Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Näkemyksiä projekteista ja kestävyydestä

Yritysten kestävän kehityksen maisema on kehittymässä pelkästä raportoinnista ja maineeseen keskittymisestä kattavaksi ja vaikuttavaksi alueeksi, joka koskee koko organisaation toimintaa.

Kokonaisvaltainen lähestymistapa edellyttää, että kestävä kehitys otetaan huomioon kaikilla liiketoiminta-alueilla – myös projektinhallinnassa

Tällainen ajattelu muuttaa myös tapaa, jolla yritykset ja muut organisaatiot suhtautuvat projektinhallintaan ja sen toteutukseen. Projektinhallinta alkaa olla muutakin kuin perinteistä keskittymistä aikaan, kustannuksiin ja laajuuteen.

Nykyään painotetaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista samalla kun varmistetaan myönteinen ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus. Kestävyys tulisi siis huomioida jo projekteja päätettäessä ja suunniteltaessa. (GPM, 2022) Thinking Portfolio® salkuissa kestävyys voidaan ottaa huomioon kaikissa projekteissa ja tekemisessä.

Nykyään painotetaan liiketoimintatavoitteiden saavuttamista samalla kun varmistetaan myönteinen ympäristöllinen, sosiaalinen ja taloudellinen vaikutus.

Tätä taustaa vasten on selvää, että kestävyys on olennaista myös projekteissa ja projektinhallinnassa. GPM:n (2022) tekemän tutkimuksen mukaan 97 prosenttia johtohenkilöistä tunnustaa tarpeen ottaa kestävä kehitys olennaiseksi osaksi projektinhallintaa. Tämä herättää kysymyksen, miten se toteutetaan käytännössä.

Vastuullisuus osaksi Thinking Portfolio® Projektisalkkua

Projektiportfolion hallinta on sopiva tapa integroida vastuullisuus organisaation käytäntöihin, erityisesti projekteihin. Projekteihin voidaan integroida kestävän kehityksen elementtejä, kuten yhtymäkohtia kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kestävän kehityksen keskeisiin toimenpiteisiin.

Thinking Portfolio auttaa organisaatioita sisällyttämään kestävän kehityksen toiminnan projektiportfolioon ja tehostamaan kestävän kehityksen toimintaansa edelleen sitä mukaa, kun organisaation kestävän kehityksen valmiudet kehittyvät.

Jos projektiportfolio yksin alkaa tuntua riittämättömältä toimelta kestävän kehityksen puolesta, voidaan ottaa käyttöön projekti- ja muihin portfolioihin liittyvä erillinen kestävän kehityksen portfolio.


Thinking Portfolio on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 10.–11.10.2023!