Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, ketterät menetelmät, Projekti- ja portfoliojohtaminen, Projektijohtaminen

Agile Coachin rooli

Ketterän valmentajan eli Agile Coachin tehtävä on valmentaa organisaatiota, joka toteuttaa projekteja ketterillä menetelmillä. Valmentajan rooli on useimmille tutumpi urheilumaailmasta, jossa valmentaja auttaa ihmisiä löytämään kehittämisalueensa ja vahvuutensa ja parantaa heidän suorituskykyään ja tuloksiaan. Samankaltainen tehtävä on myös ketterällä valmentajalla. Hän auttaa ketteriä menetelmiä käyttävää organisaatiota pääsemään paremmin tavoitteisiin. Valmentamisessa on keskeistä ihmisten kehittäminen, kasvattaminen ja potentiaalin saavuttaminen. Valmentaja inspiroi, innostaa ja haastaa.

Ketterän valmentajan rooli voi vaihdella paljonkin riippuen siitä, mikä on valmennettavan organisaation tilanne, millaisesta organisaatiosta on kyse ja mikä on valmennuksen tavoite. Tässä on yksi ehdotus valmentajan roolista ja tehtävistä.

Ketterä valmentaja on ketterien menetelmien ja projektinhallinnan asiantuntija. Hän on osallistunut useaan ketterillä menetelmillä toteutettuun projektiin ja tietää millaiset käytännöt toimivat näissä projekteissa ja mitkä ovat niiden kipukohdat. Ketterä valmentaja on myös kokenut projektinhallinnan ammattilainen. Hän tietää miten projektinhallinnan käytäntöjä sovelletaan ketteriä menetelmiä käyttävissä projekteissa. Hän tietää esimerkiksi, miten projektin sidosryhmien, viestinnän ja riskienhallinta hoituu parhaiten.

Kuitenkin tämä asiantuntemus on vain osa ketterän valmentajan tehtävistä. Ketterä valmentajan tärkeimpiä tehtäviä on jalkauttaa valmennettavaan organisaatioon ketterä mentaliteetti, eli ketteryyden arvot ja periaatteet, jotka on kuvattu parhaiten Ketterässä Manifestissa (www.agilemanifesto.org). Ketterän mentaliteetin määrittelee Ketterän Manifestin arvot ja periaatteet, ja näihin arvoihin ja periaatteisiin perustuvat lukuisat olemassa olevat ketterät menetelmät ja viitekehitykset.

Ketterällä valmentajalla on käytännössä useita rooleja. Valmentamisen lisäksi hän kouluttaa, neuvoo, fasilitoi ja mentoroi.

Koulutus voi olla muodollista tai epämuodollisempaa opetusta, jossa ketterä valmentaja opettaa yhdelle tai useammalle henkilölle ketteriin menetelmiin liittyviä käytäntöjä. Koulutukset voivat olla lyhyitä tietoiskuja tai pidempiä koko päivän koulutuksia.

Ketterä valmentaja antaa käytännön neuvoja projektin eri rooleissa toimiville henkilöille. Neuvot voivat liittyä esim. kehitysjonoihin, käyttäjätarinoihin, kokouskäytäntöihin, riskienhallintaan ja moneen muuhun asiaan.

Hän neuvoo projektia roolien määrittelyssä. Usein ketteryyteen opettelevilla organisaatioilla on kiperiä kysymyksiä liittyen rooleihin, esim. tarvitaanko ketterässä projektissa projektipäällikköä? Voiko Scrum Master hoitaa myös projektipäällikön tehtäviä? Voiko tuoteomistaja olla samanaikaisesti myös Scrum Master?

Ketterä valmentaja osallistuu projektin kokouksiin (esim. sprintin suunnittelu ja demo, retrospekti, päivittäinen stand-up) ja varmistaa että kokoukset sujuvat. Projektin alussa hän suunnittelee projektiin osallistuvien kanssa kokouskäytännöt. Myöhemmin hänen roolinsa kokouksissa on pikemminkin tarkkaileva: Sujuuko yhteistyö tuoteomistajan ja tiimin välillä? Toimiiko tiimi aidosti itseohjautuvasti? Toimiiko tiimin päätöksenteko? Osaako tiimi suunnitella tehtävänsä? Toimivatko henkilöt menetelmän mukaisesti? Tarvittaessa hän neuvoo miten asiat voi tehdä paremmin ja tehokkaammin.

Ketterä valmentaja toimii toisinaan myös fasilitaattorina. Fasilitaattori auttaa ihmisiä saavuttamaan itsenäisesti lopputuloksen. Fasilitaattori ei tee päätöksiä lopputuloksista, vaan hän opastaa ryhmää saavuttamaan lopputulokseen. Hän kyselee, moderoi keskustelua ja hänellä on käytössään erilaisia työkaluja, joilla ryhmää pääsee tavoitteeseen.

Valmentajana hän auttaa tavoitteiden asettelussa ja hänellä on ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Hän kuuntelee, kyseenalaistaa ja antaa palautetta. Hän on empaattinen, ymmärtää valmennettavia ja osaa asettua valmennettavien asemaan. Hän tunnistaa valmennettavien vahvuudet puutteet ja auttaa heitä kehittymään oikeaan suuntaan.

Käytännössä ketterä valmentaja johtaa muutosta, jossa organisaatio siirtyy tekemään työtä uudella tavalla. Tämä aiheuttaa usein muutosvastarintaa, josta valmentajan on selviydyttävä. Tehtävä ei ole aina helppo, varsinkin kun hän tulee useimmiten valmennettavan organisaation ulkopuolelta. Ketterällä valmentajalla onkin hyvä olla hyvät vuorovaikutus- ja johtamistaidot.

Ketterä valmentajan rooli on yleensä vain väliaikainen. Valmentajan tehtävä on tehty, kun organisaatio osaa itsenäisesti toimia ketterästi ja projektin eri rooleissa olevat henkilöt tuntevat riittävästi käytettäviä menetelmiä ja tietävät tehtävänsä ketterässä projektiympäristössä. Tässä vaiheessa organisaatio osaa itse kehittää itseään ja parantaa jatkuvasti toimintaansa erehtymisen ja oppimisen kautta.

Tutustu Codemen Oy:n konsultointi palveluun tästä. Ammattitaitoiset konsulttimme varmistavat projektinne onnistumisen.

Tutustu Equ Pro:n projektinhallinnan koulutuksiin tästä. Projektinhallinnan koulutuksissa käsittelemme tässä kirjoituksessa käsiteltyjä sekä muita projektinhallinnan hyviä käytäntöjä tarkemmin.

Hannu Blomqvist

Kirjoittaja toimii Program managerina, Agile coachina ja projektipäällikkötiimin vetäjänä Codemen Oy:ssä sekä kouluttajan Equ Pro:ssa. Hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hannu tuntee hyvin sekä projektijohtamisen perinteiset että ketterät menetelmät. Hannu on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa