Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO

Vahvista organisaatiosi oppimisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuria projektisalkunhallinnalla

Oppiminen ja jatkuva parantaminen ovat avainasemassa organisaation menestyksen varmistamisessa. Projektisalkunhallinta tarjoaa tehokkaan välineen organisaation oppimisen ja jatkuvan parantamisen kulttuurin vahvistamiseen.

Tässä blogikirjoituksessa tarkastelemme, kuinka projektisalkunhallinnan käyttö voi edistää oppimista ja jatkuvaa parantamista organisaatiossasi.

1. Projektien retrospektiivit: Projektisalkunhallinta luo mahdollisuuden projektien retrospektiivien järjestämiseen. Retrospektiivit ovat kokouksia, joissa projektitiimit arvioivat projektin suoritusta ja tunnistavat oppimismahdollisuuksia. Projektisalkunhallinnan avulla organisaatio voi helposti seurata projekteja ja määrittää, milloin retrospektiivit tulisi järjestää. Näiden kokousten kautta organisaatio voi kerätä arvokasta tietoa ja kehittää jatkuvasti toimintaansa hyödyntäen projektisalkunhallintaa (esim. Thinking Portfolio Projektisalkku).

2. Projektien dokumentointi ja tiedonjakaminen: Projektisalkunhallinta edistää projektien dokumentointia ja tiedonjakamista organisaatiossa. Jokainen projekti tuottaa arvokasta tietoa ja kokemuksia, jotka voivat hyödyttää tulevia projekteja. Projektisalkunhallinnan avulla organisaatio voi luoda keskitetyn tietopankin, joka sisältää projekteista kerätyn tiedon, oppimiset ja parhaat käytännöt. Tämä edistää organisaation oppimista ja auttaa välttämään samojen virheiden toistamista tulevissa projekteissa.

3. Kehitysideoiden tunnistaminen: Projektisalkunhallinta auttaa organisaatiota tunnistamaan kehitysmahdollisuuksia ja uusia ideoita projekteista. Jokainen projekti voi tuoda esiin uusia tapoja tehdä asioita tai havaita tarpeita, joita organisaatio voi hyödyntää. Projektisalkunhallinnan avulla organisaatio voi systemaattisesti kerätä näitä ideoita ja arvioida niiden toteutettavuutta ja hyötyjä. Tämä luo pohjan jatkuvalle parantamiselle ja innovaatioille organisaatiossa.

4. Analysointi ja ongelmakohtien tunnistaminen: Projektisalkunhallinnan avulla organisaatio voi analysoida projektien suorituskykyä ja tunnistaa ongelmakohtia. Analyysin avulla organisaatio voi selvittää, miksi tietyt projektin osa-alueet eivät edisty suunnitellusti. Tämä auttaa organisaatiota tunnistamaan juurisyyt ongelmiin ja kehittämään tarvittavat korjaustoimenpiteet. Analysoinnin avulla organisaatio voi myös tunnistaa parhaat käytännöt ja menestyksen tekijät, jotka voidaan jakaa muihin projekteihin.

Oppiminen ja jatkuva parantaminen ovat organisaation menestyksen kulmakiviä. Projektisalkunhallinta tarjoaa tehokkaan tavan vahvistaa oppimisen ja jatkuvan parantamisen kulttuuria organisaatiossasi. Jokainen läpiviety projekti ja siitä saatavat opit ovat loistava ja konkreettinen mahdollisuus parantaa projektijohtamista. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä.


Thinking Portfolio on 3PMO-tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan 3PMO-tapahtumaan Tampere-taloon 5.6.2024!

Julkaistu Thinking Portfolion blogissa 19.6.2023