Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Kaukolämpö

KPA Unicon raivaa tietä Etelä-Amerikan markkinoille

Ensimmäinen kattilalaitos otettu käyttöön Chilessä

Cartulinas CMPC:n kartonkitehtaalle toimitettu kattilaprojekti on loppuraporttia vaille paketissa. ”Todella hyvä suoritus, ottaen huomioon, että vastaan tuli paljon uutta ja aikataulu oli suhteellisen tiukka”, kuvailee KPA Uniconin projektikehitysjohtaja Pentti Savolainen. Yhteistyö CMPC:n kanssa jatkuu seuraavat viisi vuotta huoltosopimuksen puitteissa.

CMPC-konserni on yksi maailman suurimmista metsäteollisuusyhtiöistä, jolla on yli 5 miljardin dollarin liikevaihto. CMPC:n Valdivian tehtaalle rakennettu laitos on KPA Uniconille merkittävä avaus Etelä-Amerikan markkinoilla.

”Kyseistä teknologiaa ei aiemmin ole tällä mantereella ollut. Konservatiiviselle CMPC:lle tämä kauppa oli rohkea valinta. Siitä huolimatta he valitsivat meidän laitoksemme”, Savolainen kertoo.

Kattilalaitoksen toimitus kattoi kaikki prosessilaitteet, rakennukset, asennusvalvonnan, käyttöönoton sekä käyttäjäkoulutuksen. Toimituksen arvo ilman maanrakennus- ja perustustöitä on noin 5,6 miljoonaa euroa.

Täyttä höyryä ympäri vuoden

Valdivian uusi höyrykattilalaitos korvaa tehtaan vanhat, tehottomat biomassakattilat, jotka eivät täyttäneet alueen tiukkoja ympäristösäännöksiä. Nyt höyryä syntyy yhdessä kattilalaitoksessa, jossa polttoaineena käytetään puupohjaista biomassaa. Samalla tehtaan tuottamat päästöt ovat vähentyneet ja polttoainekustannukset laskeneet merkittävästi. Suurin osa biomassaa käyttävän laitoksen käyttökustannuksista koostuu juuri polttoaineista.

”Etenkin talvikaudella, kun hiukkaspäästöt ylittivät sallitut tasot, jouduttiin höyryä tuottava laitos sulkemaan useita kertoja. Tämä tarkoitti samalla myös koko kartongin tuotannon lopettamista, mikä aiheutti yritykselle suoraa taloudellista tappiota”, sanoo Savolainen.

Uuden Biograte-höyrykattilalaitoksen avulla tehdas voi toimia jatkuvasti läpi talvikuukausien, ja sen ympäristölliset ominaisuudet ovat aiempaa paremmat. Laitos tuottaa höyryä kartonkitehtaan prosessiin 30 tonnia tunnissa ja kykenee käyttämään polttoaineenaan markkinoiden haasteellisinta biomassaa: puuhaketta, kuorta ja sahanpurua. Polttoaineseokseen lisätään myös tehtaan tuotannossa syntyviä lietteitä.

Savolaisen mukaan polttoaineen kosteus voi nousta yli 60 prosentin, ja silti laitos täyttää asetetut päästötasot sekä muut suorituskykyarvot.

”Laitos pysyy vaadituissa päästörajoissa erittäin haastavissa olosuhteissa, ja hyötysuhde on hyvä eli sama määrä höyryä voidaan tehdä vähemmällä polttoaineella. Myös laitoksen käytettävyys on korkealla tasolla.”

Kartonkitehtaan koneet vaativat päivittäisiä pysähdyksiä. Tällöin myös höyrykattilan on pysäytettävä höyryntuotanto hyvin lyhyellä varoitusajalla. Kun tehtaan koneet ovat takaisin tuotannossa, höyryn kysyntä kasvaa dramaattisesti. Tämä vaatii kattilalta erinomaista suorituskykyä.

”Olin hämmästynyt siitä, kuinka nopeasti tämä kattila reagoi erilaisiin höyryvirtaus- ja paineenmuutostilanteisiin. Äänitaso on minimaalinen, ja päästöt ovat hallinnassa. Lisäksi säästämme rahaa käyttämällä halvempaa polttoainetta eikä tarvitse lopettaa tuotantoa joka kerta, kun Valdivian alueella on kriittinen tilanne hiukkaspäästöjen kanssa”, iloitsee Rodrigo Rojas, CMPC:n Valdivian tehtaan johtaja.

Kattilan sydän ja aivot suomalaista teknologiaa

Kattilalaitoksen arina ja tulipesä on valmistettu KPA Uniconin Kiuruveden konepajalla, ja itse vesiputkikattila yhtiön Lapuan konepajalla. Myös laitoksen automaatio on Suomessa toteutettu. Muut kriittiset komponentit on valmistettu Euroopassa. Rakennuksen teräsrakenteet, seinäpaneelit sekä savupiippu ja kanavat ovat paikallistoimituksia Chilestä. Savolainen pitää toimintatapaa joustavana.

”Chile ei ole kiinnittäytynyt kumpaakaan standardisysteemiin eli pystyimme hyödyntämään sekä eurooppalaista että amerikkalaista normistoa, ja tekemään hankintoja sekä Euroopasta että Amerikasta.”

Oman lisänsä rakentamiseen toivat Chilen korkeat seismisyysvaatimukset. Chile on maailman järistysherkintä aluetta, mikä näkyy myös rakentamisen säädöksissä.

”Teetimme kattilalle ja sen tukirakenteille sekä syöttövesisäiliölle seismisyysmittaukset. Muutamia pieniä korjauksia teimme, vaikka rakenteet täyttivät seismisyysnormit. Itse rakennuksessa on enemmän terästä kuin esimerkiksi Suomeen rakennetuissa laitoksissa. Turvallisuusajattelu täällä on hyvin amerikkalaistyylistä.”

Valdivian laitos on varustettu KPA Uniconin PlantSys-järjestelmällä, jonka avulla laitosta on mahdollista valvoa ja ennakoida sen huollon tarvetta myös Suomesta, KPA Uniconin Haapaveden etävalvomosta käsin. Laitos on täysin automatisoitu, mutta Chilen lainsäädännöstä johtuen laitos on jatkuvasti miehitetty CMPC:n toimesta. Vuosihuollot, varaosat ja kuukausittaiset tarkastelut KPA Unicon hoitaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

”Suomesta voimme tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Paikalliset sopimustoimijat toimivat meille käsinä ja jalkoina, kun laitoksella täytyy tehdä korjaus- tai huoltotöitä. Vuosihuoltoihin osallistuu paikallisten lisäksi myös KPA Uniconin edustajia Suomesta”, Savolainen kertoo.

Cartulinas CMPC on Empresas CMPC:n tytäryhtiö. Se valmistaa maailmanluokan kartonkia, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti kahdella tehtaalla on 450 000 tonnia. Cartulinas CMPC toimittaa suuria määriä kartonkia sekä paikallisille markkinoille että vientiin. Vientiin menee lähes 85 prosenttia tehtaiden tuotannosta. Asiakkaita on ​​yli 45 maassa viidellä mantereella.

FAKTABOKSI:

Asiakas: CMPC Cartulinas SpA
Laitos: Unicon Biograte 20
Käyttöönotto: 04/2019
Nimellisteho: 20 MW (30 t/h)
Savukaasujen käsittely: Sähkösuodatin
Polttoaineet: kuori, lastut, sahanpuru, liete. Kosteuspitoisuus 30–60%