Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Yleinen

Kasvuyrityksen kipupisteet – muutosjohtajuuden näytönpaikka osa 1

Johtoryhmä ja johtamismallit haasteen edessä!

Orgaaninen kasvu ei useinkaan riitä viemään yrityksiä vahvalle kasvupolulle vaan sinne pyritään useimmiten yrityskauppojen kautta sekä kotimaassa että sen ulkopuolella. Ko. yrityksen johdolla on silloin edessään strateginen, monimuotoisten kulttuurien, toimintatapojen ja liiketoimintaa tukevien avainsovellusten harmonisointi synergiaetujen saavuttamiseksi. Mitä haasteita ja kysymyksiä voi tulla eteen?

Ovatko liiketoiminnan tavoitteet kristallin kirkkaat – seisooko koko johtoryhmä niiden takana?

Perusedellytys muutoksen läpiviemiselle on johtoryhmän yhteinen näkemys tarvittavasta visiosta ja sen lopputuloksista. Yrityksen perusrakenteita ravistava muutos vaatii koko johtotiimiltä kykyä asettua aidosti yhtenä rintamana vision taakse. Jos yksikin tiimistä hyväksyy tilanteen vain näennäisesti ja päätyy toimimaan oman agendansa mukaan, on epäonnistumisen siemenet kylvetty.

Vastaako yrityksen toiminta- ja johtamismalli tavoitteiden vaatimuksia?

Miten liiketoimintaa pitää uudessa tilanteessa ohjata? Mitkä ovat tavoiteltavat, harmonisoidut ydin- ja pääprosessit? Mitkä ovat johtoryhmän ja muiden päättäjien roolit ja vastuut? Uudistettavan johtamismallin rakentaminen on aikaa vievää ja haastavaa eikä sen merkitystä kannata aliarvioida. Jos esim. lähtötilanne liiketoiminnassa on Suomi-keskeisyys ja tavoitellaan loikkaa kansainvälisyyteen, myös johtotason tiimeillä saattaa itselläänkin olla paljon opittavaa – koko organisaatiosta puhumattakaan.

Onko projektien johtaminen oikeissa käsissä?

Projekti on strategian toteuttamisen vahva väline, joka vaatii toki hallintamallin ja rutiinit. Menestyksellinen muutos edellyttää kuitenkin ensisijaisesti ammattimaista projektinjohtamista, joka kulminoituu vuorovaikutus-, viestintä- ja coaching-osaamisiin. Kasvavan yrityksen on uuden vision ja strategian sisäistämisen lisäksi nopeasti napattava myös projektijohtamisen avaimet – mistä voi muodostua yksi sudenkuoppa, sillä projektitoimintaosaamista ei useinkaan ole kovin laajasti tarjolla yrityksen sisällä.

Miten nykyajan hektisyys vaikuttaa muutosten juurruttamiseen?

Muutosten toteuttamisen vauhti kiristyy koko ajan ja ketteryysvaatimukset kasvavat. Laajojen globaalien trendien vyöry lainehtii liiketoimintamme liepeillä jatkuvasti eikä niillä näytä olevan selvää alkua ja loppua – muutos ei ole enää vain pysyvä olotila vaan muutoskin muuttuu koko ajan.  

Olin jokin aika sitten kuuntelemassa erään kokeneen projektinjohtajan esitystä. Hänen lanseeraamansa termi muutoksessa johtaminen kuvaa mielestäni hyvin nykytilannetta. Itselleni tuli tästä mieleen Kai Ruuskan (kirjassaan ”Pidä projekti hallinnassa – suunnittelu – menetelmät – vuorovaikutus”) julkaisema Leadersip-sanan käännös johdattaminen.

Me ihmiset yksilöinä yritämme parhaamme mukaan sisäistää uudenlaisen maailman muutosvaatimukset – sillä kuten mm. Timo Erämetsä kirjassaan ”Myönteinen muutos” toteaa: ”Yksilön muutos on kaiken organisaation muutoksen ydin”. Herää kuitenkin kysymys miten nopeasti isojen kulttuurimuutosten edellyttämien asenteiden ja ajattelun kehitys on meille mahdollista? John P. Kotterin mukaan ”kulttuuri muuttuu vasta kun uusi toimintatapa tuottaa yksilöille näkyviä hyötyjä” – mikä mielestäni edelleenkin vaatii muutosjohtajilta ja -agenteilta sekä erityisesti projektipäälliköiltä pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja sitkeyttä eli muutoksessa johdattamista!

Marja Laitinen, Cerion Oy

Lähde: Cerion Oy