Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen ja esimiestyö, Yleinen

Voimaannuttavia strategioita

Strategian luominen korkealla tasolla on mahtavaa, hienoa ja innostavaa! Luomisprosessin aikana osallistujien kesken syntyvä ryhmähenki ja palo toteutukseen on voimaannuttava kokemus. Erityisesti silloin, kun kaikilla on käsitys nykytilasta sekä tulevaisuuden tavoitetilasta –  ja sama pakottava tunne siirtyä tavoitetilaan nopeasti.

Osallistujilla on yleisesti ongelman ratkaisun kehys: he osaavat kerätä tietoa, analysoida, ideoida, valita ja iteroida. He ovat myös ehtineet harjaantua käytännön tasolla eri tehtävissä. Tekeminen on tuttua ja tehokasta, ja työkalut tukevat ajattelua. Ymmärrys, tavoite ja tunne syntyvät.

Tyypillisesti tilanne muuttuu hankalaksi heti luomisryhmän ulkopuolelle liikuttaessa. Strategiaryhmän sisällä syntynyt tunnetila ja ymmärrys pitäisi saada siirrettyä kaikille niille, joiden pitäisi osallistua muutokseen ja muuttaa toimintaansa. Tiedon tulisi tavoittaa myös heidät, jotka eivät ole vielä kuulleet nykytilan ongelmista, tavoitetilan ihanuudesta ja reippaasta matkasta sinne.

Realiteetit eivät mahdollista, että kaikki kävisivät saman ajatus- ja tunnemyrskyn läpi ja päätyisivät samaan lopputulokseen.  ”Miksi”, Mitä” ja Milloin” pitää saada viestitettyä tehokkaasti ja tunnetilan siirtyä.

Mitä” pitää vielä palastella tekemisten kokoisiksi palasiksi, ja Miten” antaa tekijöiden ratkaista. Tekeminen, ”Milloin”, täytyy käynnistää ja pitää liikkeessä tavoitetilaan saapumiseen saakka.

Tässä kohtaa alkaa viimeistään toimivien apukeinojen, työkalujen tarve yleensä kuumottaa. Apu löytyy läheltä!

QPR Software on yksi Oppian kouluttajakumppaneista. Katso valmennustarjonta julkisista kursseista, asiakaskohtaisista valmennuksista ja maksuttomista webinaareista täältä.

Kirjoittaja Pauli Mertanen toimii QPR:n Solution Service teamin esimiehenä ja johtavana konsulttina. Hänellä on laaja kokemus strategioiden, organisaatioiden ja toiminnan kehittämisestä sekä toimitus- ja asiakaspalveluorganisaatioiden johtamisesta.