Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Projektiammattilaisen hyvinvointi on vastuullisen projektitoiminnan ytimessä

Vastuullisuus on noussut ilahduttavasti globaaliin keskusteluun sekä sitä kautta myös projektitoimintaan kuuluvaksi teemaksi. Aihetta on jo joitain vuosia käsitelty melko aktiivisesti niin lehdissä kuin verkossakin. Internetissä alan johtavat yhteisöt ovat julkaisseet kirjoituksia aiheeseen liittyen, aiheen ympärillä järjestetään myös webinaareja, valmennuksia sekä tapahtumia. Eri organisaatioiden sisäisessä keskustelussakin on havaittavissa hyvää pöhinää vastuullisuuden ympärillä.

Työhyvinvoinnin edistäminen on sosiaalista vastuullisuutta

Vastuullisuuden strategisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perustana voidaan käyttää esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita. Nämä tavoitteet voidaan luokitella ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen.

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden tavoitteilla pyritään varmistamaan, että ihmiset voisivat globaalisti nauttia rauhasta ja hyvinvoinnista. Terveyden ja hyvinvoinnin kestävän kehityksen edistäminen työelämässä on vastuullista ja kannattavaa. Kun työntekijät voivat hyvin ja työolot ovat sopivat, toiminnalla on edellytykset kukoistaa – myös projektitoiminnalla.

Työhyvinvoinnin tukeminen projektitoiminnassa

Artto, Martinsuo ja Kujala ovat todenneet, että projektitoiminnan menestys lähtee strategisesta johtamisesta. Heidän mukaansa “toimiva johtamisjärjestelmä varmistaa, että resurssit kohdennetaan oikein, projektissa sovelletaan hyviä käytäntöjä ja jokainen projekti saa riittävästi tukea” ja toimivalla organisaation johtamisjärjestelmällä on yhteys yksittäisten projektien resurssipuitteisiin. Vastuullisten resurssipuitteiden tulee olla sellaiset, että ne tukevat projektityöhön osallistuvan työhyvinvointia.

Organisaatiotason inhimillisellä päätöksenteolla voidaan siis luoda puitteet työhyvinvoinnille projektitoiminnassa. Hyvinvoinnin kokemus tapahtuu kuitenkin aina yksilötasolla – se minkä yksi kokee hyvinvoinniksi, ei välttämättä ole hyvinvointia toiselle. Lisäksi projektitoiminta on luonteeltaan dynaamista; yksilöt ottavat ja joutuvat ottamaan vastuuta päätöksenteosta muuttuvissa tilanteissa, mikä asettaa korkeita vaatimuksia yksilölle ja sitä kautta yksilön työhyvinvoinnille.

Sosiaalinen vastuullisuus konkretisoituu projektiammattilaisen inhimillisissä päätöksissä

Projektitoiminnassa työhyvinvoinnille voidaan luoda edellytykset ja jokainen projektiammattilainen vastaa omasta hyvinvoinnistaan näissä kehyksissä. Kun vastuullisuus on mukana projektitoiminnan strategisessa suunnittelussa, se hoksauttaa ja mahdollistaa projektiammattilaiselle vastuullisen päätöksenteon niin oman kuin projektityöhön osallistuvien työhyvinvoinnin eteen.

Minkä vastuullisen päätöksen sinä haluat tehdä tänään työhyvinvoinnin eteen?

Tässä muutama ehdotus projektiammattilaiselta toiselle siitä, miten tehdä inhimillisiä päätöksiä ja siten toimia vastuullisesti.

  • Kuten lennoille lähtiessä neuvotaan, laita ensin happinaamari itsellesi, auta vasta sitten muita. Toisin sanoen pidä itsestäsi huolta ja omista oma hyvinvointisi, myös töissä. Voit vaikka aloittaa sillä, että pidät työviikkosi työsopimuksesi pituisena. Uskon, että teemme työtä elääksemme, emme elä tehdäksemme työtä. Kuinka moni projektiammattilainen on katunut viimeistä päivää viettäessään: “Ai että, kun en ehtinyt vetää vielä yhtä palaveria töissä!” tai “Voi ei, jäi aikatauluttamatta vielä yhden viikon työt etukäteen!” Siispä, lähde töistä ajoissa ja ehdit tehdä jotain mukavaa vapaa-ajallasi jokaisena arkipäivänä.
  • Eikö mennytkään tänään projektin johtaminen ihan putkeen? Olivatko yhteiset kohtaamiset täynnä epämiellyttäviä tuntemuksia? Joskus riittää, että tuet projektitiimiläisiäsi sanomalla, että on ymmärrettävää, kun hankala työasia tuntuu epämiellyttävältä ja kerrot, että olet läsnä sekä apuna tarpeen mukaan. Voit myös itse pyytää apua ja delegoida tehtäviäsi, jos kuormituksesi näyttää kasvavan liikaa. Riskienhallinnankin kannalta jokainen tehtävä tulee olla mahdollista delegoida varahenkilölle.
  • Vaikka päiväsi olisi kuinka huono tahansa, niin kauan kuin tulee uusi päivä, tulevat myös uudet mahdollisuudet ja uudet tilaisuudet. Hyvien yöunien jälkeen aloita työpäiväsi vaikkapa kehumalla ja kiittämällä kollegaasi, siitä tulee teille molemmille hyvä mieli, joka kantaa. Kollegan ja yhteisten onnistumisten lisäksi, muistathan iloita myös omistakin onnistumisistasi. Tee vaikka siten, miten me Kumuralla: kerää ja kirjoita muistiin “mustikoita” – mustikan koolla ei ole väliä, jokainen merkityksellinen onnistuminen lasketaan.

Myös merkityksellisyyden kokemus lisää projektitiimien hyvinvointia

Olemme Kumuralla huomanneet, että työn koettu merkityksellisyys lisää työhyvinvointia ja edistää projektien onnistumista. Kyselyssämme 257 projektiammattilaiselta selvisi, että merkityksellisiksi koetut projektit todella onnistuvat paremmin – vastaus oli yksimielinen ”kyllä”. Työn koettu merkityksellisyys ja mielekkyys lisäävät motivaatiota, sitoutumista ja hyvinvointia.

Projektityössä merkityksellisyys voi syntyä hyvinkin yksinkertaisista tekijöistä, kuten:

  • Avoin vuorovaikutus
  • Innostavat työtavat ja työkalut
  • Hyvä yhteishenki
  • Mahdollisuus kehittyä omassa työssään ja työskennellä omien vahvuuksiensa kautta
  • Työn arvostus

Lisää ajatuksia työn merkityksellisyyden ja siten projektitiimin hyvinvoinnin parantamiseen löydät Tee merkityksellisistä projekteista kilpailuetu -oppaastamme.

Luodaan yhdessä vastuullisen projektitoiminnan menestys jokainen oman hyvinvointimme ja inhimillisten päätösten kautta!


Kati Vainio

Kirjoittaja on Kumuran konsultoiva projektipäällikkö Kati Vainio, jolla on kokemusta ICT-projekteista ja ketterästä kehittämisestä yhteensä yli 20 vuoden ajalta. Johtamissaan kotimaisissa ja kansainvälisissä projekteissa Kati keskittyy ihmisten auttamiseen ja yhteiseksi tekemiseen. Inhimillisyyden näkyväksi tekeminen projektitoiminnassa ja tekoälyn hyödyntäminen projektijohtamisessa ovat tällä hetkellä Katin mielenkiinnon kohteita.

Kumura

Kumura on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 10.–11.10.2023!

Julkaistu Kumuran blogissa 31.8.2023