Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Yleinen

7 askelta tehokkaampaan myyntivalmennukseen

Oikea myyntiprosessi, myyntimenetelmä tai myyntivalmennus yksittäiselle myyntitiimille voi olla täysin väärä ja sopimaton jollekin toiselle tiimille. On olemassa kymmenittäin tekijöitä, joita pitää huomioida valittaessa valmennusta. Tässä muutamia tärkeimpiä.

1. Strategia

Mikä on yrityksen strategia? Miten myynti voi auttaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa? Jos valmennus ei ole samoilla linjoilla strategian toteuttamisen kannalta niin ei se auta yritystä.

2. Kypsyys ja osaaminen

Kuinka osaava on myyntiorganisaatio yleensäkään? Onko yritys missä vaiheessa kehitystään? Ovatko myyntihenkilöt kokeneita vai kokemattomia? Onko enemmän innokkuutta kuin älykkyyttä? Onko kyvykkyyttä viedä myyntiprosesseja ja -metodeja todelliseen käytännön myyntiin?

Energiaa riittää, mutta sitä suunnataan tavoitteiden kannalta väärään toimintaan. On myyntitiimejä, jotka eivät välttämättä ole riittävällä tasolla omaksuakseen kaikkea valmennusta. Silloin on parempi auttaa heitä siten, että kehitytään askel kerrallaan eteenpäin oikeaan suuntaan. Jos verrataan esimerkiksi urheilusuoritukseen, niin et voi opetella golfin lyönnin hienouksia, jos et tiedä miten pidetään mailaa oikein kädessä.

“Et voi opetella golfin lyönnin hienouksia, jos et tiedä miten pidetään mailaa oikein kädessä.”

3. Leadership / Management

Onko yrityksen johtamisen taso ja kyvykkyys riittävällä tasolla siten, että myyntiprosessia ja valmennusta voidaan viedä käytäntöön auttamaan myynnin kehittymisessä ja kasvussa? Onko päälliköt ja johtajat sitoutuneita työhönsä? Millä asenteella ollaan tekemisessä? Valmennuksen tulokset ovat suoraan verrannollisia siihen miten myynnin vetäjät ovat mukana valmennuksessa ja sen jälkeen motivoivassa toimeen panemisessa.

4. Tarpeet

Mitä myyntitiimi oikeasti tarvitsee parantaakseen tuloksiaan? Mitkä ovat ne asiat, jotka vievät myyntiä oikeaan suuntaan ja kasvuun? Valmennus, joka ei täytä niitä tarpeita mitä myynnin kehittäminen milloinkin tarvitsee ei ole oikea ja sopiva valmennus siihen hetkeen.

5. Asenteet

Kuinka sitoutuneita osallistujat ovat valmennukseen ja uuden sovitun prosessin käytäntöön viemiseen? Onko heillä halua poistua omalta mukavuusalueeltaan saavuttaakseen uusia tuloksia?

6. Asiakkaat

Valmennus myyntiin, myynnin prosesseihin ja myyntimenetelmiin tai myynnin eri taitoihin täytyy olla sidoksissa siihen kenelle ja mille asiakaskunnalle myydään. Siis mitä ja kenelle myydään. Miten valmennus auttaa siihen, että myynti voi rakentaa arvoa myymiensä tuotteidensa ja/tai palvelujen avulla asiakkaalleen ja tuottaa heille hyötyä?

7. Uusi vai vanha

Prosessi, menetelmä tai myyntivalmennus, jota joku toinen yritys käyttää ja soveltaa, ei välttämättä ole oikea sinulle tai yrityksellesi. Sillä ei ole mitään merkitystä, kuinka suosittu se on tai kuinka paljon uutta kulmaa se antaa itse työhön.

Tehokkain ja tulosta tuottavin myyntivalmennus prosesseihin, metodeihin ja myntitaitoihin perustuu myynnin perusperiaatteisiin. Et saavuta parempia tuloksia juoksemalla uusien myynnin villitysten perässä. Heikoin osa-alueesi myyntiprosessissa määrää tämänhetkisen tulostasosi. Kehityt paremmaksi ja paremmaksi myynnissä hallitsemalla ja sisäistämällä paremmin koko myyntiprosessin. Näin kehityt huippumyyjäksi.

Löydät hyvän lähdön myyntikouluttamiseen Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta. Tutustu Huippumyyntivalmennukseen kesätarjouksella -50%!

Veli Inget KM

Veli Inget

Kirjoittaja on myynnin ja valmennuksen ammattilainen. Pitkä oma myynti- ja myyntijohto ura ja kokemus antavat pohjan myynnin todelliseen maailmaan. Vankka pedagoginen koulutus, KM, takaa valmennusten viennin käytännön työhön ja tuo huipputulokset. 100% tyytyväisyystakuu.

Huippumyynti Akatemia on yksi yli sadasta Oppian kouluttajakumppanista. www.myyntivalmennus.fi