Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO

Parhaat jälkiarviointimenetelmät, joilla saat projektinhallintatoimiston loistamaan

Kyky mitata tietoja on avain projektinhallintatoimiston (PMO) menestykseen.

Projekteihin liittyvien tietojen kerääminen, arviointi ja raportointi ovat projektinhallintatoimiston (PMO) olennaisia ​​toimintoja. Projektinhallintatoimiston (PMO) on kerättävä ja yhdisteltävä laajoja tietojoukkoja ja poimittava niiden joukosta oikeat ymmärtääkseen, mikä vaikutus projektilla on yritykseen.

Projektin jälkiarviointi on erittäin tärkeää projektin elinkaaressa. Projektinhallintatoimiston (PMO) on kehityttävä jatkuvasti ja luotava lisäarvoa kaikille sidosryhmille sovittamalla suorituskyky yhteen keskeisten arviointiperusteiden kanssa. Seuraavassa on joitain projektin arviointimenetelmiä, jotka projektinhallintatoimiston (PMO) tulisi tietää:

1. Hyöty-kustannussuhde

Hyöty-kustannussuhteella mitataan ja arvioidaan suhdetta projektista saadun tuoton ja siitä aiheutuneiden kokonaiskustannusten välillä. Jos budjettirajoituksia ei ole, suosittelemme projektiportfolioita, joiden hyöty-kustannussuhde on korkeampi. Koska suhde antaa perustan selkeälle kustannus-hyötyanalyysille, useimmat projektinhallintatoimistot (PMO) suosivat tätä hankkeen jälkiarviointimenetelmää.

2. Taloudellinen lisäarvo (EVA)

Toinen suosittu menetelmä projektiportfolion hallintatoimien arvioimiseksi on taloudellisen lisäarvon (EVA) menetelmä. Tällä menetelmällä projektinhallintatoimistot (PMO) voivat laskea nettovoiton ja sijoitetun pääoman tuoton. Menetelmä eroaa hyöty-kustannussuhteesta siinä, että se ilmaistaan ​​rahallisena arvona, ei prosentteina. Suosittelemme projektiportfoliota, jonka taloudellinen lisäarvo (EVA) on korkeampi, koska se lisää taloudellista arvoa.

3. Nettonykyarvo (NPV)

Eräs ehkä yksinkertaisimmista ja helpoimmista menetelmistä projektiportfolioiden arviointiin on nettonykyarvomenetelmä. Tällä menetelmällä lasketaan projektin sisään tulevan ja lähtevän kassavirran välinen ero. Projekti on hyvä, jos sisään tuleva kassavirta on lähtevää suurempi. Älykkään projektinhallintatoimiston (PMO) tulisi pyrkiä saavuttamaan positiivinen nettonykyarvo (NPV), koska se osoittaa, että projektiportfolio tuottaa enemmän kassavirtaa verrattuna lähtevään kassavirtaan.

Ei-taloudelliset menetelmät

Käytettävissä on myös arviointimenetelmiä, jotka eivät ole luonteeltaan taloudellisia, mutta joilla on merkittävä vaikutus yrityksen yleisiin tavoitteisiin eli asiakaspalvelun parantamiseen. Tällaiset menetelmät eivät ehkä edistä yrityksen tuottoa rahallisesti mitattuna, mutta ne voivat lisätä yrityksen kannattavuutta tyydyttämällä kaikkia projektiportfolion hallintaan osallistuvia sidosryhmiä.

Määritä projektiportfolion hallinnan tärkeysjärjestys noudattamalla hyvin määriteltyä luokitusmallia. Kun huolehditaan siitä, että luokitusmalli on tehokas, joustava, hallittavissa ja kestävällä pohjalla, se auttaa saavuttamaan projektin tavoitteet parhaalla mahdollisella tavalla.

Thinking Portfolio on 3PMO-tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan 3PMO-tapahtumaan Tampere-taloon 13.6.2023!

Julkaistu Thinking Portfolion blogissa 23.5.2022