Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, Oman osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, Työntekijäkokemus

Osaatko antaa ja vastaanottaa palautetta?

Suomalaisesta työyhteisöistä sanotaan usein, että palautteenantokulttuuri on melko vähäistä. Palautteen antaminen työyhteisössä on kuitenkin tärkeää. Palaute on merkki, että ihmisen työ huomataan ja työpanos on merkityksellistä. Palaute edistää halua kehittyä ja oppia lisää. Toimiva palautekulttuuri työyhteisössä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, työn imua ja motivaatiota.

Palautteen antaminen ei kuitenkaan aina ole helppoa ja palautekeskusteluihin kannattaakin kiinnittää huomiota, jotta niistä olisi mahdollisimman suuri hyöty.

Myönteistä palautetta antaessasi:

 • Anna palaute kasvokkain mahdollisimman nopeasti
 • Myönteisen palaute kannattaa antaa julkisesti
 • Kerro, mistä annat palautetta ja miksi
 • Ole aito ja hymyile
 • Suhteuta palaute tekoon, mutta vältä superlatiiveja
 • Muotoile palautteesi vastaanottajalle sopivaksi

Myönteistä palautetta on toki helpompi antaa ja vastaanottaa, mutta myös korjaava palaute on tärkeää. Kun korjaava palaute annetaan oikein ja rohkaisevasti, motivoituu vastaanottaja korjaamaan virheen ja oppimaan siitä. Näin korjaavalla palautteella on positiivinen tavoite.

Korjaavaa palautetta antaessasi:

 • Esitä palaute kahden kesken sille, jolle se kuuluu
 • Anna palaute heti kuin mahdollista
 • Anna palautetta vain yhdestä asiasta kerralla
 • Älä pyydä anteeksi oikeutettua palautetta
 • Vältä ironiaa ja sarkasmia
 • Vältä sanoja ”aina” ja ”ei koskaan”
 • Muista myös kiittää

Palautteen vastaanottaminen saattaa myös tuntua vaikealta. Oman työn tuloksista voi olla vaikea ottaa vastaan kiitosta tai kritiikkiä.

Muista palautteen vastaanottajana:

 • Ota vastaan positiivinen palaute vähättelemättä itseäsi/toimintaasi
 • Älä hyökkää, jos saat korjaavaa palautetta
 • Ota korjaava palaute mahdollisuutena korjata virhe ja oppia
 • Kuuntele saamasi palaute loppuun, älä keskeytä
 • Tarkista, että olet ymmärtänyt palautteen oikein ja tee tarvittaessa lisäkysymyksiä
 • Kiitä saamastasi palautteesta

Toistuva palautteen antaminen tekee siitä hyvän tavan ja rutiinin, jolloin palaute on osa työyhteisön toimintamallia. On myös sanottu, että palaute on kuin sementtiä. Se avulla rakennetaan työyhteisöön turvallista ilmapiiriä.

Suomen Puheopisto järjestää maksuttoman webinaarin 7.3.2019  Palautetaidot esimiehen työssä tästä!

Pääset hiomaan viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi myös Puheopiston työyhteisöviestinnän valmennuspäivässä 9.4.2019. Katso valmennukset tiedot tästä!

emmin profiili

Emmi Mälkiä

Kirjoittaja on Suomen Puheopiston esiintymistaidon, työyhteisö- ja asiakaspalveluviestinnän valmentaja.  Hän on toiminut tehtävissään jo lähes 10 vuotta. Päämääränä kouluttaja haluaa edesauttaa työyhteisöjen hyvinvointia olemalla mukana kehittämässä organisaatioiden viestintäkulttuuria. Hän näkee toimivan vuorovaikutuksen olevan tärkeä osa ihmisen hyvinvointia niin työelämässä kuin missä tahansa muuallakin.