eheää ja yhtenäistä kuvaa toiminnan näkövinkkelistä.

Toimintaansa tukeakseen ja ymmärtääkseen organisaatiot mallintavat prosessinsa. Nämä prosessi-diagrammit ovat tavalliselle mallinnukseen perehtymättömälle henkilölle liian monimutkaisia ja hankalalukuisia. Mallinnuksessa käytetty notaatio ei myöskään ole kaikille tuttu – eikä välttämättä tarvitse ollakaan. Prosessimallit uhkaavat jäädä vain pienen mallintajapiirin hyödynnettäväksi. Turhan usein isollakin työllä luodut prosessit jäävät keräämään pölyä ja vanhentumaan. Tehty mallinnus jää kertaluontoiseksi ja mahdolliset lisähyödyt malleista jäävät saamatta.

Toiminta-ajatus yksinkertaistettuna

  • Otetaan luoduista prosessimalleista rakenne eli prosessien nimet ja niiden välinen hierarkia.
  • Viedään prosessirakenne muihin tietojärjestelmiin metatiedoksi.
  • Linkitetään tietojärjestelmän sisältämät tiedot metatietoon.

Johtamisjärjestelmää toteuttavassa tietojärjestelmässä toimija voi selailla organisaation prosesseja. Selattavat prosessit voidaan yksinkertaistaa esim. prosessikorteiksi ja piilottaa peruskäyttäjän kannalta liiat diagrammien yksityiskohdat. Halutut tiedot – esim. ohjeet, koulutusmateriaali, dokumentit ja mittarit -näytetään prosessikorttiin kytkettynä tietona. Organisaatiosta riippuen selailu voi olla myös diagrammipohjaista. Päätyessään prosessiin, josta toimija haluaa lisätietoa esimerkiksi prosessiin liittyvistä koulutusohjelmista, ohjataan käyttäjä linkillä koulutusjärjestelmään. Linkissä viedään samalla tieto prosessista. Tämän tiedon pohjalta koulutusjärjestelmä voi suodattaa näkyviin koulutusohjelmat, joissa metatiedoksi on määritetty tuo samainen prosessi.

Loppulause

Toiminta-ajatus on tässä esitettynä varsin yksinkertainen pohjautuen perusajatukseen, että toimijoilla on pääsy tarvittavaan tietoon digitaalisessa muodossa. Kaikissa organisaatioissa ei välttämättä ole riittävän vahvaa tiedon jakamisen kulttuuria taikka toimintaympäristö ei mahdollista tai tue digitaalisen sisällön käsittelyä.

Tämän toiminta-ajatuksen toteuttaminen onkin sitten oma tarinansa. Siitä seuraavassa blogipostauksessa.

Lue linkistä kollegani Nina Ritonummen blogi prosessien mallintamisen kahdesta eri näkökulmasta

Tutustu kirjoittajan muihin blogeihin tästä!
Katso kirjoittajan pitämät maksuttomat webinaarit täältä!
Kurkista QPR:n tarjoamiin koulutuksiin Oppiassa tästä!

mika_haikonen blog

Mika Haikonen

Kirjoittaja toimii lead konsulttina QPR Software Oy:ssä. Hän on muutos-, prosessi- ja projektijohtamisen ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä ICT-, prosessi- ja myyntiprojektitoiminnasta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Mika on kokenut asiakas- ja sidosryhmäviestijä, ja intohimoinen ratkaisija niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.