Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Viisi harhaluuloa ohjelmistotestauksesta

Ohjelmistotestaus on oleellinen osa ohjelmistojen kehitysprosessia, jolla varmistetaan lopputuotteen korkeaa laatua ja toimivuutta. Tässä artikkelissa paljastamme viisi yleistä testaukseen liittyvää harhaluuloa.

Harhaluulo 1: Testaus on tarkoitettu vain virheiden löytämiseen

Monet ajattelevat, että ohjelmistotestaus liittyy vain virheiden tunnistamiseen ja korjaamiseen koodissa. Selkeiden bugien ja vaikkapa kovan kuormituksen alla verkkopalvelussa tapahtuvien virhetilanteiden löytäminen on tärkeä osa testausta, mutta kattava testaus menee paljon pidemmälle.

Ammattimainen testaus auttaa varmistamaan, että ohjelmisto täyttää sille asetetut vaatimukset, takaamaan sen käytettävyyden, suorituskyvyn, turvallisuuden ja yhteensopivuuden eri alustojen kanssa. Testaus ottaa myös kantaa siihen, soveltuuko tuote ylipäänsä käyttötarkoitukseensa – tämän vuoksi onkin tärkeää, että testaaja hahmottaa kyseisen liiketoiminnan erityispiirteet riittävän hyvin.

Testaus ei siis ole pelkästään koodivirheiden löytämistä, vaan kyse on viimeistellyn, käyttäjäystävällisen ja tietoturvallisen tuotteen toimittamisesta.

Harhaluulo 2: Kuka tahansa osaa testata

Turhan usein ohjelmistojen testaaminen on ainoastaan muiden kuin ammattimaisten testaajien vastuulla. Testaus on annettu vaikkapa organisaation liiketoiminnan edustajien tehtäväksi heidän oman työnsä ohella. Liiketoiminnan edustajat saattavat toki olla hyviä testaajia, koska he ymmärtävät yrityksen liiketoiminnan prosessin ja tavoitteet.

Laadukas ja kattava testaus vaatii kuitenkin useimmissa tapauksissa business-roolin ja testausammattilaisen yhteistyötä.

Ammattitaitoinen testaaja menee pintaa ja käyttöliittymää syvemmälle. Hän osaa hyödyntää erilaisia testaustekniikoita ja -teknologioita, kuten testiautomaatiota, jolla testaus tehdään samaan aikaan kattavasti ja kustannustehokkaasti. Hän osaa myös kommunikoida havainnot muulle kehitystiimille ja raportoida edistymisestä projektin johdolle.

Harhaluulo 3: Testaus on kallis kuluerä

Laadukas testaus on ohjelmistokehityksen asiantuntijatyötä, täysin samalla tavalla kuin koodaus, käyttöliittymän tai arkkitehtuurin suunnittelu ja vaikkapa projektin johtaminen. Testaus ei ole vain kulu – se on investointi ohjelmiston laatuun ja kehitysprojektin sujuvuuteen. Kustannukset päin vastoin kasvavat huomattavasti, jos testaus jätetään tekemättä ja julkaistusta palvelusta löydetään ongelmia – tuotantoon päässeet virheet pilaavat ensivaikutelman ja ovat kalliita korjata.

Laadukas testaus ei kuitenkaan välttämättä vaadi täysipäiväisesti projektiin kiinnitettyä testaajaa. Projektin koosta riippuen, testaaja (joko yrityksen sisäinen tekijä tai ulkopuolinen konsultti) voi työskennellä projektissa osa-aikaisesti ja näin olla usean projektin käytössä yhtä aikaa. Selkeästi aikataulutetussa projektissa testaajan fokus voi esimerkiksi olla automatisoidun regressiotestauksen rakentamisessa ja tämän jälkeen hän voi olla mukana aina silloin, kun kehittäjät ovat saaneet uusia välivaiheita valmiiksi.

Harhaluulo 4: Testaus on yksittäinen vaihe kehityksen lopussa

Yleinen harhaluulo on, että testaus on erillinen vaihe, joka tehdään vasta kehityksen valmistuttua. Todellisuudessa testaus tulisi integroida osaksi koko kehitysprosessia. Aikainen testauksen aloittaminen auttaa havaitsemaan ongelmia, kun ne ovat helpompia korjata, vähentäen suuria korjaustarpeita ja aikataulujen venymistä myöhäisemmissä vaiheissa. Käytännöt kuten jatkuva integrointi ja jatkuva testaus varmistavat, että koodi on jatkuvasti validoitua – mikä osaltaan johtaa vakaampaan ja luotettavampaan ohjelmistoon.

Harhaluulo 5: Vain testaajat vastaavat ohjelmistotuotteen laadusta

Lopputuotteen laatu on kaikkien projektin jäsenten vastuulla. Vaikka taitavat testaajat voivat tunnistaa lukuisia ongelmia, he eivät voi havaita kaikkea. Kehitysympäristöt ovat monimutkaisia, eri komponenttien väliset vuorovaikutukset voivat johtaa odottamattomaan käytökseen ja tuotteen toimivuuden arvioiminen ei ole yksiselitteistä. Lisäksi inhimilliset virheet ja huolimattomuudet voivat välillä jäädä huomaamatta.

Käytännön arjessa myös kehittäjillä on tärkeä rooli laadunvarmistuksessa: heidän vastuullaan on esimerkiksi yksikkötestit, niiden riittävä kattavuus ja koodikatselmoinnit. Rikkinäisen, täysin validoimattoman koodin testaaminen testausammattilaisten toimesta on monesti ajanhukkaa. Toisaalta, kun validointi tehdään riittävällä tasolla ja tarkkuudella jo kehityksen aikana, se pienentää testauksen painetta muilla testaustasoilla.

Kokonaisuuden kannalta yhteistyölähestymistapa, joka sisältää kehittäjät, suunnittelijat, liiketoiminnasta vastaavat ja muut sidosryhmät, on ratkaisevan tärkeä. Laatukulttuurin, jossa jokainen ottaa vastuun tuotteen toimivuudesta, edistäminen ja siihen sitoutuminen voi merkittävästi parantaa lopputuotteen laatua.


Juha Karvonen

Juha on yksi ohjelmistotestauksen ja projektinhallinnan palveluita tarjoavan Testimaten perustajista. Juhalla on yli vuosikymmenen kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöitävien ohjelmistotestauksen konsulttipalveluiden suunnittelusta kaiken kokoisille organisaatioille.

Testimate

Testimate on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 10.–11.10.2023!