Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Yleinen

Digitaalinen kehonkieli

Etätyö muuttaa kohtaamisia pysyvästi – Näin olet muutoksen kärjessä!

Kasvotusten tapahtuvat tapaamiset ja neuvottelut ovat vähentyneen viime vuosien aikana ja nyt kuluvan koronapandemian aikana tämä muutos on ottanut valtavan askeleen eteenpäin.

Pakollinen etätyön loikka on tuonut virtuaalineuvottelujen mahdollisuudet konkreettisesti eteemme.

Osalla vanhoista opeista ja malleista ei enää pärjää kun uusien mallien oppijat ja omaksujat menevät ohi.

Nyt tarvitaan ja edellytetään uudenlaista osaamista ja tietotaitoa.

Kasvotusten ja virtuaalisissa kohtaamisissa toimivat osittain erilaiset lainalaisuudet eri painotuksilla.

On paljon haastavampaa saada asiakas sitoutumaan videoneuvottelussa kuin kasvotusten.

Vaikka teknologian tuoma muutos kohtaamisiin on siis huikea niin kuitenkin ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa on asioita, jotka eivät ole muuttuneet muutamaan tuhanteen vuoteen.

Ihmisen kehonkieli viestii uskomattoman paljon

Puhutut sanat 7 %.

Äänensävyt välittää 38 %.

Eleet, kuten ryhti, asennot ja liike, katse sekä kosketus jopa 55 %.

Siis jopa 93 % viestistä välittyy nonverbaalisesti.

Ne ovat ihmisen evoluution myötä samanlaisia ympäri maailman ja mahdollistaneet selviytymisemme.

Kehonkielellä me viestimme tunteitamme ja ajatuksiamme tahtomattamme. Se on yksi tärkeimmistä viestintätavoistamme.

Asiakkaan kehonkielen ja varsinkin kasvojen mikroilmeiden, -ilmaisujen ja -eleiden ymmärtäminen on ensiarvoista.

Kun tiedät, mitä asiakkaat ajattelevat ja tuntevat niin se antaa sinulle suurta etua.

Kun osaat ja hallitset sen niin voit vaikuttaa myös toisiin ei-sanallisesti.

Tämä on erityisen tärkeää myynnissä ja se korostuu entistä enemmän kun neuvottelut ovat siirtyneet verkkoon virtuaalisiksi.

Ole muutoksen kärjessä ja opi hyödyntämään asiakkaan kehonkielen ja kasvojen mikroilmeiden, -ilmaisujen ja -eleiden viestit virtuaalisissa kohtaamisissa.

Virtuaalinen kehonkieli -digivalmennus

Kehonkielen, mikroilmeiden, -ilmaisujen ja -eleiden tunnistaminen ja hyödyntäminen menestyksellisesti neuvotteluissa ja myynnissä.

Tämä vilkas ja käytäntöä harjoittava valmennus lisää huomattavasti osallistujan tietoisuutta koskien omaa ja toisten ihmisten kehonkieltä. Se jättää vinkkejä, taktiikoita ja tekniikoita, jotka hyödyntävät eniten tätä kiehtovaa, voimakasta ja vakuuttavaa myynti- ja neuvottelupsykologiaa.

Oppimistavoitteet

Valmennnuksen loppuun mennessä osallistujat:

• Tietävät, kuinka kriittisen tärkeää on keskittyä kehonkieleen neuvottelujen aikana.

• Osaavat lukea vastapuolen mitä hän “kertoo” – heidän hienovaraisia ja ei niin hienovaraisia signaaleja.

• Ymmärtävät, kuinka muiden tarkkaileminen voi paljastaa miten he ajattelevat / tuntevat.

• Oppivat, miten mikroilmaisut, -eleet ja -ilmeet ilmaisevat henkilön todelliset ajatukset, tunteet ja mielialat.

• Osaavat rakentaa luottamusta ei-verbaalisesti hienovaraisten sovitus- ja peilaustekniikoiden avulla.

• Osaavat ohjata omaa kehonkieltään, ilmeitään ja viestintää.

• Oppivat käyttämään ”Voiman dynamiikka” -tekniikkaa, kommunikointia, ilmoittamaan positiivisesta hallitsevuudesta ja luottamuksesta neuvotteluihin

• Oppivat ja osaavat tekniikoita, joita voi välittömästi soveltaa omaan käytökseen ja näin ne vievät menestykseen virtuaalissa kohtaamisissa!

Valmennus julkistetaan verkkovalmennuksena 15.10.2020

Hinta 590,- nyt nopeille ennakkotilaajille vain 290,- 14.10.2020 asti.

Klikkaa kauppaan TÄSTÄ.

Valmennus myös etävalmennuksena yrityskohtaisesti tai paikan päällä.

Hinta alk. 1.490,- € + alv.

Valmennus järjestetään yhteisesti sovittuna aikana.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

Valmentaja Veli Inget veli.inget@myyntivalmennus.fi ja puhelimitse 0400 872 133.

Valmentajan terveiset:

Olen Veli Inget ja kerron siitä, mitä olen vuosien varrella oppinut, nähnyt ja kokenut.

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri, lisäksi yliopisto-opinnot käyttäytymistieteistä ja psykologiasta.

Ne ovat suuresti auttaneet ihmisen tekemisen ja toiminnan ymmärtämiseen.

Toimin mm. myynnin, johtamisen, kehonkielen asiantuntijana ja valmentajana.

TERVETULOA!