Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, ketterät menetelmät, Projekti- ja portfoliojohtaminen

Ihmisten johtaminen ketterässä projektissa – Lessons learned

Johtajuus on kyky käyttää johdettavien kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti tavoitteen saavuttamiseksi. Johtamisen avulla ryhmä ihmisiä toimii paremmin ja tehokkaammin kuin ilman johtamista. Johtamistyylejä on tunnistettu kymmenittäin ja parhaat johtajat osaavat käyttää erilaisia johtamistyylejä riippuen siitä, millaista ryhmää, henkilöä, tehtävää tai työtä johdetaan.

Suuri osa projektipäällikön ajasta kuluu ihmisten johtamiseen. Haastavaksi ihmisten johtamisen tekee se, että erilaisissa projekteissa, projektin eri vaiheissa ja tilanteissa, on käytettävä erilaisia johtamistyylejä. Johtamistyylin suhteen projektipäällikkö on usein kuin kameleontti – joskus jopa kesken kokousta joutuu vaihtamaan johtamistyyliä.

Esimerkiksi asiantuntija organisaation johtamiseen sopii hyvin transformationaalinen johtamistyyli, jossa luodaan strategiaa ryhmän suorituskyvyn ja onnistumisten parantamiseksi eri keinoin. Toisaalta huonona pidetty transaktionaalinen johtaminen toimii työssä, jossa on tärkeä noudattaa tiettyjä ennalta määrättyjä prosesseja ja työtapoja, joista poikkeamia ei saa olla.

Ketterässä projektissa projektityön tekevät tyypillisesti itseohjautuvat tiimit, joita johtaa palvelija-johtaja. Palvelija-johtaja poistaa työn tekemisen esteet ja hidasteet ja varmistaa, että tiimillä on parhaat mahdolliset edellytykset työnsä tekemiseen. Itseohjautuvaa tiimiä on siis johdettava, mutta johtaminen ei ole tiimin käskyttämistä eikä tiimin päätöksiin puuttumista. Sen sijaan tiimin työskentelyä tarkkaillaan ja tiimiin vaikutetaan hienovaraisesti ja epäsuorasti.

Alla olevan taulukon vasen sarake kuvaa sitä, millaista ihmisten johtaminen projekteissa on perinteisesti ollut. Oikeanpuolinen sarake edustaa niitä asioita, mitkä on havaittu hyväksi ketterissä projekteissa. Projektimaailma ei ole kuitenkaan mustavalkoinen ja molemmilla sarakkeilla on arvonsa. Mutta mitä enemmän johtaminen siirtyy oikean sarakkeen puolelle, sitä parempi.

Hyvällä johtamisella ihmisistä tulee motivoituneita työntekijöitä, jotka löytävät tarkoituksen työstään, joille työ on intohimo.

Huonolla johtamisella työntekijöistä tulee rivityöntekijöitä, joille ainoa motiivi työssä on palkka.

Plan-driven Agile
Management Leadership
Command – control Empower – Serve
Control changes Maintain vision
Push people Develop people
Coordination Collaboration
Ensure success of plan Ensure success of team
Delegation of responsibility Adoption of responsibility
Convince Inspire
Sell Listen
Tell Co-create
Job Passion

31.10.2018 Helsingin messukeskuksessa pidettävillä Projektipäivillä kuullaan Codemenissa Program Managerina ja EquPro:ssa projektinhallinnan kouluttajana toimivan Hannu Blomqvistin esitys siitä, mitä on opittu ihmisten johtamisesta, kun ketterät menetelmät ja itseohjautuvat tiimit ovat yleistyneet.

Ketterä Projektinjohtaminen – ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektien hallinta (Seuraavat toteutukset 30.10.2018 ja 13.12.2018) koulutuksessa saat hyvän yleiskuvan ketteristä menetelmistä, tietoa siitä miten projektia johdetaan ketterässä projektiympäristössä sekä vinkkejä ketteriin menetelmiin siirtymisestä koko yrityksen organisaatio huomioiden. Koulutuksessa käsitellään myös ihmisten johtamista.

hannu_blomqvist

Hannu Blomqvist

Kirjoittaja toimii hankejohtajana Codemen Oy:ssä. Hannulla on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hän tuntee hyvin sekä projektijohtamisen perinteiset että ketterät menetelmät. Hannu on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa ja on luennoinut myös Aalto-Yliopistossa.