Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Salkunhallinta strategian toteuttamisen ytimessä

Patrian salkunhallinnan kehitysjohtaja Krista Puustelli on yksi Projektipäivien odotetuimmista puhujista. Hän tulee kertomaan Patrian salkunhallinnan kehityksestä ja siitä, miten salkut on saatu tukemaan organisaation strategian toteuttamista ja viestintää. Salkunhallinta tukee myös tarjooman optimointia niin, että asiakkaille tarjotaan heidän strategisia tavoitteitaan tukevia ja suorituskykyä parantavia ratkaisuja.

Patrialla on käytössä kolme Thinking Portfolion salkkua. Sisäisen kehityksen salkussa hallitaan isoja teemoja, kuten Patrian uutta strategiaa ja toimintamallia sekä strategisesti merkittäviä projekteja. Lisäksi Patrialla on hiljattain otettu käyttöön tarjooma- ja tuotekehityssalkut. Kolme salkkua on yhteydessä toisiinsa Thinking Portfolion HUB-alustalla.

Projektipäivän puheenvuorossa Krista avaa salkkujen kehityksen roadmapia ja jakaa parhaat vinkit ja opit kehitysmatkalta. Pääsemme kuulemaan, miten organisaation ihmiset on saatu innostumaan salkkujen käytöstä ja miten salkkujen kehitystä ja muutosjohtamista tehdään.

Ketterää, vastuullista ja fiksua salkunhallintaa

Patria on yli 100 vuotta vanha yritys, ja organisaatiossa on tapahtunut merkittävä muutos kohti kansainvälisyyttä. Tavoite on toimia ketterästi ja fiksusti ilman liikaa byrokratiaa.

”Kaikki työkalut pitää istuttaa yrityksen kokonaisarkkitehtuuriin, ja tiedon pitää liikkua. Kun salkkua otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön, ei pyritä ratkomaan kaikkia ongelmia ja tuomaan kaikkia tietoja kerralla. On lähdettävä jollain liikenteeseen ja jatkokehitettävä myöhemmin”, Krista sanoo.

”Salkunhallinta on valintoja ja näkyväksi tekemistä”

Vuoden 2023 Projektipäivien teema on ”Vastuunmuotoisen pilven alla”. Sustainability-teema on keskeinen osa myös Patrian toimintaa, vastuullista asiakastyötä ja läpinäkyvyyden parantamista.

”Patrian isossa kuvassa me huollamme ja pidennämme asiakkaidemme elinkaarta ja kehitämme palveluita, joilla asiakkaat saavat parempaa suorituskykyä omista tuotteistaan. Tarjooman näkökulmasta olemme sustainabilityn ytimessä.”

Salkunhallinta tukee Patrian strategisten tavoitteiden toteutumista ja sisäistä kehittämistä. Priorisointi, asioista viestiminen, muutoksenhallinta ja ihmisten innostaminen ovat keskiössä.

”Salkunhallinta on valintoja ja näkyväksi tekemistä. Se on koko organisaation osallistamista. Se on sitä, että aletaan katsoa asiaa samasta näkökulmasta ja luodaan mindsettiä siitä missä mennään ja mihin ollaan matkalla.”


Krista Puustelli

VP – Portfolio Management Development

Patria Aviation Oy

 

Kristalla on taustalla yli kymmenen vuoden ura Patrialla. Hän toimii sisäisen kehittämisen roolissa portfoliotoiminnassa, jonne on keskitetty Patrian tuotteiden ja palveluiden johtaminen. Kristan tausta on henkilöstöjohtamisessa, mikä näkyy erityisesti viestinnän ja muutoksenhallinnan teemojen ymmärryksenä. Hän kertoo uskovansa vahvasti tiimitekemiseen, rajapinnoissa toimimiseen sekä pitkien partneruuksien rakentamiseen. Kristan harrastus triathlon kuvaa hyvin hänen intoaan kehittyä, oppia uutta ja haastaa itseään eri ympäristöissä.

Projektipäivät 10.-11.10.2023

Projektipäivät järjestetään 10.-11.10.2023 Helsingin Messukeskuksessa. Thinking Portfolio on tapahtuman platinakumppani. Järjestämme tapahtuman ensimmäisenä päivänä salkunhallinnan seminaarikokonaisuuden: ”Ennakointia, läpinäkyvyyttä ja oikeita päätöksiä – Salkunhallinnalla kohti vastuullisempia projekteja”. Seminaarikokonaisuudessa on luvassa kolme ajankohtaista asiakaspuheenvuoroa salkunhallinnan kehittämisestä. Krista Puustellin (Patria) lisäksi kuulemme puheenvuorot LähiTapiolalta ja HKScanilta. Tervetuloa!

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu tapahtumaan

Julkaistu Thinking Portfolion blogissa 28.8.2023