Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO

Thinking Portfolio selvitti salkunhallinnan trendejä vuodelle 2025

Thinking Portfolio on toteuttanut laajamittaisen kyselyn, jonka avulla on selvitetty tämän hetken ja tulevaisuuden trendejä salkunhallinnassa.

Kesän ja syksyn aikana toteutettuun kyselyyn on haastateltu yhteensä 56 salkunhallinnan edelläkävijää. Haastatteluihin osallistuneet ovat aktiivisesti tekemisissä salkunhallinnan kanssa, ja pystyivät kokemustensa perusteella visioimaan myös tulevaisuuden trendejä. Mukana on haastateltavia eri toimialoilta sekä julkisen sektorin organisaatioista. Haastatteluista 47 toteutettiin Suomessa ja loput 9 Saksassa.

Haastatteluissa nousi toistuvasti esiin kiinnostavia teemoja, jotka voidaan nähdä tämän hetken ja tulevaisuuden trendeinä. Näitä ovat muun muassa tiedolla johtaminen sekä tiedon oikeellisuuden merkitys. Myös resursoinnin ja priorisoinnin tärkeys sekä strategiakytkentä mainittiin haastatteluissa usein. Näiden lisäksi esimerkiksi raportointi ja siihen liittyvä esitysvoima nousivat toistuvasti esiin.

Haastateltavien organisaatioissa salkunhallintaa hyödynnettiin erityisesti johtamisen tukena. Lisäksi salkunhallinnan kuvailtiin auttavan muun muassa strategian toteuttamisessa sekä projektitasoisten riskien hallinnassa. Kyselyssä selvisi, että ajankohtaiset haasteet liittyvät erityisesti tiedon oikeellisuuden varmistamiseen sekä tietojen säännölliseen päivittämiseen salkuissa. Lisäksi haasteita tuottivat muun muassa resursointi sekä priorisointi.

Haastateltavia pyydettiin visioimaan salkunhallintaa vuonna 2025. Salkunhallinnan uskotaan olevan merkittävää myös tulevaisuudessa. Vuoteen 2025 mennessä salkkujen toivottiin olevan organisaatioissa aktiivisesti käytössä. Tällöin työkalu olisi kaikille tuttu ja sen käyttöön oltaisiin sitoutuneita. Myös tämän hetken haasteet nousivat esiin puhuttaessa tulevaisuuden odotuksista. Vuodelta 2025 odotettiin muun muassa aktiivista resurssienhallintaa ja priorisointia sekä läpinäkyvyyttä ja ennakointia salkunhallinnan avulla.

Lisäksi haastatteluissa selvitettiin muun muassa miten korona-aika on vaikuttanut organisaatioiden päätöksentekoon. Bonuskysymyksenä kartoitettiin haastateltavien ajatuksia salkunhallinnan merkityksestä kestävyys- ja ympäristökysymysten hallinnassa.

Haastatteluissa kuultiin paljon kiinnostavia kokemuksia sekä odotuksia tulevaisuuden kehityksestä. Salkunhallinnan trendit 2025 -kyselyn tuloksiin pureuduttiin tarkemmin Thinking Portfolion webinaarissa 15.12.2021.

 

Tyyne Taunila
Portfolio Assistant
Thinking Portfolio

Thinking Portfolio on 3PMO-tapahtuman kumppani. Tule mukaan 3PMO-tapahtumaan 8.6.2022 Tampereelle!

 

Alkuperäinen artikkeli: https://thinkingportfolio.com/thinking-portfolio-selvitti-salkunhallinnan-trendeja-vuodelle-2025/