Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Digitalisaatio, ketterät menetelmät, Uudet teknologiat

Onrego Cloud Academy valmentaa työntekijöistä vuoden aikana pilviosaajia

ICT-alan murros on nopeasti aiheuttanut osaamisvajetta

Digitalisaatio tulee aiheuttamaan suuren osaamistarpeen kasvun suomalaisissa yhtiössä. Kilpailukykyä globaaleja toimijoita vastaan tarvitaan. Haluamme mahdollistaa osaamisloikan suomalaisille ICT-alan osaajille Cloud Academyn avulla. Näkemyksemme mukaan suomalaisissa yhtiössä tarvitaan suuri osaamisharppaus, jotta digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kyetään hyödyntämään.

Tarve valmennukselle ilmeinen

Vaikka olemmekin yksityinen konsulttiyritys, meillä on tahtotila kehittää ja parantaa koko pilvimaailmaa. Ei riitä, että autamme yrityksiä rakentamaan uutta infrastruktuuria, haluamme myös auttaa yrityksiä hyödyntämään uutta infrastruktuuria maksimipotentiaaliin. Teemme paljon konsultointia opetuksellisen työpajamallin kautta, joten syntyi ajatus – mitä jos emme vain konsultoisi, vaan myös valmentaisi entistä aktiivisemmin?

Kun työntekijä lähtee kouluttautumaan organisaation ulkopuolelle, voi työnantajan olla vaikea nähdä siitä saatavaa hyötyä, varsinkin jos kustannus on korkea. Kehitimme valmennukseen mallin, josta työnantaja saa lisäarvoa toimintaansa jo alkumetreiltä. Meillä on kaksi eri toteutustapaa, julkinen toteutus, johon kuka tahansa voi työnantajansa sponsoroimana ilmoittautua, sekä organisaatioille räätälöityjä omia toteutuksia.

Jatkuvasti kehittyvä valmennusmalli

Koska julkisen pilven kehitys on niin nopeaa, ei virallinen opetusmaailmakaan pysy menossa mukana. Cloud Academyn ydin on ketterässä opetusmallissa. Vaikka valmennus kokonaisuudessaan kestääkin noin vuoden, on se silti aina ajantasainen – opetusmateriaalia päivitetään jatkuvasti julkisen pilven kehityksen mukana. Valmentajat ovat paitsi pilviarkkitehtuurin huippuosaajia, myös sertifioituja julkisen pilven kouluttajia (Microsoft Certified Trainer).

Tutkimus paljastaa IT-alan huolen osaamisesta

YTN Tietotekniikan palveluala ja Tietoala ry toteuttivat keväällä 2018 kyselytutkimuksen Suomessa IT-alalla työskenteleviltä edunvalvontaa pohdittaessa. IT-alan asiantuntijat olivat erityisen huolissaan oman osaamisen kehittämisestä, sillä ICT-alalla osaaminen myös vanhenee nopeasti. Melkein puolet vastaajista kokivat, että työelämää tulisi kehittää osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen osalta. Tämä on Cloud Academyn pääperiaate – haluamme auttaa organisaatioita kehittymään myös sisältäpäin ja hyödyntämään modernit teknologiat entistä paremmin. Tätä kaipaavat paitsi työntekijät, myös yrityksen viivanalus.

Osallistu maksuttomaan webinaariin 1.11.2018 klo 09.00

Kerron maksuttomassa webinaarissa tarkemmin, miksi Cloud Academy on yrityksille hyvä sijoitus ja mitä konkreettisia hyötyjä tulevat pilviosaajat voivat organisaatioon tuoda. Ilmoittaudu mukaan täältä! Tarjolle tulee myös jälkitallenne.

Onrego Cloud Academy -valmennuskokonaisuuteen voit tutustua tarkemmin Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan etäkouluksista. Lue lisää täältä!

kenneth_haapala.png

Kenneth Haapala

Kirjoittaja on pitkän linjan IT-ammattilainen, joka on uransa aikana vetänyt useita koulutuskokonaisuuksia. Onregon perustajajäsenenä Kenneth on seurannut pilven kehitystä jo vuosia ja ymmärtää asiakkaidensa kautta tulevaisuuden haasteet.

Oppian kouluttajakumppani Onrego Oy on nopeasti kasvava IT-konsultointiyritys pilvikehityksen huipulla: hallitun ja turvallisen julkisen pilven, pilvi-infran ja pilvialustojen ammattilainen. Onrego toteuttaa ja modernisoi teknologiaympäristöjä pilvipohjaisien infra-arkkitehtuurien avulla. Ylläpidettynä.