Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

OKR ja PMO: Kuinka pelastat projektin ajoissa?

OKR-malli (Objectives and Key Results) ja Project Management Office (PMO) voivat yhdessä muodostaa tehokkaan toimintamallin projektien onnistumisen varmistamiseksi. Mutta kuinka PMO voi hyödyntää OKR-mallia projektien ongelmien tunnistamisessa ja ratkaisemisessa?

Palautejaksojen merkitys ja tiedon hyödyntäminen

OKR-mallissa palautejaksot tarjoavat säännöllisiä tarkastuspisteitä projektin etenemiselle. PMO:na voit hyödyntää näitä jaksoja kerätäksesi ja analysoidaksesi tietoa projektien tilasta ja tunnistaaksesi mahdolliset poikkeamat mm. suunnitellussa aikataulussa tai budjetissa.

  • Hyödynnä säännölliset palautekokoukset, joissa käydään läpi OKR:n avaintulosten nykytilanne. Pyri tunnistamaan kokouksissa mahdolliset viivästykset ja ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  • Tuota statusraportteja, joissa vertaillaan projektien edistymistä asetettuihin OKR:iin. Tämä auttaa projektitiimiä ymmärtämään, missä kohdin he ovat jäljessä ja mitä toimenpiteitä tarvitaan, jotta avaintulokset toteutuvat.
  • Tarjoa projektitiimeille ajantasaista tietoa ja tukea tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttamisessa.

PMO:n tuki oppimisessa ja jatkuvassa parantamisessa

Avaintulosten jatkuva seuranta voi paljastaa arvokkaita oivalluksia projektin suorituskyvystä. Jos avaintulokset eivät etene suunnitellusti, se voi olla merkki resurssipulasta tai muista ongelmista. PMO:na voit auttaa analysoimaan näitä oivalluksia ja jakamaan oppeja organisaatiossasi. Tämä voi tapahtua esimerkiksi säännöllisten retrospektiivien tai oppimistilaisuuksien kautta.

  • Järjestä retrospektiivejä, joissa projektitiimit tarkastelevat, mikä on toiminut hyvin ja missä on parantamisen varaa. Nämä tilaisuudet auttavat tiimejä oppimaan menneistä projekteista ja soveltamaan oppeja tulevaisuudessa.
  • Käytä OKR-mallin tuloksia benchmarkkina organisaation laajuisessa oppimisessa ja parantamisessa, jakamalla onnistumistarinoita ja parhaita käytäntöjä.
  • Perusta oppimisyhteisöjä, joissa projektipäälliköt ja tiimin jäsenet voivat jakaa kokemuksiaan sekä oppia toisiltaan. Näiden kautta voitte kehittää organisaatiosi yhteisiä toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä.
  • Ylläpidä dokumentaatiota projektien aikana opituista asioista ja jaa näitä organisaatiosi sisällä.

PMO:n rooli ketteryydessä ja iteratiivisessa projektinhallinnassa

OKR-mallin joustava luonne tukee ketterää projektinhallintaa ja mahdollistaa nopean reagoinnin ja sopeutumisen muutoksiin. PMO:na voit tukea ketterää lähestymistapaa tarjoamalla rakenteen ja prosessit, jotka mahdollistavat joustavan suunnittelun ja nopean päätöksenteon.

  • Tue projektitiimejä asettamalla selkeät tarkistusvaiheet ja järjestämällä säännöllisiä tilannekatsauksia. Tarkastelkaa, kuinka hyvin projektin tavoitteet ja avaintulokset etenevät ja tehkää tarvittavia muutoksia.
  • Fasilitoi sprinttikatselmuksia, joissa tiimit tarkastelevat sprintin edistymistä ja tekevät tarvittavia säätöjä seuraavaan sprinttiin. Tämä varmistaa, että projekti pysyy joustavana ja mukautuu nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.
  • Tarjoa koulutusta ja resursseja, jotka auttavat tiimejä omaksumaan ketteriä menetelmiä ja työkaluja.

OKR-malli muodostaa tehokkaan työkalun projektien onnistumisen varmistamiseksi. Säännölliset palautejaksot mahdollistavat jatkuvan seurannan ja nopean reagoinnin mahdollisiin ongelmiin, minkä avulla PMO voi varmistaa, että projektit etenevät suunnitellusti. Jatkuva oppiminen ja parantaminen ovat keskeisiä elementtejä, joihin PMO voi aktiivisesti vaikuttaa analysoimalla avaintuloksia ja järjestämällä retrospektiivejä sekä oppimistilaisuuksia. Ketterä projektinhallinta tukee projektien joustavuutta ja kykyä mukautua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, mikä on erityisen tärkeää nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Ottamalla OKR-mallin käyttöön ja hyödyntämällä PMO:n resursseja, voit varmistaa projektien onnistumisen, saavuttaa halutut tulokset ja parantaa organisaation suorituskykyä. Nyt on aika tehdä projekteistanne menestyksiä PMO:n ja OKR-mallin avulla!

Jos organisaatiossasi kaivataan tukea OKR-mallin käyttöönotossa tai PMO-toiminnan kehittämisessä, meillä on asiantuntijat valmiina auttamaan. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan siitä, miten voimme parhaiten tukea organisaatiosi tarpeita ja saada aikaan haluttuja tuloksia yhdessä.

Ota meihin yhteyttä!

Mervi Sirén

Agile Project Lead & Organizational Coach, Taskmill Oy

Mervillä on yli 10 vuoden kokemus erilaisista media-, markkinointi- sekä painotoimialan projekteista. Lisäksi Mervillä on useiden vuosien kokemus projektimallien käyttöönotoista, niiden skaalaamisesta sekä PMO-toiminnan kehittämisestä.

Taskmill on asiantuntijoiden perustama asiakaslähtöinen konsulttitalo. Meiltä löydät parhaat asiantuntijat mahdollistamaan onnistuneen tuotteen, projektin ja organisaation toteutukseen. Autamme sinua myös toiminnan kehittämisessä, strategian toteuttamisessa OKR-mallin avulla ja henkilöstön valmentamisessa.

Taskmill on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 17.–18.9.2024!