Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Resilienssin rakentaminen tekoälyn aikakaudella

Tekoäly mullistaa työelämää ennennäkemättömällä vauhdilla, ja organisaatioiden resilienssi – kyky sopeutua ja menestyä muutoksissa – nousee avainasemaan. Tämä haastaa muutosjohtajat kehittämään strategioita, jotka tukevat jatkuvaa mukautumista epävarmuuden keskellä.

Miten rakentaa resilienssiä?

Resilientit organisaatiot eivät ainoastaan selviydy muutoksista, vaan ne myös löytävät keinoja hyödyntää niitä kilpailuetuna. Resilienssi mahdollistaa organisaation joustavuuden, innovatiivisuuden ja pitkän aikavälin kestävyyden.

Kun tavoitteena on rakentaa resilienssiä, on olennaista kiinnittää huomiota tiettyihin avainkohtiin. Esittelen niitä seuraavaksi.

Joustavat prosessit ja rakenne

Kuvittele tilanne, jossa organisaatio henkilöstö kohtaa teknologisen muutoksen, esimerkiksi tekoälyn käyttöönoton asiakaspalvelussa. Sen sijaan, että asiakaspalvelijoille vain ilmoitettaisiin muutoksesta, joustava organisaatio tarkastelee ensin nykyisiä prosesseja ja mukauttaa niitä tarpeen mukaan. Tämä voi tarkoittaa tiimien uudelleenjärjestelyä, ketterien työtapojen omaksumista tai matalampaa hierarkiaa.

Työntekijöiden hyvinvointi ja tukeminen

Hyvinvoivat työntekijät ovat resilienssin kulmakivi. Käytetään tällä kertaa esimerkkinä organisaatiota, joka ottaa käyttöön uuden tekoälypohjaisen analytiikkajärjestelmän. Muutos aiheuttaa stressiä työntekijöille, minkä johto huomioi ja tarjoaa sen helpottamiseksi joustavia työaikoja, mahdollisuuden etätyöhön sekä mahdollisuuden osallistua hyvinvointiohjelmiin. Näin työntekijät voivat keskittyä uuden järjestelmän omaksumiseen.

Vahva yhteisöllisyys ja tiimityö

Resilienssiä rakentava muutosjohtaja hyödyntää säännöllisiä tiimikokouksia ja workshopeja, joissa työntekijät voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Esimerkiksi organisaatiossa, joka on päättänyt ottaa käyttöön tekoälyä hyödyntävän projektinhallintatyökalun, tiimin tapaamiset lisäävät yhteisöllisyyttä ja auttavat tiimejä toimimaan paremmin yhdessä.

Koulutus ja kehittyminen

Aiemmin mainitsemieni hyvinvoivien työntekijöiden lisäksi resilienssin perustaan kuuluu jatkuva oppiminen ja kehittyminen. Oppimista ja kehittymistä kannattaa mahdollistaa sekä teknisissä että pehmeissä taidoissa.

Yrityksessä, joka haluaa jatkossa hyödyntää tekoälyä tuotantonsa optimoinnissa, tekniset taidot tarkoittavat datan analysointia ja pehmeät taidot ongelmanratkaisukykyä ja luovuuden kehittämistä. Koulutusohjelmat, mentorointi ja työssäoppiminen auttavat yrityksen työntekijöitä sopeutumaan uusiin vaatimuksiin ja pitämään yrityksen kilpailukykyisenä.

Strateginen näkemys ja tulevaisuuden ennakointi

Resilientti organisaatio ei keskity vain tähän hetkeen, vaan katsoo myös eteenpäin. Se valmistautuu tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ennakoivalla suunnittelulla. Muutosjohtamisen tärkeyden tiedostava johto hyödyntää skenaariotyöskentelyä ja riskienhallintaa kartoittaakseen erilaisia tulevaisuuden näkymiä. Tämä auttaa koko organisaatiota valmistautumaan tuleviin muutoksiin ja sopeutumaan niihin tehokkaasti.

Resilientti organisaatio kukoistaa muutoksista

Tekoälyn aikakaudella resilienssin rakentaminen on muutosjohtajien tärkeimpiä tehtäviä. Joustavat prosessit, työntekijöiden hyvinvointi, vahva yhteisöllisyys, jatkuva koulutus ja strateginen näkemys ovat keskeisiä tekijöitä, jotka auttavat organisaatiota selviytymään ja menestymään jatkuvassa muutoksessa.

Resilientti organisaatio ei vain sopeudu muutoksiin, vaan se myös kukoistaa niiden ansiosta. Muutosjohtajat, jotka panostavat resilienssin rakentamiseen nyt, valmistavat organisaationsa tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Muutosjohtamisen teemaan voit tutustua lisää kollegani, Kumuran johtavan konsultin Virpi Elersin artikkeleissa. Pääset lukemaan niitä painamalla tästä. Tekoälyn käyttöä opettavat valmennuksemme löytyvät puolestaan sivulta kumura.fi/tekoäly.

Artikkelin kuva on luotu ChatGPT 4o:lla.

Mika Purola

Mika on kokenut projektipäällikkö, joka on vuosien ajan valmentanut projektijohtamista, ihmisten johtamista ja ketteriä menetelmiä useissa organisaatioissa ympäri Suomen ja Eurooppaa. Viime vuosina Mika on meritoitunut projektityön tekoälyvalmennusten ja -osaamisen tienraivaaja.

Kumura on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 17.–18.9.2024!

 

Blogi on julkaistu Kumuran sivuilla 7.6.2024.