Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Nämä 10 arjen pientä, ilmaista tekoa saavat projektinne onnistumaan

Ihmiset saavat projektit onnistumaan, ja he ovat suuremmassa roolissa kuin teknologiat, arkkitehtuurit tai järjestelmät. Siksi sinunkin kannattaa kiinnittää tiimiläisiisi ja heidän fiiliksiinsä huomiota läpi koko projektinne elinkaaren.

Tunneilmapiiriin ja merkityksellisyyden kokemukseen panostaminen auttaa resurssien käytön toteutuvan suunnitelman mukaan: Projektinne päämäärän tiedossa oleminen lisää flow-tilaa ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamista. Sitoutuminen työhön parantaa projektinne onnistumisen edellytyksiä.

Koska välitämme Kumuralla ihmisistä ja projekteista, tahdomme jakaa sinulle keinoja siihen, kuinka projektin omistajana, ohjausryhmän jäsenenä tai projektinjohtotehtävissä toimivana voit vaikuttaa projektitiimisi merkityksen tunteeseen ja hyvään tunneilmapiiriin. Tästä artikkelista saat top 10 vinkkiä projektinne onnistumisen edellytysten kasvattamiseen.

1. Panosta vuorovaikutukseen

Tällä kymmenen kohdan listalla kaikki keinot vaativat sitä, että viestintä projektinne tekijöiden välillä kulkee. Kun panostat vuorovaikutukseen, varmistut myös siitä, että kaikki tiimiläisesi tuntevat itsensä arvokkaiksi ja voivat antaa oman panoksensa projektinne onnistumiseen.

2. Selkeytä projektin olemassaolon syy ja tavoite kaikille tiimiläisille

On tärkeää avata projektinne olemassaolon syytä varsinkin heille, jotka eivät ole suoraan tekemisissä loppukäyttäjien tai lopputuloksen kanssa. Kun oman työnsä näkee osana pidempää jatkumoa, on myös panoksen vaikutus helpommin hahmotettavissa.

Sanoittamalla tavoitteen vähennät muutosvastarintaa ja lisäät motivaatiota. Näin huomio ja tekeminen suuntautuvat oikeisiin asioihin, joten aikaa ja muita resursseja ei valu hukkaan.

3. Tunnista ja sanoita merkityksellisyyttä sekä mielekkyyttä tuottavat asiat

Myös merkityksellisyyden kokemus ja tunne työn mielekkyydestä lisäävät työn imua ja helpottavat flow-tilaan pääsemistä. Eri ihmiset kokevat merkityksellisyyttä erilaisista asioista, joten pohdi tässä kohtaa projektitiimiläistesi persoonia – sanoitathan tavoitteen niin, että se puhuttelee kaikkia?

Huomioi erilaiset persoonat tavoitteen sanoittamisessa.

4. Mahdollista oman osaamisen hyödyntäminen

Tiimiläiset valitaan projektiin heillä olevien tietojen ja taitojen mukaan. Mahdollisuus käyttää omia taitoja muodostaa perustelun sille, miksi “juuri minä” on mukana projektissa. Näin tiimiläisesi eivät kyseenalaista projektiin käyttämäänsä aikaa.

5. Satsaa tiimihenkeen

Auttamisella on jopa tutkimuksinkin todistettuja terveysvaikutuksia, joten avun antaminen synnyttää positiivisia tuntemuksia. Kun apua myös saa, syntyy tiimiläisillesi yhteishenki. Tämä auttaa jaksamaan projektinne vaikeissakin vaiheissa, kun kukaan ei tunne olevansa tilanteessa yksin.

6. Tuo tuen tärkeys esiin ohjausryhmälle

Tiimihenkenne on ulotuttava aina ohjausryhmään asti. Samassa veneessä olemisen tunnetta lisää se, kun projektitiiminne tietää, että yhteisen tavoitteen takana seisovat myös ohjausryhmäläiset. Laaja tuen verkko lisää pystyvyyden tunnetta.

7. Varmistu tunneilmapiiristä fiilismittarilla

Mittaa tunneilmapiiriä aina projektin ensimmäisistä hetkistä alkaen, jotta tiedät, tapahtuuko työn mielekkyydessä ja projektitiimiläistesi motivaatiossa muutoksia. Jatkuva seuranta ei jätä asioita arvailun varaan.

8. Ole kuulolla hiljaisten signaalien varalta

Fiilismittarilla saat kuuluviin myös hiljaiset signaalit. Ne voivat kertoa joko vaikeista asioista tai laskevista fiiliksistä. Tunnelmat laskevat silloinkin, kun yksittäisen projektitiimiläisen taakka kasvaa liian suureksi. Hiljaisten signaalien tunnistaminen mahdollistaa asioiden korjaamisen ennen kuin ne synnyttävät kerrannaisvaikutuksia.

Projektissa työskentelevät eivät välttämättä itsekään tunnista hautuvia ongelmia, ellet kannusta heitä reflektointiin. Varsinkin etäaikana, jolloin työtä tehdään paljon yksin ja rennompi ajatustenvaihto jää vähemmälle, voivat hiipivät hankaluudet jäädä huomaamatta.

9. Kiitä onnistumisista, kannusta haasteissa

Suurin tekijä merkityksellisyyden kokemuksessa on arvostus. Arvostuksen synnyttäminen ei ole vaikeaa: kysy ja kuuntele. Vaikka et juuri sillä hetkellä voisikaan ratkaista asiaa, kokee kertoja kuulluksi tullessaan, että hänen ajatuksillaan on väliä.

Arvostus syntyy kysymällä ja kuuntelemalla.

Arvostusta on helppo osoittaa myös antamalla kiitosta onnistumisista ja ylimääräisestä panoksesta pulmallisissa tilanteissa. Myös ongelman ratkaisemisen aikana on hyvä muistaa kehut ja kannustus.

10. Huomioi tunneilmapiiri ja merkityksellisyys myös projektisalkun tasolla

Useimmat projektit ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Resurssiriippuvuuksien vuoksi yksittäisen projektin vaikutus koko projektisalkkuun voi olla mittava, ja siksi merkityksellisyyden kokemukseen ja työn mielekkyyteen kannattaa kiinnittää huomiota laajemmin kuin yhden projektin osalta. Näin kaikki salkun projektit toteutuvat suunnitelluilla resursseilla ja aikatauluilla todennäköisemmin

Lue Tee merkityksellisistä projekteista vahvuus -oppaastamme, miten viet nämä opit käytäntöön! Oppaasta löydät myös esimerkkikysymykset fiilismittariin.

Sinikka Kauhanen

 

Kumura on Projektipäivien kumppani. Tule mukaan Projektipäiville 25.-26.10.2022 Helsingin Messukeskukseen!