Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Kaukolämpö

Bioenergiamarkkinat uudistuvat – kaikki hyötyvät

Bioenergian matkalla metsästä energiaksi on yksi erikoisuus; bioenergialle ei ole tällä hetkellä yhtä keskitettyä markkinaa, joka palvelisi niin energiayhtiöitä kuin bioenergian tuottajia. Hintaindeksi ei ole läpinäkyvä tai helposti selvitettävissä, kuten esimerkiksi öljyn ja kaasun. Indeksi ei myöskään noudata kysynnän ja tarjonnan lainalaisuuksia. Tähän on tulossa muutos.

Alkuvuodesta 2020 alkaen energiapalveluyhtiö Wegan tytäryhtiö Finbex aloittaa bioenergian sähköiset huutokaupat, joiden tuloksista koostetaan viikoittain reaaliaikaiset hintaindeksit erikseen kullekin kaupattavalle tuotteelle. Finbex on bioenergian sähköinen markkinapaikka, joka tuo Suomeen Baltiassa menestystä niittäneen Baltpoolin kaupankäyntijärjestelmän, eli täysin uuden sähköisen kanavan polttoainesopimusten tekoon ja kilpailutukseen Suomessa.

Suuret ja pienet toimittajat tasavertaisiksi

Kaukolämmön tuottajilla on yleensä keskimäärin vain muutama toimittaja, joiden kanssa neuvotellaan hinnasta tasaisin väliajoin. Myyjät ovat usein suurempia yhtiöitä, joiden aliurakoitsijat huolehtivat haketuksesta ja toimituksesta. Finbex poistaa tarpeen erillisille kilpailutuksille ja hintaneuvotteluille, kun markkinapaikan kaikki myyjät osallistuvat anonyymin huutokaupan kautta tarjouskilpailuun. Anonyymin ja tasavertaisen huutokaupan kautta paikalliset aiemmin aliurakoitsijoina toimineet yhtiöt voivat tarjota haketta myytäväksi suoraan ilman välikäsiä, mikä tukee aluetaloutta. Huutokaupan jälkeen osapuolten anonymiteetti päättyy ja järjestelmä luo sopimukset osapuolten välille. Anonyymin tarjouskilpailun riskit Finbexissä taklataan keräämällä vakuuksia, joiden suuruus perustuu yhtiöiden taloudelliseen tilaan ja kapasiteettiin. Mitä kestävämmällä pohjalla oleva toimija, sitä pienemmät ovat vakuudet.

Kärsiikö laatu?

Kaupattavat biomassajakeet ovat VTT:n ja Tilastokeskuksen luokitusten mukaisia, ja täten standardoituja. Laatupoikkeamille on asetettu rangaistukset markkinapaikan säännöissä. Polttoaineen hankintasopimukset ovat yleensä pitkiä ja kiinteitä, ja yksi Finbexin päätavoitteista onkin lisätä hankinnan joustavuutta ja läpinäkyvyyttä. Finbexissä käydään kauppaa viikko-, kuukausi- ja kvartaalisopimuksista. Lyhimmillään toimija voi kiinnittää osto- tai myyntisopimuksen viikoksi ja pisimmillään kolmeksi kvartaaliksi eteenpäin. On siis mahdollista kiinnittää määrät koko lämmityskaudeksi sekä paikata spottina yllättäviä lämpötilamuutoksia tai konerikkoja.

Kuljetusten CO2-päästöt vähenevät ja paikallistalous vahvistuu

Bioenergiakentän merkittävimpiä ongelmia ovat bioenergian kysynnän ja tarjonnan pitkät välimatkat ja tätä kautta bioenergiakuljetusten CO2-päästöt. Mitä, jos kuljetuskustannus tulisi läpinäkyväksi osaksi myyjien hinnoittelua ja täten edistäisi lähellä tuotetun bioenergian käyttöä kullakin paikkakunnalla? Finbexissä myyjä syöttää myyntitarjoukselle raaka-aineen hinnan lisäksi kuljetuskustannuksen €/MWh/km sekä maksimikuljetusmatkan, jonka on valmis ajamaan. Kaupankäyntijärjestelmä toimii Google Mapsin päällä ja laskee etäisyydet ostajien ja myyjien sijaintien välillä automaattisesti tieverkkoa pitkin. Kunkin myyjän tarjous näkyy siis kaikille ostajille eri hintaisena ja kuljetuskustannusten vuoksi lähimmät vastapuolet pariutuvat todennäköisimmin huutokaupassa. Näin vähennetään kuljetusten tuottamia päästöjä, puretaan alueellisia hintaeroja sekä edistetään energiantuotannon paikallisuutta.

Ostajalle ja myyjälle paras hinta

Yksi Finbexin hienoimpia ominaisuuksia on älykäs hinnanmuodostus, joka kannustaa niin ostajaa kuin myyjääkin. Prosessi on yksinkertainen ja mahdollistaa kaikille osapolille kilpailukykyisen hinnan:

  • Ostaja asettaa tilaukselleen kattohinnan
  • Myyjä asettaa raaka-aineelle minimihinnan sekä syöttää kuljetuskustannuksen
  • Myyjät asetetaan kokonaishinnan mukaiseen jonoon ostotilausriveille
  • Kaikki myyjät saavat korkeimman tarjoajan hinnan ja ostaja maksaa alle tai tasan kattohintansa verran

Viikoittain päivittyvä spot-hinta reagoi välittömästi kysynnän ja tarjonnan muutoksiin antaen ostajille ja myyjille reaaliaikaisen kuvan hakkeen saatavuudesta. Baltiassa bioenergialle on muodostunut kesä- ja talvihinnat,  mikä mahdollistaa hankinnan volyymin ja hintariskin tasaamisen ympäri lämmityskautta mm. varastoja kasvattamalla.

Finbexissä kaikki voittavat ja Suomeen saadaan läpinäkyvä ja kaikkia yhdenvertaisesti kohteleva bioenergiamarkkina. Finbexiin liittyminen on täysin maksutonta, ja ainoa kulu, joka jäsenillemme kertyy, on 0,075€/MWh kaupankäyntikomissio toteutuneista sopimuksista. Toisin sanoen: jos kauppoja ei synny, kokeileminen ei maksa mitään. Tuemme ja koulutamme Finbexiin liittyviä jäseniä palvelun kaupankäyntijärjestelmän ja markkinapaikan toimintaan maksutta.

  • Kaupankäynti alkaa alkuvuodesta 2020
  • Liittyminen maksutonta

Finbex on mukana Kaukolämpö 2019-tapahtumassa, tule kuulemaan lisää markkinapaikan toiminnasta tai liittymään jäseneksi!

Lisätietoa Finbexin verkkosivuilla ja ottamalla yhteyttä:

Atte Elonen, projektipäällikkö
Finbex Oy
atte.elonen@wega.fi
+358 40 412 7715