Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

Projektipäivät

Edelläkävijöillä vastuullisuuden hallinta on keskitettyä ja kokonaisvaltaista

Nykyinen liiketoimintaympäristö on täynnä epävarmuutta ja uudenlaisia haasteita. Ilmastonmuutos, biodiversiteettikato ja muut globaalit haasteet tekevät kestävyyden johtamisesta ja hallinnasta entistä tärkeämpää.

Vastuullisuuden johtaminen edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa

Useimmiten vastuullisuus on organisaatioille arvo ja kilpailuetu säännösten noudattamisen lisäksi. Riippumatta organisaation koosta ja toimialasta, vastuullisuustoimet ovat perusteltuja.

Vastuullisuuden johtaminen ja vaikuttavien toimien tekeminen edellyttävät kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja vastuullisuuden sisällyttämistä koko organisaatioon. Tämä tarkoittaa sitä, että myös vastuullisuusdatan merkitys kasvaa. Kestävän kehityksen vaatimusten täyttämiseksi sekä kilpailuedun saavuttamiseksi ja menestymiseksi tarvitaan suuri määrä dataa, joka on kerättävä ja otettava käyttöön eri puolilta organisaatiota.

Kestävän kehityksen tietojen kerääminen, analysointi, yhdistäminen, hallinta ja raportoiminen voi olla haastavaa, kun tietolähteet ovat hajallaan organisaatiossa ja jopa organisaation ulkopuolella. Vastuullisuuden työkalun avulla tästä kaikesta tulee helpompaa ja hallittavissa olevaa.

Edelläkävijöillä on valmius reagoida odottamattomiinkin haasteisiin

Vastuullisuuden edelläkävijyys voi tuoda paljon etuja yritykselle. Se tekee organisaatiosta joustavan ja valmiin vastaamaan jatkuvasti kasvaviin kestävyysvaatimuksiin ja odotuksiin. Samalla se antaa valmiuden reagoida odottamattomiin haasteisiin liiketoimintaympäristössä, kuten pandemioihin ja energiakriiseihin.

Vastuullisuuden edelläkävijyys tarkoittaa muun muassa investoimista tehokkaisiin vastuullisuuden työkaluihin. Vastuullisuuden edelläkävijäorganisaatio investoi vakiintuneiden prosessien ja tiedonkeruukäytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon jo ennen kuin uudet vastuullisuuden säännökset tulevat voimaan ja vastuullisuustoimet tulevat pakollisiksi.


 

 

 

 

 

Thinking Portfolio on Projektipäivien tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan Projektipäivät -tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen 10.–11.10.2023!