Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Oman osaamisen kehittäminen

Oppijan koulu – #FAIL 4 – Jämähtäminen

Oppiminen on kestävyyslaji: välillä se sujuu kevyesti ja välillä edessä on pitkiä suvannevaiheita. Varo kuitenkin paikalleen jämähtämistä! Jos haluaa koko ajan oppia lisää, kannattaa pitää silmät auki, tarttua tilaisuuksiin eikä pienistä vastoinkäymisistä kannata hermostua. Erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota omaan ajatteluun. Varsinkin silloin, kun on aloittamassa uutta yritystä tai tehtävää. Me itse päätämme, jämähdämmekö paikoillemme vai jatkammeko eteenpäin.

Mielen asetukset kohdilleen

Stanfordin yliopiston psykologian professori Carol Dweck on tutkimuksissaan keskittynyt ihmisten lahjakkuuteen ja heidän omiin käsityksiinsä siitä. Dweckin mukaan ihmiset voidaan jakaa kahtia sen mukaan, miten he suhtautuvat oppimiseen, eli taitojen ja lahjakkuuden alkuperään.

Ensimmäisen ryhmän mielestä oppimisen ominaisuudet perustuvat synnynnäisiin tai pysyviin ominaisuuksiin. Tätä asennetta voidaan kutsua muuttumattomaksi ajattelutavaksi tai asenteeksi (engl. fixed mindset). Fixed mindset –tyyppisessä ajattelussa takerrutaan vanhaan eikä huomata sen luomaa myrkyllistä ilmapiiriä, jossa rajoitetaan uuden oppimista ja suojellaan vanhaa.

Muuttumattomassa ajattelussa läsnä on myös virheiden tekemisen pelko. Ei uskalleta tehdä päätöksiä eikä ottaa riskiä. Kielteinen ja suljettu ajattelumalli syntyy monesti automaationa eikä onneksi suinkaan aina kerro koko totuutta.

Omaa ajattelua ja ajatusmalleja voi onneksi kehittää. Oppiminen tarkoittaa usein kovaa työntekoa, mutta silloinkin positiivinen asenne ratkaisee.

Toisen ryhmän mielestä oppiminen, menestys ja ominaisuudet puolestaan ovat harjoittelun ja työn seurausta. Tätä asennetta voi kutsua kasvun ajattelutavaksi (engl. growth mindset). Growth mindset –ajattelussa korostuu usein oppijan halu tehdä töitä, valmius tehdä virheitä ja yrittää uudestaan oppimistulosten aikaansaamiseksi. Onneksi positiivisen ja avoimen ajattelumallin voi oppia. Usein toistuvilla ajatuksilla on vahva vaikutus, kuinka toimit ja käyttäydyt eri tilanteissa.

Kohti Growth Mindset -ajattelua, 3 askelta

1. Palkitse ja kiitä itseäsi

Koska viimeksi kehuit itseäsi? Kiitoksesta ja kannustuksesta saa lisää voimaa – myös omista kiitoksista. Myös rohkeus yrittää ja kokeilla ansaitsevat kiitosta

2. Jätä isi kotiin

Löydät asioihin uuden näkökulman, kun jätät isin kotiin ja muutat ”pitäisi” –sanat ”haluan” tai ”voin” –sanoiksi. Usein voit tehdä, kuten oikeasti haluat, kunhan vain teet päätöksen. Samalla saatat oivaltaa tai huomata asioita, jotka eivät ole tarpeellisia tai mahdollisia.

3.Opettele ajattelua

Eräässä tutkimuksessaan Dweck tutki matematiikassa huonosti menestyviä oppilaita. Ensimmäiselle ryhmälle annettiin opetusta erilaisissa opiskelutekniikoissa ja -taidoissa. Toiselle ryhmälle taas puolestaan annettiin ohjausta muuttumattoman ajattelutavan ja kasvun ajattelutavan eroista. Heitä siis opetettiin ymmärtämään, että heidän taitonsa eivät olleet pysyviä ja heidän valmiutensä tehdä töitä ja virheitä auttaa heitä oppimaan.

Kumpi ryhmä pärjäsi paremmin? Selkeästi se, joka oli saanut ohjausta ajattelutapojen eroista.

Uskalla saavuttaa uutta

Kannustaminen, palkitseminen ja itseluottamuksen kasvattaminen ovat kaikki tärkeitä toimenpiteitä kasvun ajatteluun pyrkiessä sekä sen ylläpitämisessä. Kohtuus kaikessa -sääntö pätee kuitenkin myös tässä. Liiallisella kehumisella voi nimittäin myös tiedostamattaan edesauttaa uuden oppimisen pelkoa ja sitä kautta myös jämähtämistä pakoilleen.

Otetaan esimerkki lapsen ja vanhemman välisestä suhteesta. Hyvää tarkoittava kehu voi kääntyä tarkoitustaan vastaan. Pahimmillaan fiksuksi ja osaavaksi kehuttu lapsi alkaa pelätä ”fiksun-lapsen” statuksen menettämistä jopa niin paljon, että ei enää halua oppia ja tehdä uusia asioita, koska niihin liittyy epäonnistumisen mahdollisuus ja tätä kautta ”fiksun-lapsen” aseman menettäminen.

Sama pätee meihin aikuisiin uuden oppijoihin. Moni meistä jämähtää vanhoihin hommiin ja pelkää uuden opettelua. Uusien mahdollisuuksien äärellä innostus kääntyykin peloksi. On helpompaa pysytellä vanhassa tutussa tavassa toimia, josta aina ennenkin on saanut kehuja, kuin kokeilla jotain uutta ja riskeerata, että joku muu osaa uudella tavalla toimimisen paremmin. Mitä jos sitä ei pärjääkään uusissa tehtävissä ja aikaisemmin saavutettu ”fiksun työntekijän/pomon” maine ja asema menee?

Sanoita kehusi oikein

Tästä monelle herää varmasti kysymys, kuinka sitten kehua oikein? Oppimista ja motivaatiota voi parhaiten tukea kehumalla saavutettujen tulosten sijaan henkilön sitoutumista, tsemppaamista ja konkreettista tekemistä tavoitteiden eteen.

Vinkki! Mieti seuraavan kerran kehuessasi lasta tai kollegaa, miten sanoitat kehun. Kun hän näyttää sinulle työtään, sanomme helposti: ”Oletpa sinä taitava!”

Juuri tämä vahvistaa käsitystämme muuttumattomista ominaisuuksista. Entäpä jos sanoisimmekin: ”Oletpa nähnyt paljon vaivaa tämän eteen” tai ”Hienoa työtä. Olet selvästikin kuunnellut opettajan / asiakkaiden palautetta.”

Mitä omaan oppimiseen ja sen kehittämiseen tulee, jämähtäminen estetään parhaiten tarttumalla kaikkiin tilaisuuksiin oppia uutta. Katso Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta mitä uutta opittavaa sinulle tänään löytyisi. Tohtori Alia Crumin sanoin: Change you mindset, change the game.

petri_vayrynen

Petri Väyrynen

Kirjoittaja on sarjayrittäjä, joka innostuu uuden oppimisesta ja opettamisesta. Kotona, töissä ja vapaa-ajalla.

Lue Oppijan koulu -blogisarjasta myös aiemmin julkaistut osat:
#FAIL 1: Hauskuus
#FAIL 2: Tarkkaavaisuus
#FAIL 3: Kiire