Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Kestävällä ja vastuullisella tavalla toimiva organisaatio tekee henkilöstön hyvää resurssisuunnittelua

Henkilöstön hyvä työkuorman hallinta on osa kestävää sosiaalista kehitystä. Työvoimapula eri aloilla paljastaa altaan työhön liittyviä henkilöstön kestävyystekijöitä.

Menestyvät organisaatiot ovat sisäistäneet resurssisuunnittelun merkityksen ja ymmärtävät henkilöstön hyvinvoinnin tavoitteet ja edellytykset, jotka onnistumiseen vaaditaan.
Organisaation tavoitteina on esimerkiksi olla haluttu työnantaja ja työntekijöiden suosittelema, ja että tehdyn työn laatu on asiakkaiden suosittelemaa ja tuottavuus toimialalla parhaassa neljänneksessä.

Vastuullinen työnantaja seuraa työajan ohella myös resurssisuunnittelua

Hyvä resurssi- sekä työvuorosuunnittelu ovat keskeisiä ihmisten hyvinvointiin, jaksamiseen, työn laatuun ja tuottavuuteen sekä tulokseen vaikuttavia tekijöitä. Menestyvän organisaation näkökulmasta hyvä resurssisuunnittelu on menestystekijä eikä se ole harkinnanvarainen asia.

Organisaatio, jonka johto pitää resurssisuunnittelua harkinnanvaraisena tai lisävaivana ja työnä ei elä tämän päivän toimintaympäristössä. Onko organisaationne jo benchmarkannut miten toimialanne parhaat tekevät resurssisuunnittelua?

Jos toimintaa ja resursseja ei johdeta hyvin, julkisesti rahoitettu organisaatio ei käytä yhteiskunnan yhteisiä varoja kestävällä ja tuottavalla tavalla. Menetetään parhaat osaajat sekä tuottavuus, ja tarjotaan asiakkaille potentiaaliin nähden heikompaa työn laatua.

Kun resurssisuunnittelua ei kehitetä, annetaan työvoimasta kilpaileville organisaatioille jokainen päivä lisää etumatkaa sekä kulutetaan työntekijöitä ja julkistaloutta yli voimavarojen.

Hyvä resurssisuunnittelu on tärkeä osa kestävää kehitystä

EU-sääntelyn myötä henkilöstön hyvinvointi ja resurssisuunnittelu on osa ESG-kestävyysraportointia vuonna 2025. Resurssisuunnittelusta on siis tulossa myös EU-sääntelyn vuoksi tärkeä ja huomioitava asia. Kuinka monella organisaatiolla on vara jättää hyvä resurssisuunnittelu huomioimatta?

Keskustelun avaukset nelipäiväisestä työviikosta tai lyhennetystä työajasta ovat arvokeskustelun avauksia, mutta käytännön tasolla hyvä osaamisen hallinta ja resurssisuunnittelu ovat edellytys, jolla tavoitella kestävää henkilöstön hyvinvointia ja jaksamista.

Kestävä ja vastuullinen organisaatio pyrkii ottamaan huomioon ympäristön sekä sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden kaikissa toimissaan

Kestävän ja vastuullisen organisaation toiminnassa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  1. Ympäristöystävällisyys: organisaatio pyrkii vähentämään ympäristölle haitallisia päästöjä ja jätteitä sekä käyttämään kestäviä ja uusiutuvia energianlähteitä
  2. Sosiaalinen vastuu: organisaatio huolehtii työntekijöidensä oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa
  3. Taloudellinen vastuu: organisaatio toimii taloudellisesti kestävällä tavalla

Kestävä ja vastuullinen organisaatio voi saavuttaa hyötyjä, kuten hyvän maineen ja kilpailukyvyn, tyytyväisemmät ja sitoutuneet työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät sekä kestävämmän ja vastuullisemman tulevaisuuden.

Hyvä resurssisuunnittelu on eteenpäin katsomista ja ennakointia. Siinä otetaan huomioon myös henkilöstön osaaminen, ja resurssien käyttöä priorisoidaan suhteessa organisaation tärkeisiin tavoitteisiin.


Thinking Portfolio on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 10.–11.10.2023!