Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, Oman osaamisen kehittäminen

Mediallistuminen mietityttää kaikkien yritysten päättäjiä

Toimiympäristö muuttuu vauhdilla, joten organisaatioiden ylimmällä johdolla riittää haasteita. Mediallistuminen on tällä hetkellä ehkä suurin johtajuutta mullistava teema. Yrityksen tulee löytää menestyäkseen roolinsa asiakaskeskeisenä mediana, jonka johtajuus pohjaa arvoihin ja auttamiseen. Sitä kautta löydetään tekemiselle tarkoitus ja saadaan sidosryhmien huomio.

Tarvitaan uusia tapoja erottautua ja luoda kannattavuutta

Kilpailu on yhä kovempaa ja jotta voi tehdä kannattavaa ja pitkäjänteistä bisnestä, täytyy kyetä erottautumaan. Esimerkkinä voi pitää OP Ryhmää, joka on rakentanut itsestään median. Mediana yritys pääsee luottamusta rakentavaan dialogiin, jossa se jakaa tietoa, kuulee sidosryhmiensä toiveet, oppii itse, vahvistaa asiantuntijabrändejään ja luo teemastaan ilmiötä. Samalla rakentuu vahva mainepuskuri.

Monikanavaisesti viestivä johto on uudistuksen avainasemassa

Yrityksen matka mediaksi on suuri kulttuurillinen ja jopa fyysinen muutos. Siinä ylin johto on avainasemassa näyttämässä suuntaa ja esimerkkiä. Johdon tulee oivaltaa ensin itse, miten mediallistuminen vaikuttaa asiakkuuksiin, henkilöstöön, maineeseen, kasvuun ja luottamukseen. Kukaan ei tee yrityksestä mediaa yksin, siihen tarvitaan joukkovoimaa. Yrityksissä ja sen asiakkaissa on se voima, joka pitäisi saada hyötykäyttöön.

Myynti, markkinointi ja viestintä puhaltamaan yhteen hiileen

Mediana yritys ottaa tulevaisuudestaan vankemman otteen. Se tarkoittaa, että myynti, markkinointi ja viestintä alkavat tehdä töitä yhdessä asiakkaiden auttamiseksi. Kaikissa kohtaamispisteissä tähdätään siihen, että asiakkaan auttamiskokemus vahvistaa luottamusta. Se edellyttää johtajuutta, kykyä ja uskallusta auttaa asiantuntijuuden kautta. Se edellyttää myös viestintää, eli mahdollisuutta dialogiin. Asiakkaita hyödyttävien sisältöjen luominen, jakaminen, kuratointi ja kommentointi varmistavat sen, että yritystä ja sen kasvavia asiantuntijabrändejä halutaan seurata.

Oivalluksia ja tukea muutokseen verkkokurssien avulla

Muutos voi aiheuttaa myös epävarmuutta eikä tie mediaksi tapahdu ilman valmennustukea. Tukea tarvitsee erityisesti johto, koska se tekee tärkeitä päätöksiä. Johtaja on Media! –konseptin avulla johto löytää luontevat ja tehokkaat tavat rakentaa yrityksestä asiakaskeskeinen ja kiinnostava media, johon sidosryhmien on helppo kytkeytyä.

Oppia.fi -ympäristöstä tilattavat Johtaja on Media! -verkkokurssit on tarkoitettu organisaatioiden päättäjille, jotka haluavat ensin itse uudistua, jotta voivat uudistaa.

Kurssien sisältö pohjautuu vuosien käytännön johtamistyöhön, monikanavaiseen viestintään sekä akateemiseen johtajuustutkimukseen. Tavoitteena on auttaa kiireistä johtajaa fokusoimaan oleelliseen. Katso verkkokurssin videoesittely täältä!

Tule ihmeessä kuulemaan aiheesta lisää myös maksuttomaan webinaariin Menesty monikanavaisena johtajana, joka pidetään 8.12.2017. Jälkitallenne tulee kuultavaksi myös Oppia.fi sivustolle.

Menestystä dialogiin!

jukka_saksi.png

Jukka Saksi

Kirjoittaja on toiminut 15 vuotta johtamistehtävissä. Hän on koulutukseltaan KTT ja MBA. Jukan erikoisosaamista ovat muutosjohtamisen ja johtajuusviestinnän valmennukset, johdon tukeminen maineenhallinnassa, puheet Johtaja on Media! -teemasta, muutostyöpajojen fasilitoinnit sekä johtajuutta käsittelevät blogit. Jukka on itse rakentanut monikanavaisen johtajuuspresenssin ja sidosryhmäverkoston. Yli 400 johtajasparrausta antavat pohjaa ymmärtää eri sektoreiden johtajien arkea.

www.johtajaonmedia.fi  / @JohtajaonMedia