Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Big Datan hyödyt projektisalkun hallinnassa

Käsite Big Data on suhteellisen uusi termi, jolla tarkoitetaan suurta ja monimutkaista tiedon määrää. Sitä hyödyntävät tuhannet organisaatiot ympäri maailmaa, ja tarkoituksena on löytää isosta datan määrästä oleellista tietoa uudistakseen liiketoiminta-strategioitansa. Big data:sta on myös erityistä hyötyä projektien salkunhallinnassa, vaikkakin sitä ovat hyödyntäneet aluksi asiakaskeskeiset organisaatiot, esim. lentoyhtiöt.

Big Data parantaa projektien salkunhallinnan tehokkuutta

Usein yritysten projektien tietomäärä on niin laaja ja hajanainen että sitä on käsin mahdotonta analysoida. Päälliköt voivat käyttää big datan tarjoamia algoritmisiä analyysi-työkaluja etsiäkseen tietynlaista tietoa. Parempia päätöksiä voidaan tehdä suurten tietomäärien perusteella. Lisäksi, inhimilliset tai muut virheet vähenevät kun käytetään automatisoituja analyysi-työkaluja.

Big Data tarjoaa hyödyllistä näkemystä aiempiin kuvioihin

Suuri osa organisaation tiedosta on käyttämättä. Ja usein päälliköt perustavat projektisalkun hallinnan arvauksiin, aiempaa kokemukseen tai asiantuntijoiden arvioihin. Sen sijaan päälliköt voisivat hyödyntää enemmän tarkempaa käytännön tietoa. Big datan työkalut auttavat näkemään oivalluksia ja selvempää näkemystä esim. resurssien käyttöön tai kustannusten ennusteisiin. Tällä autetaan päälliköitä saamaan parempi näkyvyys projektisalkkuun ja määritellä tarkemmin kannattavia suunnitelmia.

Big Data tarjoaa laajemman ja käytännöllisemmän kuvan

Big data:n työkalut tarjoavat laajemman lintuperspektiivin isoon ja monimutkaiseen tietomäärään. Laajempi näkyvyys mahdollistaa aukkojen ja ongelmien tunnistamisen projektisalkussa. Tältä pohjalta on helpompi tehdä korjausliikkeitä. Realistisen kokonaiskuvan näkeminen helpottaa riskien välttämistä ennen niiden syntymistä. Näin autetaan välttämään kokeneempiakin päälliköitö havaitsemaan mahdolliset vaarat projekteissa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että big data tuo monia etuja: yritystason tehokkuuden parantaminen, tarkempi tieto sekä selkeä tapa hallita projektisalkkua.

Esa Toivonen, Senior Portfolio Advisor, Thinking Portfolio

Lähde: Thinking Portfolio