Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Näin tekoäly auttaa muutossalkun hallinnassa

Muutossalkku, tai muutosportfolio, on tärkeä strateginen työkalu, joka kokoaa yhteen organisaation kaikki muutokset mahdollistaen niiden kokonaisvaltaisen hallinnan ja seurannan. Tämä työkalu tarjoaa organisaatioille mahdollisuuden visualisoida meneillään olevat ja suunnitteilla olevat muutokset, arvioida niiden vaikutuksia ja varmistaa, että ne tukevat liiketoiminnan tavoitteita.

Tässä artikkelissa kerron esimerkkejä, missä muutossalkun osa-alueissa tekoälystä on hyötyä. Määritellään kuitenkin ensin, mitä merkittäviä etuja muutossalkku tarjoaa organisaatiollenne:

Parannettu päätöksenteko: Muutossalkun avulla voitte arvioida muutosten vaikutuksia ja priorisoida projektejanne tehokkaammin. Tämä mahdollistaa paremmat ja informoidut päätökset.

Resurssien optimointi: Muutossalkun avulla voitte vähentää päällekkäisyyksiä ja tehostaa resurssien käyttöä. Tämä johtaa resurssienne tehokkaampaan hyödyntämiseen ja kustannussäästöihin sekä varmuuteen siitä, että kaikkiin projekteihinne riittää tekijöitä.

Selkeä suunta: Muutossalkku auttaa organisaatiotanne hallitsemaan ja sopeutumaan muutoksiin tehokkaasti. Se tarjoaa selkeän kuvan muutosten suunnasta ja vaikutuksista liiketoimintaanne.

Tehostettu viestintä: Muutossalkun käyttö parantaa sisäistä viestintäänne ja sidosryhmienne sitoutumista. Tämä edistää yhteistyötä ja yhtenäisyyttä organisaationne sisällä sekä tavoittelemanne hyödyn toteutumista, kun henkilöstönne sitoutuu siihen jo muutosta tehtäessä.

Muutossalkun hyödyistä voit lukea lisää johtavan konsulttimme Virpi Elersin artikkelista Helpotusta muutoskylläisyyteen muutosportfolion johtamisellaPääset tekstiin painamalla tästä.

Miten tekoäly auttaa muutossalkun luomisessa ja ylläpidossa?

Tekoäly voi merkittävästi tehostaa muutosportfolion hallintaa tarjoten uusia mahdollisuuksia analyysiin ja päätöksentekoon. Tekoäly hyödyttää muutossalkkua muun muassa alla kuvaamillani tavoilla.

Data-analyysi

Tekoäly pystyy analysoimaan suuria tietomääriä ja tunnistamaan trendejä, mikä tarjoaa arvokasta tietoa päätöksentekonne tueksi. Tämä auttaa teitä ymmärtämään paremmin muutosten vaikutuksia ja ennakoimaan tulevia tarpeita.

Esimerkki: Kansainvälinen ohjelmistoyritys käyttää tekoälyä analysoimaan laajamittaisia projektidatoja eri tiimeistä ja toimipisteistä. Tekoäly tunnistaa trendejä, kuten aikataulujen viivästymiset ja budjettiylitykset, tietyntyyppisissä projekteissa. Näiden analyysien perusteella yritys pystyy tekemään tietoon perustuvia päätöksiä projektinhallinnan parantamiseksi, esimerkiksi lisäämällä resursseja tai muuttamalla prosesseja. Näin projektien onnistumisprosentti ja resurssien käytön optimointi paranevat.

Priorisointi

Tekoälyn avulla voitte tunnistaa ja priorisoida tärkeimmät muutokset liiketoimintanne tavoitteiden ja resurssien saatavuuden perusteella. Tämä varmistaa, että kriittiset muutokset saavat tarvittavat resurssit ja huomion.

Esimerkki: Teknologiayritys hyödyntää tekoälyä analysoidakseen useita kehitysprojekteja ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan. Tekoäly priorisoi projektit niiden potentiaalisen liiketoimintavaikutuksen ja resurssitarpeiden perusteella, mikä auttaa yritystä keskittämään resursseja projekteihin, joilla on suurin strateginen merkitys. Näin yritys tietää, onko hyödyllisempää kehittää vanhaa tuotetta vai innovoida uusi.

Resurssienhallinta

Tekoäly optimoi resurssienne jakamisen ja käytön, mikä auttaa minimoimaan resurssipulaa ja päällekkäisyyksiä. Tämä parantaa resurssien tehokkuutta ja varmistaa, että oikeat resurssit ovat käytettävissä oikeaan aikaan.

Esimerkki: Rakennusalan yritys käyttää tekoälyä projektinhallinnassa resurssien jakamisen optimoimiseksi. Tekoäly analysoi useiden rakennustyömaiden aikatauluja ja resurssitarpeita ja ehdottaa resurssien siirtämistä tarpeen mukaan. Tämä vähentää seisokkeja ja varmistaa, että kriittisissä vaiheissa on aina riittävästi työntekijöitä ja materiaaleja saatavilla.

Riskienhallinta

Tekoäly pystyy ennakoimaan projektienne riskejä ja ehdottamaan toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi. Tämä parantaa muutosten onnistumismahdollisuuksia ja vähentää mahdollisia häiriöitä.

Esimerkki: Suuri teollisuusyritys käyttää tekoälyä analysoimaan eri tuotantoprojekteihin liittyviä tietoja, kuten koneiden huoltohistoriaa, tuotantoprosessien tehokkuutta ja toimitusketjun luotettavuutta. Tekoäly tunnistaa potentiaaliset riskit, kuten koneiden vikaantumiset, toimitusviiveet tai tuotantokatkokset. Näiden ennusteiden perusteella yritys voi toteuttaa ennakoivia toimenpiteitä, kuten suunnitella ennaltaehkäiseviä huoltotoimenpiteitä, hankkia vaihtoehtoisia toimittajia tai optimoida tuotantoprosesseja, mikä parantaa projektien onnistumismahdollisuuksia ja vähentää mahdollisia häiriöitä.

Tekoälyllä tehostettu muutossalkku vie projektien onnistumisen uudelle tasolle

Tekoälyllä tehostetun muutossalkun hallinta avaa uusia mahdollisuuksia projektijohtamisen maailmassa. Hyödyntämällä näitä työkaluja voitte parantaa päätöksentekoanne, optimoida resurssienne käyttöä ja hallita projekteissanne riskejä entistä tehokkaammin.

Nyt on aika ottaa käyttöön nämä edistykselliset menetelmät ja varmistaa, että organisaationne on valmis vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Ota askel kohti parempaa muutosjohtamista ja hyödynnä tekoälyn tuomat edut – apua saatte tekoälyä sisältävistä valmennuksistamme. Tutustu niihin osoitteessa kumura.fi/tekoäly.

Artikkelin kuva on luotu ChatGPT 4o:lla.

Marcus Ahlroth

Marcus sai projektijohtamisen oppinsa aikoinaan matkapuhelinalalla. Asiantuntijapalveluiden myynnissä Marcuksella on yli 15 vuoden kokemus. Myyntityössä hän kuuntelee asiakasta herkällä korvalla ja haluaa tarjota parhaan ratkaisun tämän haasteeseen niin projektiosaamisen vahvistamisessa kuin projektien johtamisessa.

Kumura on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 17.–18.9.2024!

 

Blogi on julkaistu Kumuran sivuilla 7.6.2024.