Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Oman osaamisen kehittäminen

Vahva mieli muuttuvassa maailmassa

"Vahva mieli on avoin, utelias ja innostuva - se osaa suojella ja rajoittaa itseään liialliselta rasitukselta, mutta se voi nähdä myös edessä olevan muutoksen mahdollisuutena uhkakuvan sijaan", sanoo Danita Westphal. Kuva: Veikko Kähkönen

Maailmamme on globaalimpi kuin koskaan, mutta yhtenäisyyden sijaan tiedon käsittely, erilaiset informaatiokanavat, työ ja ura ovat yhä pirstaleisempia. Vaatii suurta ymmärrystä ja työtä erottaa informaation valheet totuudesta, tai seuloa oleellinen tieto epäoleellisesta.

Ihmismielemme ja ajattelumme ehkä oleellisin taito nyt on saada kosmosta kaaokseen ja löytää fokus, sekä mielenrauha informaation ja erilaisten vaatimusten viidakossa. Mieli väläyttää noin 60 000 ajatusta pääkopassamme joka päivä. Näistä noin 80 % on alitajuisia ajatuksia. Mieli voi poukkoilla ajatuksilla sinne ja tänne, ellemme opi tietoisesti tarkkailemaan ja valjastamaan ajatteluamme tuottoisasti johonkin sellaiseen toimintaan, joka palvelee meitä, ja joka johtaa kohti haluamaamme.

Työmuisti, tuo ajattelumme työtila, on sekin kapasiteetiltaan hyvin rajallinen. Se pitää yllä vain 5-9 asiaa, joten näiden asioiden olisi kyllä syytä olla meitä palvelevia, ei meitä hajottavia.

On suuri taito oppia valitsemaan nykyisessä informaatioviidakossa itselleen se oleellisin informaatio omien päämäärien ja omien arvojen pohjalta, ja oppia erottamaan oleellinen epäoleellisesta oman selviytymisen kannalta. Tässä ajassa tarvitaan ajattelu- ja asennetaitoja ehkä enemmän kuin koskaan ennen.

Voiko ajattelutaitoa opetella?

Sanotaan, että liikunta parantaa työssä jaksamista ja että se on oiva keino stressin hallinnassa. Tämä on aivan totta. Vähemmän kuitenkin tähdennetään mielen ja ajattelun taitojen tärkeyttä yksilön oman elämänhallinnan, työssä jaksamisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä.

Mieli ja ajatuksemme vaikuttavat hermojärjestelmäämme erilaisten prosessien kautta. Ajatuksemme vaikuttavat kehoomme joko tervehdyttävästi tai sairastuttavasti. Se, miten suhtaudumme asioihin tai miten reagoimme erilaisiin ärsykkeisiin vaikuttaa suoraan verrannollisesti kehomme hyvinvointiin ja jaksamiseen.

En lähde pitämään tässä luentoa biologiasta ja ihmiskehosta psykofyysisenä kokonaisuutena, vaan tarkastelen asioita ainoastaan meidän ajattelumme ja mielen hallinnan näkökulmasta. Meidän taitomme VALITA ajatuksemme ja taitomme hallita niitä vaikuttavat suuresti siihen, että mitä saamme aikaiseksi konkreettisessa työssämme, elämän muutostilanteissa, ihmissuhteissa, sekä pirstaleisen informaatiotulvan keskellä eläessämme. Taito suunnata ajatuksemme kohti sitä, jonka me juuri haluamme, tai taitomme suunnata ajatuksemme toimintaan, johon me tähtäämme, on niin suuri taito, että kysymys herää: voiko ajattelutaitoja opetella? Vastaus on, että kyllä voi.

Vahvan mielen salaisuus on joustavuus

Kyky kirkastaa ja kristallisoida ajatukset kaikesta hälinästä ja ympäristön informaatiosta huolimatta on taito. Yksi voi sanoa tätä taitoa mielenrauhaksi, toinen tyyneydeksi. Vahvan mielen rakentaminen ei tarkoita kovuutta, vaan se tarkoittaa mielen ja ajattelun joustavuutta, pehmeyttä. Vain joustava ja elastinen voi olla jotain sellaista, joka ei mene rikki, vaan se muovautuu ja joustaa eri tilanteiden ja puristusvoimien mukaan.

Vahva mieli on siis joustava, se kykenee näkemään ja ajattelemaan asioita moniulotteisesti hyvin eri näkökulmista, ja se pystyy myös tarvittaessa asettumaan toisen asemaan. Jälkimmäistä taitoa voi kutsua empatiataidoksi. Vahva mieli on tietoinen omasta ajattelustaan. Vahva mieli pystyy suhteuttamaan asioita ja myös etäännyttämään asioita toisistaan, jos tarve niin vaatii. Vahvan mielen avulla voi hallita itseään selviytyäkseen ja suoriutuakseen eheänä ja joustavana tulevista työelämän ja yksityiselämän haasteista muuttuvassa maailmassa.

Ajattelutavan muutokset vaativat opettelemista ja tällaiseen oppimiseen on olemassa lukuisia erilaisia työkaluja. Omaa mieltään voi oppia hallitsemaan. Elämä kun heittää meille aivan jokaiselle haasteita ja jopa epätoivoiselta näyttäviä tilanteita – ei ainoastaan työelämässä, vaan myös sosiaalisessa, terveydellisessä ja yhteiskunnallisessa roolissa. Vahvuudet ja voimavarat lähtevät lähes aina ihmisestä itsestään, ei ihmisen ulkopuolelta. Ulkopuolelta voi toki löytyä työkaluja ja osaavia opettajia matkalla kohti vahvempaa mieltä ja voimakkaampaa minuutta.

Näe muutos mahdollisuutena

On olemassa käytännön työkaluja, joilla voi konkreettisesti opetella hallitsemaan omaa ajatteluaan, sekä valjastaa omat voimavaransa käyttöön. Ajattelutapamme on aina hyvä olla mieluummin kohti jotakin, kuin pois jostakin. Esimerkiksi tavat ajatella näin: ” Haluan liikkua enemmän” tai ” En halua olla ylipainoinen”. Edellä mainittuun sisältyy positiivisuus ja tavoite, jälkimmäiseen negaatio ja luopuminen. Kumman tavan ajatella sinä valitsisit mieluummin?

Silläkin on merkitystä, että onko mieli ennemminkin jatkuvan kriittinen ja prosessoiva toisia tai muutoksia kohtaan, vai onko se lähinnä neutraalissa tilassa oleva tarkkailija. Neutraalissa tilassa oleminen on vastaanottava ilman suurempaa arvottamista hyvään tai pahaan. Asiat eivät välttämättä ole automaattisesti joko hyviä tai pahoja. Jotkut asiat vain OVAT. Asia vain ON, ja se voi olla neutraali. Muutos ei välttämättä ole joko hyvä tai paha. Muutos voi olla vain mahdollisuus kohti jotakin uutta ilman sen kummempaa värittämistä.

Vahva mieli on myös avoin, utelias ja innostuva mieli – se osaa tietenkin suojella ja rajoittaa itseään liialliselta rasitukselta, mutta se voi nähdä myös edessä olevan muutoksen mahdollisuutena uhkakuvan sijaan. Moni oppii uusia ajattelu- ja asennetaitoja vasta arvaamattoman muutoksen kautta.  Toiset oppivat niitä kriisien kautta ja toiset oppivat niitä ajautumalla. Kriisit tai ajautuminen ei ole välttämätöntä – muutokseen voi mennä myös VALITSEMALLA. Tietoinen vahva mieli osaa valita sopivia mielen hallinnan työkaluja, ja oppia siten toimimaan informaatiotulvassa ja jatkuvassa muutoksessa itselle ja omille arvoille, tavoitteille ja unelmille uskollisena pysyen, muita vahingoittamatta ja hyvää palvellen.

Danita Westphal kuva

Danita Westphal

Kirjoittaja on koulutukseltaan yhteisöpedagogi amk, kulttuurituottaja amk ja sertifioitu life coach. Lisätietoja: Danita Westphal, sisällöntuottaja, Lämpimämpi Design Oy, danita.westphal@danitawest.fi

——

Ajattelu- ja asennetaitoja voi opetella. www.oppia.fi:ssa on mahdollisuus hankkia itselleen tai koko tiimille liput syksyn huikeaan tapahtumaan, jossa opitaan konkreettisia ajattelu- ja asennetaitoja käytännön työkaluineen huippupuhujien johdolla muuttuvan liike-elämän tarpeisiin. Hanki lippusi tulevaan 29.11.2018 Business Jedi 2023- tapahtumaan täältä.

Vahvan mielen rakentamisen taitoja opitaan Oppiassa täällä:
Vahvan mielen rakentaminen
Ajattelun johtaminen
Zen as Fu*k