Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Yleinen

Tunnetko organisaatiosi arvot?

Luulenpa, että suurin osa meistä ei tunne. Millaisia ovat hyvät arvot, jotka jäävät myös mieleen? Ehkäpä nämä: Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme, parannamme jatkuvasti toimintaamme, olemme ahkeria, rehellisiä, peräänantamattomia ja vastuullisia, meillä on hyvä työpaikka. Kuulostaako hyvältä? Hyviä arvoja sinänsä, mutta nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä arvoista, joita ei muisteta ja jotka eivät ohjaa työntekijöiden toimintaa.

Ongelma on siinä, että tämän kaltaiset arvot ovat itsensä selvyyksiä. Pitääkö kirjoitetuissa arvoissa erikseen mainita, että työntekijämme ovat rehellisiä ja ahkeria, tai että meillä on hyvä työpaikka? Eiköhän tuo ole oletus, jota ei tarvitse erikseen mainita. Ehkäpä itsestään selvien asioiden mainitseminen herättää epäilyksen, että jotain on pielessä, kun ne pitää erikseen mainita.

Väitän, että useimpien organisaatioiden arvot ovat merkityksettömiä toiminnan kannalta, tyhjiä toteamia ja joskus jopa epärehellisiä.

Arvojen tulisi oikeasti näkyä yrityksen toiminnassa. Yrityksen pitää oikeasti toimia arvojen mukaisesti. Mitä hyötyä niiden kirjoittamisesta muuten on?

Arvoilla rupeaa oikeasti merkitystä, kun ne oikeasti ohjaavat ihmisten käyttäytymistä ja toimintatapoja. Arvot näkyvät yrityksen tavassa toimia. Niiden tulisi heijastua ylhäältä alas, johtajasta väliportaaseen ja kaikkiin työntekijöihin ja niiden tulisi näkyä yrityksen ja sen työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa.

Kun arvot on suunniteltu, ne eivät voi olla vain kirjoituksia intranetissä tai seinillä. Ne tulee ottaa huomioon johtamisessa, henkilöiden palkkaamisessa, palkitsemisissa ja palautekeskusteluissa. Henkilöstölle pitää viestiä yrityksen arvot ja henkilöstöä pitää säännöllisesti muistuttaa siitä, mitä arvot ovat ja miten niiden tulee vaikuttaa kunkin toimintaan. Ja parhaimmat yritykset arvioivat työntekijöitään sen mukaan, miten he toimivat yrityksen arvojen mukaisesti.

Arvojen pitää näkyä tavassa johtaa. Tärkeintä on ylimmän johtoportaan tapa johtaa, koska johtamistyyli on erittäin tarttuvaa ja johtavassa asemassa olevat näyttävät esimerkkiä muille.

Arvojen suunnittelu voi olla äärimmäisen vaikea asia. Usein arvot valitaan sen mukaan, mitä toivotaan muiden ajattelevan yrityksestä tai valitaan sellaisia arvoja, jotka vain kuulostavat hyvältä.

Arvojen tulisi olla sellaisia, että niillä on oikeasti merkitystä ja vaikutusta organisaation toimintaan ja imagoon.

Hyvät arvot herättävät ajatuksia henkilöstössä, aiheuttavat jopa tuskaa ja muuttavat henkilöiden toimintaa oikeaan suuntaan, houkuttelevat yritykseen sellaisia työntekijöitä, joiden mielestä yrityksellä on hyvät arvot. Mutta toisaalta osa henkilöstöstä kokee, että on väärässä paikassa töissä, ja tekee siitä itse johtopäätökset, ja itse asiassa se on tarkoituskin.

Arvot ovat melko pysyvä asia yrityksen toiminnassa, mutta ne ovat usein ajan hengen mukaisia. Ehkä tällä hetkellä arvoihin voi vaikuttaa esim. ympäristöasiat, tasa-arvo, monimuotoisuus, erilaisuuden hyväksyminen.

Toki rehellisyys, hyvä työpaikka, ahkeruus ym. samankaltaiset itsestään selvyydet ovat hyviä asioita. Mutta koska ne ovat itsestään selvyyksiä, sidosryhmät pitävät niitä itsensä selvyyksinä, ilman että niitä sen kummemmin heille viestitään.


Hannu Blomqvist

 

 

Kirjoittaja toimii PMO managerina Codemen Oy:ssä sekä kouluttajana Equ Pro:ssa. Hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hän on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Tutustu Hannu Blomqvistin vetämiin koulutuksiin tästä.