Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

HR, Tuottavuus ja työn ilo, Yleinen

HR-ammattilainen – kohtaamisen asiantuntija

”Kaiken hän osaa, kaiken hän näkee, kaiken hän korjaa”

2020-luvun osaamisvaatimukset asiantuntijatyössä puurtaville ovat välillä jäätävää luettavaa: pitäisi olla ratkaisukeskeinen riskien hallitsija, ajassa kiinni pysyvä mutta tulevaisuusorientoitunut visionääri, tunnetaitoinen muiden innostaja ja vuorovaikutuksen mestari.

Henkilöstöhallinnon ammattilaisena tunnistanet vaatimukset edellä esitettyjen joukosta. Mutta miten on sinun itsesi laita? Miten luovit ”puun ja kuoren” välissä? Miten vuorovaikutus ja vakuuttava esiintyminen sujuu sinulta johdon, työyhteisön ja sidosryhmien moninaisissa verkostoissa?

Tietoa löytyy mutta entä tahtoa ja tunnetta?

Kaikki me tiedämme, että johtamis- ja vuorovaikutusoppaita on maailma pullollaan. Tietoa, hyviä teorioita ja innostavia esimerkkejä löytyy, mutta kuinka paljon vuorovaikutus- ja esiintymisosaamiseesi satsataan ihan konkreettisesti? Sinähän tiedät, mitä osaamista työyhteisösi tarvitsee mutta pidetäänkö organisaatiossa myös sinun osaamisesi kehittämistä tärkeänä?

”Eräs keskeinen näkökulma kehittää tunnetaitoja on keskittyä kohtaamiseen”

HR-ammattilaisena sinun tulee hallita hyvin laaja kirjo organisaation toimintaan liittyviä osa-alueita. Inhimillisten ominaisuuksien arvo on tässä ajassa selvästi nousussa. Järjestelmien ja älyvälineiden viidakossa ”pehmeän” osaamisen ja tunnetaitojen kehittäminen on tulevaisuuteen kantava investointi. Eräs keskeinen näkökulma kehittää tunnetaitoja on keskittyä kohtaamiseen.

Kohtaamisessa tapahtuu kaikki

Mitä kohtaamisessa sitten tapahtuu? No, siinä tapahtuu kaikki. Kaikki ne asiat, joita sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu. Suurin osa kohtaamisessa tapahtuvasta menee tietoisen ymmärryksemme yli. Meillä ihmisillä on kuitenkin taipumus kokea affektiivista empatiaa eli aistia toisten tunteita ja tuottaa niistä oma kokemus.

Jos koemme, että meitä ei aidosti kohdata, saatamme tuntea sen (vaikkakin tiedostamattomasti) levottomuutena, ärtyisyytenä tai muina epämiellyttävinä tuntemuksina. Tiedämme sen myös siitä, että viesti ei mene meihin perille. Jokin estää meitä pääsemästä viestin luo. Toisaalta jokainen meistä voi kertoa lukuisia tarinoita siitä, kuinka energiaa lisääviä kohtaamisia olemme saaneet kokea.

Tunnetaidot koostuvat omien ja muiden tunteiden tunnistamisesta, tunteiden säätelystä ja sietämisestä sekä tunteiden käsittelystä ja ilmaisemisesta. Tunnetaitomme ovat siis koetuksella jokaisena päivänä ja jokaisessa sosiaalisessa tilanteessa. Siksi tunnetaito-osaaminen on yksi keskeisiä tekijöitä kaikissa kohtaamisissa.

Kohtaaminen + tunnetaidot = vaikuttava esiintyminen

Mitä tekemistä otsikon asioilla on toistensa kanssa? Paljonkin. Esiintymistä voidaan harjoitella monella eri tavalla. Sitä voidaan lähestyä teknisesti kuten ”katso silmiin, hymyile, pidät kädet siellä ja jalat tuolla, ota tila haltuun ja hengitä”. Tässä lähestymistavassa ei toki ole mitään vikaa.

”Vaikuttava esiintyminen syntyy aidosta kohtaamisesta”

Olen kuitenkin sitä mieltä, että vaikuttava esiintyminen syntyy aidosta kohtaamisesta. Kyky aitoon kohtaamiseen taas syntyy riittävistä tunnetaidoista, eli kyvystä omien ja toisten tunteiden tunnistamiseen, tunteiden käsittelyyn, säätelyyn ja ilmaisemiseen. Vaikka seuraisimme Aristoteleen aikoinaan kirjoittaman Retoriikan ohjeita, joissa on suhteellisen tyhjentävästi kuvattu mestarillinen keskustelutaito, voidaan sitäkin lähestyä kohtaamisen ja tunnetaitojen kautta.

  • Ethos (olemuksella vaikuttaminen)
  • Logos (järjellä vaikuttaminen)
  • Pathos (tunteella vaikuttaminen)

Jotta meistä tulisi vaikuttavia esiintyjiä ja toistemme kohtaajia, meidän tulisi paneutua niin järjen, tunteen kuin olemuksen tuottamiin viesteihin – itsessämme ja muissa. Meidän kannattaisi pohtia, missä olemme vahvoja ja harjoitella siellä, missä piilee meidän haasteemme.

Koska täydellisiä meistä ei tule, tulkoon sitten pirun hyviä!


Lähde mukaan tunnistamaan omat vahvuutesi ja haasteesi esiintyjänä, vuorovaikuttajana ja kohtaajana. Käytännönläheiset, kunnioittavasti hauskat ja taatusti oivalluksia tuottavat valmennukset, joissa turvallinen ilmapiiri on aina ykkösasia, alkavat maaliskuussa!

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja on Virpi Valtonen, Careerjoy HR Services Oy:n valmentaja.

Vahva kokemus ja osaaminen pedagogina, esimiestyön, työyhteisöjen ja vuorovaikutuksen kehittäjänä ja kouluttajana. Sydäntäni lähellä on eettisen kohtaamisen tutkiminen yritysten toimintakulttuurissa, yhdessä asiakkaan kanssa. Tunnetaitoja, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja käsittelen innostavissa valmennuksissani usein toiminnallisesti, tieteellistä näkökulmaa unohtamatta.

Kestävyysajattelu läpäisee systeemisenä valmennusfilosofiani ja arvomaailmani. Muuttuvassa yhteiskunnassa kestävä liiketoiminta tulee yhä tärkeämmäksi – lähdetään luomaan innovatiivisen fasilitoinnin avulla kestävän kasvun tarinaa yrityksellesi!