Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Johtaminen, Projekti- ja portfoliojohtaminen

Projektipäällikön etiikka

Määritelmän mukaan etiikka tutkii moraalia, hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää. Käytännössä etiikka on parhaiden mahdollisten päätösten tekemistä ihmisten, resurssien ja ympäristön kannalta. Etiikkaan kuuluu mm. lakien ja määräysten noudattaminen, rehellisyys, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen.

Harvemmin tulee ajatelleeksi, että eri ammattiryhmillä etiikka saattaa ilmentyä hieman eri lailla. Miten etiikkaa tulisi soveltaa projektipäällikön ammattiin? Mitä eroa on esimerkiksi projektipäällikön ja lääkärin etiikalla? Mitä on projektipäällikön rehellisyys verrattuna lääkärin rehellisyyteen?

PMI:n ja IPMA:n jäsenten ja sertifioitujen projektipäälliköiden tulee ilmiantaa ne jotka rikkovat eettisiä ohjeita

Projektinjohtamisen organisaatioilla IPMA (International Project Management Association) ja PMI (Project Management Institute) on etiikkaa koskevat säännöt jäsenilleen ja sertifioimilleen projektipäälliköille. Organisaatiot menevät jopa niin pitkälle, että sääntöjä rikkovat voidaan erottaa näistä organisaatioista ja sertifikaatit voidaan perua. Lisäksi organisaation jäsenten ja sertifioitujen projektipäälliköiden tulee ilmiantaa järjestöilleen ne jäsenet ja sertifioidut projektipäälliköt jotka rikkovat niiden eettisiä ohjeita!

Oletko rehellinen? Kaikki vastaavat tähän kysymykseen myöntävästi. Harvemmin tulee ajatelleeksi että, projektipäällikön näkökulmasta rehellisyys tarkoittaa mm. totuudenmukaista raportointia sidosryhmille ja riittävän tarkkojen kustannus- ja aikatauluennusteiden laatimista.

Projektipäällikön etiikkaan kuuluu myös päätöksenteko projektin parhaaksi, organisaation ohjeiden ja prosessien noudattaminen, projektinhallinnan hyvien käytäntöjen noudattaminen, kaikkien projektin osapuolien oikeudenmukainen ja puolueeton kohtelu sekä ainoastaan sellaisten tehtävien vastaanottaminen joihin voi sitoutua.

Tuleeko projektipäällikön siis kieltäytyä sellaisesta projektista johon hän ei voi sitoutua?

Tuleeko projektipäällikön siis kieltäytyä sellaisesta projektista johon hän ei voi sitoutua? Moni projektipäällikkö on ollut tilanteessa, jossa projektin alkaessa projektille on annettu budjetti ja/tai aikataulu valmiina. Näin tapahtuu esimerkiksi, kun myyntiorganisaatio on tehnyt sopimuksen asiakkaan kanssa ja projektipäällikölle annetaan valmis sopimus toteutettavaksi aikatauluineen ja budjetteineen. Useimmat projektipäälliköt lupaavat tehdä parhaansa ja katsovat miten käy. Tässä tilanteessa projektipäällikön tulisi kuitenkin tehdä tarkempi analyysi tilanteesta olemassa olevien tietojen perusteella ja suunnitella projekti siten että annetut budjetti- ja aikataulurajoitteet pitävät. Toisin sanoen, jos projektia ei voi toteuttaa annetuissa rajoitteissa, projektipäällikön pitää todistaa se.

Mitä tekisit projektipäällikkönä, jos analyysisi perusteella olisit vakuuttunut siitä, että projektia ei voi toteuttaa annetuissa rajoitteissa, ja sinulle sanottaisiin siitä huolimatta, että sinun tulee hoitaa projekti annetuissa rajoitteissa? Olisiko eettisesti oikein vastaanottaa tällainen projekti vai kieltäytyä vastaanottamasta sitä?

Etiikka ja johtaminen yhdessä lisäävät projektiin uuden moraalisen dimension päätöksentekoprosessissa

Eettiset kysymykset ovat projektipäällikön ammatissa usein hankalia. Etiikka ja johtaminen yhdessä lisäävät projektiin uuden moraalisen dimension päätöksentekoprosessissa. Eri henkilöillä voi olla erilaisia arvoja ja moraalisia näkemyksiä. Yhteisesti sovitut eettiset ohjeet organisaatiossa helpottavat tätä päätöksentekoprosessia.

Tervetuloa koulutuksiin

EQUPRO:n järjestämissä projektinhallinnan koulutuksissa käsitellään myös projektipäällikön ammattiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Projektinhallinnan peruskurssi – tavoitteena onnistunut projekti (Seuraava toteutus 10.4.2018 Helsingissä)

Projektinhallinnan jatkokoulutus – oppeja vaativien projektien läpiviemiseen (Seuraava toteutus 25.4.2018 Helsingissä)

Ketterä Projektinjohtaminen – ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektien hallinta (Toteutukset 8.5. ja 19.6. Helsingissä sekä 15.5.2018 Oulussa)

PMP sertifiointivalmennus – (Seuraava toteutus 12.6.2018 Helsingissä)

 

hannu_blomqvist

Hannu Blomqvist

Kirjoittaja toimii hankejohtajana Codemen Oy:ssä. Hänellä on yli 20 vuoden käytännön kokemus projektien ja ohjelmien johtamisesta. Hän on johtanut laajoja kansainvälisiä hankkeita ja ohjelmia, joilla on ollut useita osapuolia useasta yrityksestä ja monesta kansallisuudesta. Hannu tuntee hyvin sekä projektijohtamisen perinteisemmät että ketterät menetelmät. Hannu on kokenut projektinhallinta-alan kouluttaja ja puhuja kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa ja on luennoinut myös Aalto-Yliopistossa.