Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, Projekti- ja portfoliojohtaminen

Kansainvälisesti arvostettu huippuvalmennus ensimmäisenä Suomessa

Tulevaisuudessa projektiluontoisen työn määrä kasvaa, joten projektijohtamisen osaamista tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Samaan aikaan kuitenkin noin puolet projekteista jää tavoitteistaan projektijohtamisen tilaa kartoittaneen Talent Vectian tutkimuksen mukaan.

Projektit ovatkin entistä kompleksisempia, ja niiden monimutkaisuutta lisäävät muun muassa digitalisaatio, uudet työn vaatimukset ja työroolit, työn monimuotoisuus, verkostot ja sidosryhmien kasvavat odotukset projekteille. Monimutkaisten projektien hallinta vaatii uskomattoman paljon projektipäälliköltä. Projektipäällikön on onnistuttava rakentamaan projektille innostava ja konkreettinen visio, määriteltävä projektin tavoitteet ja sisältö, hallittava riskejä ja odotuksia, johdettava monimuotoisia tiimejä, ja osattava viestiä monikanavaisesti.

Talent Vectian uusi, kattava valmennus on vastaus näihin projektien kasvaviin haasteisiin. Käynnistämme ensimmäisenä Suomessa projektijohtamisen valmennusohjelman, joka noudattaa maailmanlaajuisesti tunnustettua IPMA ICB 4.0 -standardia. Project Excellence -ohjelma on poikkeuksellisen monipuolinen siksi, että se kattaa kaikki ICB 4.0 -standardiin sisältyvät osaamisalueet. Modulaarinen valmennusohjelma tuo projektipäälliköille helpotusta monimutkaisten projektien hallintaan antamalla valmennettaville työkaluja kaikkiaan 29 kompetenssialueella.

Taustalla globaali tutkimustieto

Valmennukseen otetut osaamisalueet perustuvat IPMA-standardiin. Taustalla on siis vuosikausien globaali kokemus ja tutkimustieto siitä, mitkä kompetenssit ovat kriittisiä projektin onnistumisen kannalta. Yhtä monipuolista valmennusta eri osaamisalueille ei ole kukaan muu aiemmin tarjonnut Suomessa. Kattava ohjelma tähtää erityisesti siihen, että valmennettavat osaavat toimia vaativissa projekteissa.

Koska projektijohtamista käsitellään niin kokonaisvaltaisesti, projektipäällikön osaaminen nousee uudelle tasolle. Tätä tukee muun muassa toteuttamamme projektijohtamisen tutkimus, jonka mukaan sertifioitunut projektipäällikkö onnistuu projektissa keskimääräistä paremmin.

Projektipäällikön onnistuminen puolestaan on kriittisen tärkeä tekijä projektin onnistumisen ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Merkittävimmät syyt projektien epäonnistumisille ovat väärin asetetut tavoitteet, puutteellinen kommunikointi ja projektin seuranta. Muun muassa näitä projektipäällikön taitoja kehittämällä Project Excellence -valmennus luo merkittävästi paremmat edellytykset projektien onnistumiselle.

Teoria heti käytäntöön

Kyseessä on seitsemän päivän modulaarinen valmennusohjelma, johon sisältyy lähiopetuksen lisäksi ennakkotehtäviä, arviointeja, osallistavaa valmentamista sekä käytännön harjoittelua arjessa.

Valmennus perustuu 70-20-10 -periaatteeseen, jossa 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu omassa työssä. Osallistujat vievät jokaisen valmennuspäivän jälkeen konkreettisia kehitystoimia omaan työhönsä.

Tämä tapahtuu parhaiten, jos osallistujan organisaatiossa on vertaistuki, joka mahdollistaa jatkuvan kehittymisen. Tämä tukee myös sitä, että valmennuksen hyödyt leviävät koko organisaatiolle.

Kiinnostuitko valmennuksesta? Project Excellence -ohjelman ensimmäiset toteutukset alkavat helmi-maaliskuussa 2019. Lue lisää huippuvalmennuksen sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan Oppimisen verkkokaupasta!

Kosonen_Jori

Jori Kosonen

Kirjoittaja on Senior Partner Talent Vectialla. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus projektijohtamisesta sekä asiantuntijaorganisaatioiden johto- ja hallitustehtävistä. Viime vuosina Jori on keskittynyt erityisesti johtoryhmätyön kehittämiseen, strategioiden toteuttamiseen, projektikulttuurin kehittämisprosesseihin ja valmennusohjelmiin.