Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen

Ajatuksia Lean Six Sigma -menetelmästä

Jo koulutuksen alussa osallistuja saa ymmärryksen prosessijohtamisesta ja siitä “Miksi ottaa käyttöön Lean Six Sigma menetelmät” sekä mitä ja kuinka suurta hyötyä saavutetaan oikeaoppisella Lean Six Sigman soveltamisella. Lean Six Sigma Green Belt / Black Belt -koulutuksessa esitellään useita referenssejä Lean Six Sigma -toimintatavan tuloksena saavutetuista taloudellisista hyödyistä erilaisissa yhtiöissä.

LSS-koulutus kasvattaa ymmärrykseen Lean Six Sigman perusteista: esimerkiksi, mitä Lean ja Six Sigma itse asiassa tarkoittavat? Mitä prosessin kyvykkyys ja prosessin Sigma taso tarkoittavat? Lisäksi koulutus antaa kattavan opetuksen Lean Six Sigma ”työkaluista”, joiden käyttö opitaan soveltamalla niitä saman tien omaan prosessin parantamisprojektiin, joka on olennainen osa Lean Six Sigma -koulutusta.

Lean Six Sigma ei ole rakettitiedettä. Se on muun muassa käytännöllinen, koordinoitu lähestymis- ja toteutustapa ”määritellä parannuskohteet – ja tarpeet”, “mitata, mikä on nykytila”, “analysoida, mikä mättää” ja parantaa prosessia todellisen prosessin avainkohdista mitatun datan analyysien perusteella tehdyin päätöksin.

Lean Six Sigma on myös prosessijohtamismenetelmä:

Se antaa ymmärryksen, kuinka data muunnetaan todelliseksi informaatioksi, niin että päätöksiä ei enää tehdä pelkkien laskettujen keskiarvojen perusteella, jotka saattavat antaa vain hetkellisen kuvan prosessin normaalista hajonnasta, eli kohinasta, eivätkä ole todellisia signaaleja. Menetelmän avulla opitaan varomaan, että ei tehdä päätöksiä prosessin kohinan, eli normaalin hajonnan perusteella.

Lisäksi opitaan tietämään, kuinka prosessin kyvykkyys määritellään todella oikein sekä opitaan tietämään, mitkä ovat olennaiset Lean-mittarit, soveltaen kyseisiä mittareita valitussa prosessin parantamisprojektissa.

Opitaan siis tietämään, kuinka prosessin arvovirran tai organisaation kypsyys määritellään ja mitä se on sekä katsomaan organisaation toimintaa holistisesti, läpi osastojen virtaavana arvovirtana eli bisnesprosessina. Silloin saavutetaan käsitys siitä, miten haitallista osaoptimointi voi olla osastojen eli ”siilojen” / ”saarekkeiden” sisällä, arvovirran kokonaisuuden ja bisneksen tuloksen kannalta.

Useimmat yhtiöt vielä tänäänkin toimivat prosessien sigmatasojen 3 ja 4 välillä. Vain yhden sigmatason parantamisella ylöspäin nykyisestä yhtiöt tai organisaatiot kokevat tuottavuuden nousun, joka antaa 20 % marginaalin parannuksen, 12…18 prosentin kapasiteetin lisäyksen jne.

Lyhyesti sanoen Six Sigma -osuus keskittyy epätoivotun hajonnan ja virheiden pienentämiseen prosessin lopputuotoksessa eli laatuun.

Lean keskittyy saamaan prosessin virtauksen jouhevaksi: nopeuttaen sitä, poistamalla virtauksen esteet, pullonkaulat, ja hukat.

Lean osuudessa opitaan ymmärtämään mm. paradoksi virtaustehokkuuden ja resurssitehokkuuden välillä ja käyttämään matemaattisia ”luonnonlakeja” tuon tehokkuusparin optimointiin.

On hyvin tyypillistä, että Lean Six Sigma -koulutukseen olennaisesti liittyvällä prosessin parannusprojektilla saavutetaan satojen tuhansien eurojen hyöty vuositasolla, kun kysymyksessä on Black Belt -tason koulutus/projekti. Monet yhtiöt asettavat tavoitteeksi Black Belt -tason projektille 500 000€ hyötymisen vuositasolla.

Green Belt tasolla tavoite on tyypillisesti 25 000 – 30 000€.

Jotta Lean Six Sigma tai Lean toteutus onnistuu organisaatiossa, ylimmän johdon näkyvä tuki on erittäin tärkeää Lean Six Sigman toteutuksen menestykselle, samoin kuin tärkeys sopivan tasoiselle Lean Six Sigma infrastruktuurille.

Organisaatiossa tulee olla nimetty Lean Six Sigma vastuuhenkilö (koulutettu Lean Six Sigma Champion), jolle on annettu mandaatti Lean Six Sigma ohjelmasta ja allokoitu riittävästi aikaa ja valtaa tehdä Lean Six Sigma -ohjelmaa tukevia päätöksiä.

Tässä vielä muutama linkki nettisivustoille, joista löytyy paljon tietoa aiheista Six Sigma ja Lean.

https://www.lean.org
https://www.isixsigma.com
https://goleansixsigma.com/lean-six-sigma-industry-success-stories/

Tutustu myös tuleviin koulutuksiin ja tule keskustelemaan asiasta lisää allekirjoittaneen kanssa:

Lean Six Sigma Black Belt koulutus ja sertifiointi (16pv)

Lean Six Sigma Black Belt Akatemian kesto on 16 päivää, jos Black Belt kandidaatti on jo saavuttanut Lean Six Sigma Green Belt sertifioinnin, eli hän on Lean Six Sigma vihreän vyön haltija. Tästä kurssista on tarjolla myös asiakaskohtainen koulutus!

Lean Six Sigma Green / Black Belt koulutus ja sertifiointi (24pv)

Tämän koulutuksen erityispiirre on, että se sisältää sekä Six Sigma Black Belt että Lean Expert menetelmät/työkalut ja Lean Six Sigma Green Belt koulutuksen. Myös tästä tarjolla asiakaskohtainen koulutus!

 

kalevi_kaski.png

Kalevi Kaski

Kirjoittajalla on kattava 39 vuoden työkokemus josta viimeiset 17 vuotta kokemusta Lean Six Sigma ja Lean menetelmien menestyksellisestä soveltamisesta useassa Euroopan maassa ja USA:ssa mm. teollisuus- palvelu – pankki- hallinto ja ICT sektoreilla. Kokemusta on karttunut mm. paperikone- ja selluprosessien, voimalaitosprosessien, sähkönsiirtoprosessien, sähkönkulutuksen automaattisen etäluku prosessien, kokoonpanoprosessien, logistiikkaprosessien, elektroniikka ja sovellusohjelmistokehitys prosessien kuin myös hallinnollisten prosessien, sekä automaatiojärjestelmien huolto ja kunnossapito prosessien parissa soveltaen Lean ja Six Sigma menetelmiä.