Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Oikeat työkalut vastuullisen projektityön mahdollistajana

Työkalut kuten Microsoft Viva Goals tuovat selkeyttä ja läpinäkyvyyttä OKR-mallin mukaiseen projektityöskentelyyn, parantaen riskien ja talouden hallintaa.

Projektityö OKR-mallin (objectives and key results) mukaisella tavalla auttaa organisaatioita toteuttamaan vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja. Tällöin sekä organisaatio että sen asiakkaat hyötyvät selkeän ja läpinäkyvän toiminnan tuomista hyödyistä.

OKR-malli koostuu kahdesta osasta:

  • laadullisista tavoitteista, eli yhteisistä ja läpinäkyvistä päämääristä, joita kohti arjessa työskennellään, sekä
  • määrällisistä avaintuloksista, joita seurataan säännöllisesti.

 

OKR-malli tähtää virtaustehokkuuteen Lean-filosofian tavoin, pyrkien vähentämään tekemistä, joka ei edistä tavoitteiden saavuttamista edistävien tulosten syntymistä.

OKR-mallin mukaista projektityöskentelyä oikeilla työkaluilla

OKR-mallissa tavoitteiden asetanta ja seuranta tiimitasolla on läpinäkyvää koko organisaatiossa. Tiimien nähdessä toistensa tavoitteet ja avaintulokset, voi kukin tiimi yhdenmukaistaa omia tavoitteitaan toiminnassaan ja tukea yhteistä päämäärää.

Microsoft Teams on käytössä viestintä- sekä dokumentin- ja projektinhallintatyökaluna useissa organisaatioissa. Teams toimii tehokkaana tietotyön keskuksena, joka vähentää tarvetta työskennellä useassa eri sovelluksessa, tehostaen työskentelyä ja säästäen aikaa.

Teamsin alustalla toimiva Microsoft Viva Goals on tavoitteiden asettamis- ja hallintaratkaisu. Se auttaa tiimejä saavuttamaan tuloksia organisaation strategisten prioriteettien mukaisesti ja auttamaan liiketoimintaa menestymään.

Osana Microsoft Viva -tuoteperhettä, Viva Goals integroituu kokonaisvaltaiseen työntekijäkokemukseen. Se antaa ihmisille ja tiimeille mahdollisuuden työskennellä parhaimmillaan missä tahansa sekä saumattoman Teams-integraation että verkkosovelluksen avulla. Selaimella käytettävänä Viva Goalsia voi käyttää erikseen, vaikka muita Microsoftin tuotteita ei olisikaan käytössä.

Microsoft Viva Goals selkeyttää tavoiteasetantaa ja seurantaa

Viva Goals helpottaa tiimikohtaisten tavoitteiden ja avaintulosten asettamista helppokäyttöisten toiminnallisuuksien avulla. Selkeä näkymä antaa nopeasti kokonaiskuvan tiimin päivittäisestä tekemisestä yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin.

OKR-hyväksyntätyönkulut, organisaatio-, tiimi- ja työntekijäkohtaiset tavoitesivut sekä kaavionäkymä varmistavat läpinäkyvän tavoiteasetannan organisaation kaikilla tasoilla.

OKR:n mukaiset projektit ja tehtävät yhdistävät työn ja tulokset keskenään selkeästi ja läpinäkyvästi.

Viva Goalsin ohjausnäkymät ovat räätälöitävissä ja ne päivittyvät dynaamisesti, jolloin ne sekä tiedot OKR-tavoitteista ja avaintuloksista tarjoavat tilannetietoa reaaliaikaisesta edistymisestä kohti tavoitteita.

Ohjausnäkymät ovat jaettavissa organisaation sisällä, mikä helpottaa viestimään tiimien edistymisestä läpinäkyvästi ympäri organisaatiota.

Avoin ja vuorovaikutteinen viestintä tavoitteiden ympärillä on yksi OKR-mallin keskeisiä asioita. Viva Goalsin viestilaajennus Teams-chatissa auttaa tiimejä kommunikoimaan, tekemään yhteistyötä ja kuittaamaan tavoitteita nopeasti ja helposti. Näin varmistetaan ajantasainen tieto projektien etenemisestä sekä suurien että pienien tavoitteiden saavuttamisesta.

Kun OKR-mallin mukaisten projektien johtaminen toteutetaan oikeilla työkaluilla selkeästi ja läpinäkyvästi:

  • tärkeiden tavoitteiden saavuttaminen priorisoituu strategian mukaisella tavalla
  • organisaation toiminta yhdenmukaistuu ja nopeutuu
  • riskien ja kustannusten hallinta tehostuu
  • työntekijöiden oman työn merkityksellisyys kasvaa
  • organisaation kilpailukyky ja strateginen kyvykkyys paranevat.

Tule kuulemaan lisää Projektipäiville 10.–11.10.2023 Messukeskuksessa ja vieraile ständillämme!

Ota yhteyttä tai varaa projektinhallinnan demo.

Marko Koskela
Chief Commercial Officer, Partner
Solu Digital

Solu Digital Oy on digitaalisen tiimityön johtava kehittäjä, joka toimittaa ja kehittää tiedonhallinnan ratkaisuja Microsoft-teknologioilla. Vuonna 2011 perustettu yritys on Microsoft Gold -kumppani Suomessa, jonka ratkaisu- ja palveluvalikoima kattaa monipuolisesti modernin tiedonhallinnan tarpeet.

Solu Digital Oy on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 10.–11.10.2023!