Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Oman osaamisen kehittäminen

Vastuunoton kulttuurin tilannearvio

Mikäli haluat parantaa suorituskykyä vastuunoton ja oma-aloitteisuuden nostolla, investoi pikku hetki aikaa potentiaalinne analysointiin.

1. Onko yhteinen maali kaikille selvillä?

 • Tietävätkö kaikki, mitkä ovat tärkeimmät tulokset, jotka meidän täytyy saada aikaan  ja miten minun työni siihen liittyy?
 • Millainen toimintasuunnitelma tulosten saavuttamiseksi on tehty?
 • Ovatko kaikki sitoutuneita ja uskotaanko onnistumiseen?
 • Mitä tapahtuu, mikäli tuloksia ei saavuteta?
 • Mitä seuraa siitä, että tulokset saavutetaan?

Testaa, kuinka hyvin prioriteetit ovat selvillä! Pyydä henkilöitä omassa organisaatiossasi nimeämään kolme tärkeintä Avaintulosta – priorisoitua tavoitetta, joista olette päättäneet, että epäonnistuminen ei ole vaihtoehto.

2. Millaista ajattelun muutosta tulosten saavuttaminen vaatii?

 • Nykyinen ajattelu tuottaa nykyiset tulokset
 • Mitä työyhteisön jäsenten on syytä ymmärtää/tajuta, jotta onnistutaan?
 • Mitkä ovat seuraukset, mikäli sitä ei ymmärretä?

Tunnistatko vallitsevia ”vanhan” toimintakulttuurin uskomuksia, jotka estävät tulosten saavuttamisen? Mieti, mitä kuulet ihmisten puhuvan. Tunnista kolme sellaista uskomusta, jotka mielestäsi haittaavat matkaa kohti haluttuja tuloksia – onnistumista.

3. Tukeeko yhteinen toimintakulttuurinne onnistumista?

 • Millainen on tulokset tuottava toimintakulttuuri?
 • Miten sitä voidaan mitata?
 • Mitkä ovat nykyiset vahvuutemme ja mitä pitää parantaa?

Tee tästä vastuunoton kulttuurinne testi arvioimalla 16 tutkitusti parhaan käytännön tasoa työyhteisössänne.

Vertailukohtana on korkean suorituskyvyn organisaatiot. Huomaat, että tutkitusti parhaat käytännöt eivät ole rakettitiedettä.

4. Ratkaiseeko joku muu meidän ongelmamme?

 • Uskallammeko tavoitella onnistumista vai suoritammeko vain tehtäviä?
 • Ovatko ongelmamme niin suuria, että niitä ei voi ratkaista?
 • Valitammeko me liikaa?

Tee tästä organisaatiosi arviointi 10 kysymyksen avulla. Lopputulos kertoo, missä määrin tuhlaatte energiaanne nk. ”Linjan” alapuolella, etsien selityksiä syiden ja ratkaisujen sijaan.

5. Miten johdamme onnistumista?

 • Onko johtaminen vain esimiesten tehtävä?
 • Lisääkö johtamistyyli vastuunottoa?
 • Uskallammeko johtaa?
 • Onko meillä yhteinen kieli ja menetelmä johtamiseen?
 • Ymmärtävätkö ihmiset, mitä heiltä odotetaan?

Arvioi tästä 14 kysymyksen avulla organisaatiosi johtamiskulttuuri.Vertailukohta on Aloitteellisen vastuuoton tutkitusti parhaat johtamiskäytännöt.

6. Voiko ratkaisu olla yksinkertainen ja toistettavissa?

Onko teidän alanne ja tilanteenne niin erikoinen, että siinä eivät tavanomaiset lainalaisuudet toimi? Voiko yksinkertaisella ja ketterällä ratkaisulla saada tuloksia aikaan? Ongelmat voivat olla monimutkaisia, mutta ratkaisut eivät.

Aloitteellinen vastuunotto (Accountability) on tuhansien menestyjäorganisaatioiden käyttämä tutkittu ja testattu menetelmä, joka auttaa viemään läpi muutoksia, parantamaan suorituskykyä ja onnistumaan yhdessä.

Tervetuloa maksuttomaan webinaariin 8.9. klo 10.30 – 11.15
Voimaa vastuunoton kulttuurista

Kirjoittaja on sertifioitu Accountability fasilitaattori, joka työskentelee toimitusjohtajana Suomen DOORilla. DOOR on yksi Oppimisen verkkokaupan koulutuskumppaneista. Tutustu koulutustarjontaan täältä.

hele_lonka_pyorea

Hele Lonka