Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO

Miten sovellussalkku parantaa kehitysbudjetin kohdennusta ja vaikuttavuutta?

3PMO-blogi Thinking Portfolio - Sovellussalkku

Sovellussalkunhallinta on strateginen lähestymistapa, jonka avulla organisaatiot voivat hallita ja optimoida niiden omistamia tai kehittämiä sovelluksia. Tämä lähestymistapa ei ole vain tekninen, vaan se vaikuttaa suoraan organisaation liiketoimintastrategiaan ja päätöksentekoon.

Miten Sovellussalkunhallinta parantaa kohdennusta ja auttaa tekemään oikeita valintoja?

Kohdennus ja resurssien optimointi

Sovellussalkku (esim. Thinking Portfolio Sovellussalkku) tarjoaa organisaatiolle kokonaisvaltaisen näkymän sen sovellusarkkitehtuuriin. Samalla mahdollistetaan resurssien tehokas kohdentaminen ja optimointi. Kun organisaatio tunnistaa kaikki käytössään olevat sovellukset ja niiden käyttöön liittyvät kustannukset, se pystyy tekemään strategisia päätöksiä siitä, mitkä sovellukset ovat tärkeimpiä ja tuovat tehokkuutta liiketoiminnan kannalta.

Priorisointi ja strategiset linjaukset

Sovellussalkunhallinta auttaa priorisoimaan sovelluksia liiketoimintastrategian mukaisesti. Organisaatio voi arvioida jokaisen sovelluksen merkitystä ja sen kykyä tukea liiketoiminnan tavoitteita. Tämä auttaa varmistamaan, että resurssit kohdistetaan oikein ja että sovellukset tukevat organisaation pitkän aikavälin tavoitteita ja strategiaa.

Riskienhallinta ja vaatimustenmukaisuus

Sovellussalkunhallinta auttaa hallitsemaan riskejä ja varmistamaan, että sovellukset ovat linjassa vaatimustenmukaisuuden kanssa huomioiden eri toimialojen säännökset ja regulaatiot. Organisaatio voi arvioida sovellusten turvallisuutta, tietosuojaa ja riskejä ja varmistaa, että ne täyttävät kaikki vaaditut standardit (esim. DORA, NIS2, ISO27001).

Sisäisen yhteistyön parantaminen

Sovellussalkunhallinta edistää myös sisäistä yhteistyötä organisaatiossa. Erilaiset tiimit voivat työskennellä yhdessä sovellusten arvioinnissa ja päätöksenteossa. Tämä mahdollistaa paremman tiedonjakamisen ja yhteistyön, mikä puolestaan johtaa parempiin päätöksiin ja tuloksiin. Kun kaikilla on sama ajantasainen näkemys tilannekuvasta, on onnistumisellekin paremmat lähtökohdat.

Taloudellisen läpinäkyvyyden lisääminen

Sovellussalkunhallinta lisää myös taloudellista läpinäkyvyyttä organisaatiossa. Organisaatio saa tarkat tiedot sovellusten käytöstä ja niihin liittyvistä kustannuksista. Tämä auttaa tekemään oikeita päätöksiä ja varmistamaan, että osaaminen ja resurssit käytetään optimaalisesti.

Sovellussalkunhallinta on olennainen osa strategista johtamista ja päätöksentekoa. Se auttaa parantamaan kohdennusta, tekemään oikeita valintoja ja optimoimaan resurssien käyttöä. Kokonaisvaltainen näkymä sovelluskantaan auttaa saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet tehokkaammin ja varmistamaan, että sovellukset tukevat organisaation pitkän aikavälin menestystä. Ne organisaatiot, joilta puuttuu kokonaisnäkemys ja läpinäkyvyys sovellusarkkitehtuuriin, eivät käytä ja kohdenna tärkeitä resurssejaan oikein, eivätkä välttämättä kykene reagoimaan oikein toimintaympäristön muutoksiin. Sovellussalkunhallinta on ajanmukainen keino viestiä ja tehdä päätöksiä, johon jokaisen organisaation tulisi tarttua viipymättä.


Thinking Portfolio on 3PMO-tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan 3PMO-tapahtumaan Tampere-taloon 5.6.2024!

Julkaistu Thinking Portfolion blogissa 4.4.2024