Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Mikä on NUPP ja miksi se on osa vastuullisuutta?

NUPP (Nearly Universal Principles in Projects NUPP) on kokoelma lähes universaaleja projektiperiaatteita, joita on hyvä noudattaa kaikissa projekteissa, riippumatta projektityypistä ja käytettävistä menetelmistä.

NUPP on yhteensopiva kaikkien tärkeimpien menetelmien ja viitekehysten kanssa, kuten PRINCE2®, PMBOK® Guide, P3.express, PM² ja Scrum, joista osalla onkin esimerkiksi omat eettiset soveltamisperiaatteensa. NUPPia ovat kehittäneet osin samat tekijät, jotka ovat P3.expressin eli minimalistisen projektinhallintametodin taustalla. NUPP on avoin lähde ja saatavilla osoitteessa https://nupp.guide.

Vapaasti suomennettuna periaatteet ovat

Totuus ja tulokset ovat tärkeämpiä kuin ryhmään kuuluminen

Kaikilla ihmisillä on tarve kuulua erilaisiin ryhmiin. On tärkeää välttää ryhmäharhaa tai samanmielisyysharhaa ja tuoda omat näkemykset ja mielipiteet selvästi esiin. Pahimmillaan paine kuulua ryhmään voi estää toiminnan kehittämisen oppimiskokemusten kautta ja johtaa esimerkiksi hedelmättömään väittelyyn ketterien ja perinteisempien projektijohtamisen menetelmien kannattajien välillä.

Säästä ja optimoi energiasi ja resurssisi

Myös projekteissa pätee monesta yhteydestä tuttu 80 / 20 -sääntö. Uhraamalla 20 % aikaasi projektille saat aikaan suurimman osan hyödyistä. Jossain vaiheessa työpanoksen lisääminen ei enää tuo lisähyötyjä projektille. Mikromanageeraaminen voi olla jopa haitallista projektin kannalta ja voi lisäksi uuvuttaa, vaikeuttaa työn ja muun elämän välisen tasapainon löytämistä.

Ole proaktiivinen

Tämä on oikeastaan välttämättömyys projektitoiminnassa. On vaikea nähdä, miten projekti voidaan saada onnistumaan ainoastaan reagoimalla tapahtuneeseen. Erityisen tärkeä oma-aloitteinen, tulevaisuuteen katsova asenne on riskienhallinnassa.

Muista, että ketju on vain yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki

Tämä klassinen kielikuva aukeaa, kun ajattelet esimerkiksi, miten saadaan projekti pysymään aikataulussa. Projektit ovat aina toimintoketjuja, ja monesti yhden toiminnon ongelma aikaansaa koko projektin myöhästymisen. Siksi on kiinnitettävä huomiota kokonaisuuteen.

Älä tee mitään ilman selvää tarkoitusta

Tämä liittyy periaatteeseen 2, resurssien ja energian säästämiseen. Suurinta haaskaamista on tehdä oikein vääriä asioita. Oikeiden asioiden tekemisen haasteeseen vastaa projektisalkun hallinta. Projektinhallinta puolestaan tähtää siihen, että tehdään oikeita asioita oikein. Älä tee mitään vain tekemisen ilosta tai koska niin on aina tehty. Esimerkiksi dokumentointi: vältä ylipitkiä raportteja, joita kukaan ei tule lukemaan.

Hyödynnä uudelleen käytettäviä elementtejä

Pyörän keksiminen uudestaan on ajan haaskuuta ja saattaa altistaa muutosvastarinnalle. Hyödynnä projektijohtamisessa käytännössä toimivuutensa osoittaneita työkaluja kuten tarkistuslistoja. Scrumin valmistellun määritelmä ja valmiin määritelmä tarjoavat toisen uudelleen hyödynnettävän työkalun. P3.expressin kuukausittaiset, viikoittaiset ja päivittäiset ohjaussyklit ovat kolmas esimerkki.


Aaro Ollikainen
Projektijohtamisen päävalmentaja
Wakaru

 

 

 

Kirjoittaja Aaro Ollikainen on sertifioitu projektipäällikkö (PRINCE2 Practitioner, IPMA C, PMP, PRINCE2 Agile) ja projektijohtamisen valmentaja. Aarolla on yli 20 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja yrityskohtaisista valmennuksista. Hän on työskennellyt esimerkiksi ICT-, infrastruktuuritoimitus-, lääke- ja asiantuntijapalvelualan yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Aaro tunnetaan taitavana valmentajana ja coachina, joka saa aikaan konkreettisia tuloksia valmennettaviensa toiminnassa.

Tutustu Wakarun laajoihin projektijohtamisen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin ja konsultointiin. Olemme tukenasi projektien onnistumisessa!

Wakaru Oy

Wakaru Oy on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 10.–11.10.2023!