Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

ketterät menetelmät

Onko ison yrityksen pakko olla hidas ja kankea?

Miksi suuri yritys toimii tehottomammin kuin pieni?

Jos olet työskennellyt sekä isoissa että pienissä yrityksissä, olet ehkä pohtinut, miksi pienet yritykset toimivat niin paljon nopeammin, tehokkaammin ja ketterämmin. Olen kuullut kymmeniä esimerkkejä siitä, miten isossa yrityksessä projektia hinkattiin puoli vuotta, kun pieni osaava yritys toteutti saman viikossa. Suurissa yrityksissä on havahduttu kankeuden kustannuksiin ja moneen suuryrityksen sisälle onkin pyritty kehittämään pienen yrityksen tavalla toimivia yksiköitä. Ei ole ihme, että yritykset ovat erittäin kiinnostuneita toiminnan tehostamisesta Lean-menetelmien avulla, sillä laajat tutkimukset tuhansista yrityksistä osoittavat muun muassa 4-8% käyttökatteen paranemisen.

Onko ison oltava hitaampi?

Valitettavasti koolla on merkitystä. Iso organisaatio tulee aina olemaan hitaampi ja jäykempi kuin pieni. Hitaus on väistämätöntä ja johtuu osittain esimerkiksi siitä, että kun työntekijöiden kontaktipintojen määrä kasvaa, aiheutuu siitä aina organisaatioon tehottomuutta esimerkiksi odottelun muodossa. Yksinkertainen esimerkki hitaudesta isosta yrityksestä: asia ei etene ennen palaveria, joka järjestetään viikkojen päähän, kun kalenterista ei aiemmin löydy yhteistä aikaa. Pienessä yrityksessä tämän tyyppistä ongelmaa ei ole.

Se että koko tuo hitautta, ei kuitenkaan ole asia johon olisi alistuttava. Jokaisessa organisaatiossa toimialasta riippumatta ja jokaisessa työroolissa on tehottomuutta synnyttäviä kohtia. Tämä koskee myös myyntiä, johtoa, tuotekehitystä. Ihan kaikkia.

Lean-ajattelu on hyvin pragmaattista, ja sen avulla otetaan käyttöön toimintatapoja, jotka poistavat toiminnan pullonkauloja ja lisäävät siten tehokkuutta.

Löytyykö tehostamisen hyödyistä tutkimustietoa?

Lean-menetelmiä on tutkittu paljon. Tehostamisen hyödyistä löytyy runsaasti mitattua tietoa ja todisteita. Keräsimme verkkosivuillemme otteita muutamista tutkimuksista, joissa on analysoitu tuhansia eri alojen yrityksiä. Löytyykö tästä listasta sinua kiinnostavia hyötyjä?

Realismia yrityksissä ja Leanismeja lääkkeeksi

Realismi

”Päätöksen tekemiseksi tarvitaan palaveri, joka aikataulutetaan kolmen viikon päähän, koska silloin on ensimmäinen kaikille osapuolille sopiva vapaa hetki”

Leanismi

”Tunnista asiat, joita voidaan kehittää iteratiivisesti. Tee näistä päätös nopeasti ja korjaile matkan varrella. Aloita nopeasti ja hylkää, jos ei toimi”

Realismi

”Tuotetta ei voi julkaista asiakkaalle ennen kuin sisäisesti varmistutaan, että tuotteessa on kaikki tärkeäksi arvioimamme ominaisuudet”

Leanismi

”Julkaise varhain asiakkaalle. Kuule asiakasta, opi ja kehitä.”

Realismi

”Homma ei nyt etene, kun meidän suunnittelija on sairaslomalla”

Leanismi

”Pyri rakentamaan prosessi siten että siinä on mahdollisimman vähän kapulanvaihtoja, siiloja ja eri rooleja. Jokainen tällainen kapulanvaihto huonontaa tehokkuutta ja on lisäksi riskitekijä”

Realismi

”Kyllä meidän pitäisi tehostaa toimintaa, mutta se on vaikeaa, vaivalloista eikä onnistu kuitenkaan”

Leanismi

”Tee päätös aloittamisesta, tunnusta ettei parasta ratkaisua tunneta, osallista jokainen keksimään pieniä tehostusideoita omaan työhönsä. Seuraa etenemistä, kannusta saavutuksista ja luo edellytykset innostuksen syntymiselle”

Realismi

”Meillä on 5% säästötavoitteet, joten yt-prosessi laitetaan liikkeelle”

Leanismi

”Henkilöstön vähentäminen johtaa kiireen lisääntymiseen, joka heikentää tehokkuutta. Tehokkuuden lasku heikentää pitkällä välillä yrityksen kilpailukykyä. Tehosta ensin toimintaa ja arvioi sitten henkilöstömäärän tarvetta”

Tervetuloa 31.5. Helsingissä järjestettävään AGILE 17 -tapahtumaan keskustelemaan tästä ja monesta muusta lisää! PragmatIQ on tapahtuman kumppani.

 

ville_wiik_mustavalkoinen

Ville Wiik

 

Kirjoittaja Ville Wiik on toiminut yli 20 vuoden ajan kansainvälisten asiantuntija-organisaatioiden johtotehtävissä ja on myös pelillistettyyn oppimiseen erikoistuneen PragmatIQ Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. PragmatIQ on nopeasti kasvava kansainvälisille markkinoille tähtäävä yritys, jonka tuotteita on lisensoitu jo yli 400 000 käyttäjälle.

PragmatIQ toimii Oppia.fi-verkostossa kumppanina, joka pelillistää ja modernisoi minkä tahansa oppimateriaalin tehden siitä helposti skaalautuvaa ja oppijalle innostavaa. Digitaalisen sisällön tarjonnasta löydät organisaation toimintaa tehostavan Leanscape-huonepakopelin.