Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Digitalisaatio, IT-palvelujohtaminen, Johtaminen, ketterät menetelmät, Palvelujohtaminen

27 % DevOps-tiimien ajasta kuluu manuaalisiin tehtäviin, jotka vievät resursseja elintärkeältä innovoinnilta

Nykypäivän hyper-digitaalisella aikakaudella organisaatioilla on paineita tarjota uusia palveluita yhä nopeammalla tahdilla. Organisaatiot ennustavat tekevänsä ohjelmistopäivityksiä 58 % nykyistä useammin vuoteen 2023 mennessä. DevOps-tiimit kamppailevat pysyäkseen tahdissa.

Organisaatioiden kiirehtiessä toimittamaan uusia, entistä innovatiivisempia palveluita ja tekemään asiakkaista onnellisempia, DevOps-tiimit ovat kriittisessä asemassa tavoitteiden saavuttamisessa – varmistaen nopeuden, laadun ja luotettavuuden.

Tiimit ovat juuttuneet siiloihin, sovellusten monimutkaisuuteen, pirstoutuneisiin työkaluketjuihin ja manuaaliseen työhön. 27 % DevOps-tiimien ajasta kuluu manuaalisiin tehtäviin, joka vähentää innovaatioihin käytettyä aikaa.

22 % johtajista myöntää, että heillä on niin suuri paine innovoida nopeammin, että heidän on uhrattava koodin laatu. Lue lisää lataamalla ilmainen Global DevOps Report 2021

SRE kaataa siilot ja lisää aikaa innovoinnille

SRE soveltaa DevOps-periaatteita kehitettäessä järjestelmiä ja ohjelmistoja, jotka auttavat lisäämään palveluiden luotettavuutta ja suorituskykyä. Sen kehitti Google ja sitä hyödyntävät menestyksellisesti monet maailman johtavista yrityksistä, kuten Netflix ja Amazon.

DevOps-ajattelutavan ja -taitojen soveltaminen ohjelmiston luotettavuuteen auttaa vähentämään siiloja kehityksen ja toimintojen välillä jakamalla vastuun luotettavuus- ja suorituskykyongelmien havaitsemisesta kehityksen elinkaaren varhaisessa vaiheessa.

Kehittäjien, toimintojen ja tuotteiden omistajien yhteistyön avulla sivuston luotettavuusinsinöörit voivat määrittää ja täyttää palvelutaso- ja käytettävyystavoitteet.

SRE:n käyttöönoton myötä:

– Siilot purkautuvat
– Innovointiin käytetty aika lisääntyy automatisoimalla manuaalisia töitä
– DevOps-tiimit pystyvät toimittamaan ohjelmistopäivityksiä nopeammin
– Työn laatu ja työntekijöiden tyytyväisyys kasvavat

Muun muassa näistä syistä SRE-ammattilaisten kysyntä kasvaa niin kansainvälisesti kuin Suomessa valtavalla volyymilla.

Polku SRE-asiantuntijaksi alkaa Site Reliability Engineering -valmennuksessa

APM Finland on Suomen johtava, sertifioitu SRE-valmennusorganisaatio.
Aloitimme SRE-valmennukset syksyllä 2021. Opettajamme ovat DevOps Instituutin hyväksymiä, koulutettuja SRE-valmentajia.

SRE (Site Reliability Engineering) Foundation℠ -kurssi on johdanto periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden avulla organisaatiot voivat skaalata kriittiset palvelut luotettavasti ja taloudellisesti.

SRE-toimintamallin käyttöönotto mahdollistaa nopean ja ennakoivan tavan tuottaa jatkuvasti parempaa arvoa, lisää sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyyttä ja sitouttaa organisaation toimimaan yli siilojen kohti yhteistä tavoitetta.

Kurssi korostaa SRE:n kehitystä ja sen tulevaa suuntaa, ja se tarjoaa osallistujille käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla koko organisaatio voidaan sitouttaa toimimaan SRE:n mukaisesti.

Kurssi on kehitetty yhteistyössä SRE-huippuammattilaisten ja SRE:tä hyödyntävien yritysten kanssa. Kurssi nivoo yhteen parhaat käytännöt SRE:n hyödyntämiseksi organisaatiossa.

Haluatko oppia lisää?

Voit ilmoittautua mukaan Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠ -valmennukseen täällä

 

Sertifioitu SRE-valmentaja ja Wakaruun kuuluvan APM Finlandin liiketoimintajohtaja,
Lauri Humina