Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Prosessipäivät 2017

Tilannekuva – digitaalisen maailman navigaattori

Oletko koskaan ollut suurkaupungissa, joka on sinulle uusi ja outo? Tiedät määränpääsi, mutta et tiedä miten päästä sinne, koska et tiedä missä olet. Suunnistuksen kannalta tärkeintä on tietää oma sijaintinsa – pelkkä määränpään tietäminen ei riitä. Tämä fakta ei ole aikojen saatossa muuttunut miksikään. Jopa tänä päivänä, kun käytössämme on puhelimiin ja autoihin integroitua navigoimista helpottavaa huipputeknologiaa, kaikki lähtee aina itsensä paikantamisesta.

IT-maailmassa on myös tärkeää olla kartalla palveluidensa suhteen – sekä päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa että palveluiden taktisessa kehitysmielessä. Palveluiden kehittäminen on hyvin vaikeaa ilman tietoa siitä, mitkä ovat niitä kohtia palvelu- ja järjestelmäympäristössä, jotka tarvitsevat uusimista, laajentamista tai korvaamista. Helposti tulee keskityttyä vääriin kohteisiin, jolloin investoinnit valuvat hukkaan vaikuttamatta käytännössä mitenkään palveluiden laatuun, luotettavuuteen tai tulevien tarpeiden täyttämiseen.

Vielä oleellisempaa asioiden tilan ymmärtäminen on IT-palveluiden ja -järjestelmien jatkuvan toiminnan kannalta. Olemme menossa yhä kiihtyvämpää vauhtia kohti digitaalista maailmaa, jossa menestyvien yritysten liiketoiminnat rakentuvat merkittäviltä osin kehittyneiden IT-palveluiden varaan. Tällaisessa maailmassa liiketoiminnan ja IT:n välinen ero on veteen piirretty viiva, koska IT-järjestelmistä ja -palveluista on muodostumassa yksi keskeisimmistä tuotannontekijöistä. Samalla IT-palveluille asetettavat luotettavuusvaatimukset nousevat täysin uudelle tasolle. Palveluiden ja järjestelmien pitää toimia 24/7 katkotta ja häiriöttä, jotta liiketoiminta ei kärsi.

IT-maailman GPS-navigaattori on tilannekuvajärjestelmä. Se kertoo reaaliajassa, miten palvelut ja järjestelmät toimivat ja pystyy mahdollisimman hyvin ennalta hälyttämään potentiaalisista häiriöistä ja ongelmista. Tilannekuvajärjestelmä tarvitsee toimiakseen monitorointijärjestelmiä, jotka mittaavat palveluiden, järjestelmien ja laitteiden tilaa ja suorituskykyä. Monitorointi voidaan toteuttaa usealla eri menetelmällä ja tavalla. Se voi olla hyvin teknistä, yksittäisiin palvelukomponentteihin kohdistuvaa, tai palvelukokonaisuuksien päästä-päähän-seurantaa. Monitorointi voi perustua joko todellisen sovelluskäytön ja liikenteen seurantaan tai koneellisiin säännöllisesti toistettaviin testeihin.

On hyvä tunnistaa, että tilannekuvajärjestelmä on kuitenkin vain apuväline varsinaisen tilannekäsityksen muodostamisessa. Kaikesta digitaalisuuden ja järjestelmien tuomasta tekoälystä huolimatta ihmisellä on edelleen vielä rooli IT-maailmassa, samoin kuin navigoinnissakin, johtopäätösten tekemisessä ja tarvittavista toimenpiteistä päättämisessä.

Lisää aiheesta Prosessipäivät 2017 -tapahtumassa 10.-11.5.2017, tutustu tästä!

Harri_Valimaa
Kirjoittaja työskentelee Cygatella Technical Business Managerina Verkkopalvelut-liiketoimintayksikössä ja on mukana kehittämässä palveluita, jotka takaavat asiakkaan kriittisten liiketoimintojen jatkuvuuden.

Cygate mukana Prosessipäivillä! Tapaa heidät paikan päällä ja ole yhteydessä jo etukäteen!