Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Prosessipäivät 2018, robotisaatio

Prosessipäivät 2018: Laatuloikka digityöntekijöiden avulla

Prosessipäivät on kuudessa vuodessa kasvanut Suomen palvelu- ja prosessijohtamisen kärkitapahtumaksi. Tapahtumassa kuullaan jälleen runsasta joukkoa asiantuntijoita, joita Oppian Blogilla on ilo esitellä!

Heikki Länsisyrjä, Digital Workforce
17.5.2018 / Automation / 14:40 – 15:15

Tietotyöpanoksen johtaminen on johtajien agendalla, sillä se on aikamme merkittävin tuottavuustekijä – tilanne on sama lähes kaikilla aloilla. Muutos on ollut äärimmäisen nopeaa ja monessa työssä päätteellä tehtävän rutiininomaisen työn määrä on yhä kasvussa.

Liiketoiminnan prosesseja automatisoimalla ollaan saavutettu merkittäviä tuottavuusetuja ja ohjelmistorobotiikkaan (RPA) perustuvan automaation arvo on tunnistettu useimmissa organisaatioissa. Digital Workforcen digityöntekijäpalvelut ovat nykyään käytössä yli 50 organisaatiossa Pohjoismaissa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että rutiinitehtävien siirtyessä digityöntekijöille, ihmisten aikaa vapautuu tärkeämpiin tehtäviin. Seuraavassa vaiheessa voidaan lisätä digityöntekijän älykkyyttä ja oppivuutta, jotta se voi tarttua entistä mutkikkaampiin tehtäviin.

Esittelyssä väsymätön digityöntekijä 

Liiketoimintaprosessien ulkoistaminen ei ole ajatuksena uusi. Yritykset ovat jo pitkään ulkoistaneet muun muassa IT-, siivous-, ja turvallisuus palveluitaan. Myös digityöntekijän palkkaaminen voidaan nähdä eräänä ulkoistamisen muotona. Henkilön tai ihmisryhmän sijaan, työ ulkoistetaan ohjelmiston suoritettavaksi.

Prosessien automatisoinnissa liikkeelle lähdetään tiedon muuttamisesta digitaaliseen muotoon, toinen asken on yleensä Robotic Process Automation (RPA). RPA on sääntöihin perustuvaa automaatiota, jossa ohjelmistorobotille opetetaan ennalta kuinka sen tulee tietyssä tilanteessa toimia. Seuraavassa vaiheessa, pureudutaan jo jonkin asteista tulkintaa vaativiin asioihin, jolloin harkittavaksi tulee valikoima älykkäitä teknologioita.

Älykkäästä prosessiautomaatiosta puhuttaessa, yhden prosessin automatisointiin saatetaan käyttään monia eri teknologioita: ohjelmistorobotiikkaa, kuvantunnistusta, chatbotteja, koneoppimista… lista on pitkä. Termi ’Intelligent Process Automation’, tuttavallisesti IPA, viittaa siis teknologian sovelluskohteeseen, ei teknologiaan. IPA-palveluyhtiön tehtävä on miettiä tapauskohtaisesti, miten asiakkaan prosessi voidaan automatisoida mahdollisimman pitkälle – tehokkaasti ja laadukkaasti.

Mistä lähteä liikkeelle?

Digital Workforce tarjoaa Pohjoismaiden laajimman digityön asiatuntijaverkoston. Akkreditoidut konsulttimme ratkovat asiakkaidemme tietotyön prosessien haasteita kädet savessa ja motivoituvat työn mielekkyyttä ja tuottavuutta nostavista, mitattavista tuloksista.

Toukokuun Prosessipäivillä Digital Workforcen perustaja Heikki Länsisyrjä kertoo esimerkkien kautta, minkälaista kilpailuetua Digityöntekijöillä voidaan saavuttaa sekä miten välttää tyypillisimmät haasteet käyttöönotossa! Tervetuloa mukaan kuulemaan! Varaa paikkasi heti: www.prosessipaivat.fi

pp18_lansisyrja_uusi_puhujabanneri

Digital Workforce syntyi, kun kolme kokenutta IT-alan johtajaa, Heikki, Jukka ja Mika havaitsivat ongelman. Ihmisten työajasta puolet kuluu tietotyön parissa, ja nykyiset suunnitelmat tietojärjestelmien uudistamisesta ovat ylettömän kalliita ja aikaavieviä. Liian usein tietojärjestelmät estävät prosessien tehokkaan kehittämisen.

Tänään Digital Workforce on Pohjoismaiden ainoa puhtaasti älykkääseen ohjelmistorobotiikkaan erikoistunut palveluyhtiö. Asiantunteva tiimimme automatisoi tietotyön rutiineja digityöntekijöillä ja vapauttaa ihmisten aikaa tuottavampiin ja tärkeämpiin tehtäviin.