Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Tekoälyn mahdollisuudet muutosjohtamisen tukemisessa

Muutosjohtaminen on kriittinen osa organisaatioiden kehitystä ja kasvua. Siinä onnistuminen vaatii huolellista suunnittelua sekä seurantaa ja reagointikykyä toteutuksen aikana. Nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä tekoäly tarjoaa uusia mahdollisuuksia tehostaa näitä prosesseja merkittävästi.

Tässä artikkelissa käsittelen kolmea keskeistä muutosjohtamisen näkökulmaa ja sitä, kuinka tekoäly voi auttaa niissä. Olen poiminut muutosjohtamisen kulmat Kumuran johtavan konsultin Virpi Elersin blogikirjoituksista, joissa hän käsittelee muutosjohtamista ja erityisesti muutosjohtamista yksilötasolla. Pääset Virpin artikkeleihin painamalla tästä.

Yksilöiden tarpeiden ymmärtäminen ja keskustelun mahdollistaminen

Kuten Virpi kirjoittaa yksilön muutosmatkaa käsittelevässä artikkelissaan, mitään muutosta on vaikea ”ostaa”, jos ei ymmärrä, miksi muutos tehdään. Jos muutos ei ole välttämätön ja kriisin aiheuttama, perustelut täytyy miettiä etukäteen huolella, jotta ne osataan sanoittaa hyvin. Jopa puolet muutoshankkeista kaatuu jo alkumetreillä siihen, että muutoksen perustukset jäävät huteriksi.

Muutosjohtamisessa onkin tärkeää ymmärtää yksilöiden tarpeet ja motivoida heitä muutokseen. Tekoäly voi analysoida muutoksen eri sidosryhmiä ja heillä olevia tieto- ja viestintätarpeita. Tekoälyn kanssa sparraaminen auttaa myös avaamaan silmiä sille, millaiset muutokseen liittyvät aiheet voivat herättää muutosvastarintaa. Kun mahdollinen vastarinta on tunnistettu etukäteen, sitä voi ehkäistä taustoituksen, viestinnän ja sitouttamisen keinoin.

Tekoäly on monipuolinen, hyödyllinen työkalu, joka merkitys ajansäästäjänä on mittava. Omia kokemuksiaan työn tehostamisesta tekoälyllä on kirjoittanut Kumuran konsultoiva projektipäällikkö Päivi Kähönen-Anttila. Päivi kertoo tekstissään, kuinka tekoäly on vapauttanut hänen aikaansa, jonka hän on voinut siirtää tiimiläisten kanssa yhteydenpitoon ja heidän onnistumisensa tukemiseen. Kun muutoksen eri osapuolille voi tarjota aidon mahdollisuuden tulla kuulluksi innostuksiensa ja huolenaiheidensa kanssa, sitoutuneisuus tavoiteltuun muutokseen paranee.

Muutoskylläisyyden hallitseminen

Jos organisaatiossa on yhtäaikaisesti käynnissä useampi muutoshanke, voi henkilöstö ajautua tilanteeseen, jota Virpi kutsuu muutoskylläisyydeksi. Tämä johtaa resurssipulaan ja projektien epäonnistumisiin.

Ratkaisukeinoksi muutoskylläisyyteen Virpi esittää muutosportfolion hallintaa, joka auttaa priorisoimaan ja visualisoimaan muutokset edistäen tehokkaampaa ja järkevämpää päätöksentekoa. Hän korostaa myös muutosjohtamisen osaamisen kehittämistä ja organisaation muutoskyvykkyyden lisäämistä.

Tekoäly voi auttaa priorisoimaan muutosportfolion sisältöä, minkä lisäksi sillä on mahdollista optimoida resurssien käyttöä ennustavan analytiikan avulla. Tekoäly on tehokas apuri myös riskianalyyseissä sekä korjaavien toimenpiteiden tunnistamisessa tilanteissa, joissa muutoskylläisyyttä on jo havaittavissa.

Esihenkilöiden taitojen kehittäminen

Esihenkilöiden taidot ovat kriittisiä muutosprosessin onnistumisessa, sillä he ovat avainasemassa sanoittamassa ja konkretisoimassa työntekijöille, miten muutos vaikuttaa työntekijöiden rooleihin. Tällä on suora yhteys henkilöstön muutokseen sitoutumiseen, mikä vaikuttaa puolestaan muutoksen onnistumiseen, kuten jo aiemmin kuvailin.

Siksi Virpin mielestä organisaatiossa tulisi satsata erityisesti johdon ja esihenkilöiden valmiuteen viedä muutos läpi organisaatiossa ja tukea henkilöstöä muutoksessa. Tekoäly voi tässäkin toimia sparrauskumppanina, jonka kanssa ideoida käytäntöjä ja toimia, joilla esihenkilöt voivat tukea ja ohjata tiimiläisiään. Tällainen sparrailu auttaa myös tunnistamaan taitoja, joita esihenkilöillä on tarve kehittää, sekä löytämään keinoja, joilla laventaa tuota osaamista.

Tekoäly: monipuolinen tuki muutosjohtamisessa

Yllä olevat esimerkit ovat vain muutamia niistä kaikista mahdollisuuksista, joita tekoäly voi antaa muutosjohtamiseen, -valmiuteen ja -kyvykkyyteen. Siksi sekä muutosjohtajien, projektipäälliköiden että muiden projekteissa toimivien kannattaa panostaa tekoälyosaamiseensa. Kumuran tarjoamat tekoälyä sisältävät valmennukset löydät kaikki osoitteesta kumura.fi/tekoäly. Katso myös uusi Projektipäällikkö muutoksen johtajana -valmennuksemme.

Artikkelin kuva on luotu ChatGPT:llä.

Juuso Äikäs

Juuson innostus projektijohtamiseen syttyi vuosia sitten teleoperaattorin palveluksessa. Viime vuosina Juuso on innostunut tekoälyn antamista mahdollisuuksista projekti- ja muutosjohtamisesta.

 

Kumura on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 17.–18.9.2024!

 

Blogi on julkaistu Kumuran sivuilla 29.4.2024.