Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Tunne itsesi – määritä johtamistyylisi

Projektiammattilainen on usein johtamassa henkilöitä joilla on aivan eri esimiehet. Niinpä projektipäälliköllä pitääkin olla kyky rakentaa luottamusta, motivoida, neuvotella ja antaa palautetta rakentavasti, jotta hän saisi auktorisoitua itsensä muiden projektiin osallistujien silmissä.
Projekti-Instituutti on luonut yksinkertaisen ja nopean tavan kurkistaa omaan johtamistyyliin kartoitustyökalun avulla.

Jo muinaiskreikkalaiset sen tiesivät; Itsensä tunteminen on johtajuuden alku.Projekti-Instituutti on julkaissut työkalun oman johtamistyylin kartoittamiseen. Jos haluat heti päästä kokeilemaan sitä, klikkaa tästä: https://www.projekti-instituutti.fi/people

Jokainen meistä sijoittuu kummallakin akselilla johonkin tiettyyn kohtaan, ja oma sijainti kahdesta akselista syntyvällä nelikentällä kuvaa meille tyypillisintä toimintatapaa sekä projektien johtamisessa että johtamisessa yleensäkin.

  • – Johtamisen fokus – akseli kuvaa portaatonta jatkumoa ihmisten ja asioiden johtamisen välillä. Ääripäistä käytetään usein myös englanninkielisiä määreitä Leadership – Management. Paras johtamisen auktoriteetti saavutetaan tutkitusti silloin, kun johtaja pystyy hyödyntämään molempia äärilaitoja [Zenger], joten Johtamisen fokus – akselilla jokaisen tulisi pyrkiä kohti tasapainoa eli asteikon keskialuetta. Kumpikin äärilaita on hyvä ja tarpeellinen, mutta parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun johtaja kykenee yhdistämään ihmisten ja asioiden johtamisen yhdeksi tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.
  • – Motivaation lähde – akseli kuvaa portaatonta jatkumoa sisäisen ja ulkoisen motivaation välillä. Sisäisen motivaation löytämistä pidetään usein tärkeämpänä kuin ulkoisten motivaatiotekijöiden läsnäoloa, mutta tutkimusten mukaan [Amabile, Cherry] parasta johtamista saadaan aikaan sekä auttamalla ihmisiä löytämään sisäistä motivaatiotaan että tukemalla sen muodostumista oikeanlaisella ulkoisella motivoinnilla. Tavoitteen tulisi siis (tietyin ehdoin) tälläkin akselilla olla asteikon keskivaiheilla. Muiden motivointi lähtee aina projektipäällikön omasta motivaatiosta, ja oma motivoitumistyyli heijastuu ja toistuu myös siinä, miten henkilö johtaa projekteja ja saa niissä toimivat motivoitumaan.
    Kartoituksen tuloksena sijoitut primaaristi johonkin neljännekseen alla olevassa kuvassa:

    Myfocus_Johtamistyylikartoitus
    Kuvassa on lyhyesti kuvattu kunkin karikatyyrin tyypilliset vahvuudet ja kehittämiskohteet.
    Osallistu valmennukseemme “Projektitiimin johtaminen” jos haluat oppia itsestäsi ja muiden johtamisesta lisää!

 

Juuso Äikäs, Suomen Projekti-Instituutti Oy

Lähde: Suomen Projekti-Instituutti Oy