Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Palvelujohtaminen

Nopea. Ketterä. Innovatiivinen. Sehän on Service Sprint!

Asiakkaan aikakaudella on todella hankala ennustaa, miten asiakkaat reagoivat uusiin ideoihin ja palveluihin. Ja vaikka osuttaisiin oikeaan, kehitys on ennennäkemättömän nopeaa ja äärimmäinen kilpailu tekee tuotteiden ja palveluiden sykleistä lyhyempiä kuin koskaan ennen. Siksi tarvitaan uusi malli luoda nopeasti tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat oikeaan tarpeeseen, oikealla tavalla, oikeaan aikaan.

Mutta miten tämä tehdään? Nykyään minun vastaukseni on usein Service Sprint.

Mikä on Service Sprint?

Service Sprint on CGI:n kehitysmalli, joka auttaa tiimejä liikkumaan nopeasti ideoista konkretiaan ja validoimaan tärkeimmät elementit palvelun menestyksen kannalta. Siinä yhdistellään parhaat palat Google Venturesin Design Sprintistä ja erilaisista Lean StartUp-malleista, ja optimoidaan viikon aikana tuotettava lisäarvo.

Tavallisesti idean konseptiksi saattaminen ja sen testaaminen saattaa kestää useita kuukausia. Service Sprint alkaa maanantaina ja päättyy perjantaina. Ja näiden viiden päivän aikana ehditään tehdä paljon:

  1. Kirkastetaan haaste ja etsitään siihen ratkaisu.
  2. Visualisoidaan ratkaisu ja testataan se käyttäjillä.
  3. Määritellään liiketoimintahypoteesi ja mietitään, miten hypoteesi voidaan todentaa.
  4. Luodaan ymmärrys siitä, miten palvelu voidaan teknisesti rakentaa.

Service Sprintissä kirkastetaan tuote- tai palveluidea ja luodaan prototyyppi. Konkretisoitu idea testataan sekä loppuasiakkaan, liiketoiminnan että arkkitehtuurin näkökulmasta. Näin ymmärretään palvelun houkuttelevuus asiakkaan kannalta, mitä sen rakentaminen maksaa ja tuotetaanko sillä enemmän rahaa tai säästöjä kuin sen rakentamiseen menee.

Miksi Service Sprint toimii?

Service Sprint ei ole magiaa. Mutta ihmeitä tehdään, kun luodaan pieni, autonominen ja monialainen tiimi, joka

  1. työskentelee samassa jaetussa tilassa,
  2. sitoutuu yhteiseen tavoitteeseen ja siitä johdettuihin rooleihin ja rajoitteisiin
  3. käyttää ongelmanratkaisussa muotoilumenetelmiä, kuten visualisointia ja tarinankerrontaa.

Käytännössä Sprintissä kerätään samaan tilaan työntekijöitä eri sidosryhmistä ja toimialoilta työskentelemään paitsi yhdessä muiden kanssa, myös itsenäisesti omaa tietotaitoaan hyödyntäen. Ei häiriötekijöitä, ei silputtuja projekteja tai epämääräistä käsienheiluttelu-brainstormingia. Konseptin suunnitteluun ja validointiin on mahdollista osallistaa myös palvelun aitoja käyttäjiä.

Lopputuloksena on konkreettinen palvelukonsepti, joka on paitsi käyttäjälle merkityksellinen ja houkutteleva, myös liiketoiminnallisesti järkevä ja teknisesti toteutettava.

Nyt sinulla on mahdollisuus oppia soveltamaan Service Sprint -mallia omiin palveluihisi ja tuotteisiisi koulutuksessa, jossa CGI:n asiantuntijat tutustuttavat sinut ketterän menetelmän saloihin intensiivisessä, mutta palkitsevassa workshopissa. Koulutuksen jälkeen osaat erottaa ideoiden seasta kehityskelpoisimmat helmet, prototypoida ja kerätä käyttäjäpalautetta, todentaa liiketoimintaoletuksia ja saada tuloksia aikaan ripeästi.

Kirjoittaja Ville Koistinen toimii CGI Nextin johtavana suunnittelija. Villellä on yli 15 vuoden kokemus suunnittelutyöstä ja hän on voittanut suunnittelutöillään useita kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja. Hänellä on monipuolista kokemusta palvelumuotoilusta, konseptoinnista, arvolupausten muotoilusta, UX-suunnittelusta, käyttäjätutkimuksesta ja suunnittelutyön johtamisesta. Villen kokemus käsittää projekteja sekä kuluttajille että yritysasiakkaille suunnattuihin palveluihin liittyen, ja hän on työskennellyt erilaisten asiakkaiden kanssa start-upeista monikansallisiin suuryrityksiin. Ville on kouluttautunut Sprint-menetelmään, käyttänyt sitä kymmeniä kertoja eri asiakkaiden kanssa sekä kouluttanut myös muita menetelmän saloihin.