Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, Oman osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi

Johda motivaatiota niin tulokset seuraavat perässä

Olemme viime vuosina lukeneet, kuulleet ja huomanneet omassakin työssämme, kuinka maailma muuttuu ja monimutkaistuu kiihtyvällä vauhdilla. Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii joustavuutta, rohkeutta toimia ja ennen kaikkea kykyä saada kaikki ihmiset mukaan. Tämä taas vaatii johtamiselta syvällisempää tietoa ihmisen motivaatiosta – miten välttää niin sanotut muutosansat ja saada koko työyhteisön potentiaali eteenpäin vieväksi voimaksi?

Moni keskustelu johtajien kanssa on liittynyt siihen, kuinka oman yrityksen ja kilpailijoiden pyrkimykset ja tavoitteet ovat samankaltaisia: se, mitä tehdään, on samaa. Kilpailuedun ratkaisee yhä useammin se, miten organisaation sisällä toimitaan.

Menestystekijäksi saattaakin nousta riittävän hyvä tuntemus henkilöstöstä ja asiakkaista.

Toisin sanoen, miten heidän kanssaan luodaan persoonallisuuden tasolla yhteys, ja mikä heitä motivoi toimimaan. Simon Sinek on mielestäni kiteyttänyt tämän nerokkaasti alla olevaan toteamukseen:

”Kaikki asiakkaat ovat ihmisiä. Kaikki työntekijät ovat ihmisiä. Jos et ymmärrä ihmisiä, et ymmärrä bisnestä.”

Pitkään on eri foorumeilla keskusteltu siitä, kuinka työelämässä olevan ihmisen on johdettava itseään. Yhdysvaltalainen johtamiseen erikoistunut professori Peter Drucker (1909-2005) onnistui ilmeisesti elämään kuten opetti, sillä vuonna 1999 hän oli edelleen vahvasti vireessä ja kirjoitti, että ”ihmisen on opittava pysymään nuorena ja mentaalisesti hengissä koko 50 vuotta kestävän työelämän ajan”.

Drucker oli sitä mieltä, että ihmisen on opittava, milloin ja miten muuttaa työtään, siis sitä mitä tekee, miten tekee ja milloin tekee. Jotta pysyisimme vireessä ja johtaisimme motivaatiotamme mahdollisimman hyvin, on yrityksen esimiestyön ja johtamisen ylhäältä asti tuettava tätä pyrkimystä.

Vielä toisen motivaation mestarin, Daniel Pinkin, sanoin ”vain innostus mahdollistaa kehityksen mestariksi”.

Jotta motivaation tuloksekas johtaminen onnistuisi, tulee olla riittävästi tietoa erilaisista persoonallisuuksista ja heidän tavoistaan olla vuorovaikutuksessa, työskennellä, motivoitua työhönsä ja tehdä päätöksiä. Mitä me erilaiset ihmiset tarvitsemme, jotta pysymme toimintakykyisinä ja innostuneina kiihtyvien muutosten ja uuden oppimisen virrassa? Mitkä sisäiset tarpeet johtavat motivaatiotamme ja mitä niiden riittävä tunnistaminen vaatii?

Näihin on onneksi olemassa vastauksia ja tietoa, joiden kautta saamme uutta näkemystä itsemme ja muiden motivaation johtamiseen. Osallistu Motivaatiojohtamisen webinaariin torstaina 11.10.2018 klo 15, jos haluat kehittää tiimiäsi, luoda hyvää ja toimivaa yhteistyötä, sekä löytää keinoja motivoida, innostaa ja sitouttaa ihmisiä toimimaan tavoitteellisesti ja joustavasti. Tarjolle tulee myös jälkitallenne!

Completon kaksipäiväinen valmennus aiheesta vasta antaakin käytännönläheistä ja syvää osaamista. Seuraavat toteutukset pidetään 22. ja 23.10.2018. Tervetuloa mukaan!

Kiekura_Tuija

Tuija Aro

Kirjoittaja on motivoitunut liiketoimintaosaamisen ja psykologian yhdistelijä. Tuija valmentaa Completolla ja on loputtoman kiinnostunut meistä ihmisistä, siitä mitkä tarpeet ohjaavat kykyämme johtaa itseämme ja miten esimiehenä ja johtajana ymmärrämme uuden aikakauden vaatimusten vaikutuksen ihmisiin.

Tarkastele Completon koulutustarjontaa Oppia.fi:ssä.