Ammattilaiselta ammattilaiselle - Tarinoita yli 200 kouluttajakumppanin verkostolta

3PMO, Projekti- ja portfoliojohtaminen

Viisi syytä, miksi yrityksessä kannattaa olla projektitoimisto (PMO)

Projektitoimistot ovat pikkuhiljaa tekemässä tietä yritysten projektinhallintaan. Vaikka useat yritykset ovat perustaneet itselleen projektitoimistoja, kaikki eivät ole pystyneet saavuttamaan täyttä potentiaaliaan. Projektitoimistoista parhaiten hyötyneet yritykset ovat niitä, joissa projektitoimisto tekee projektipäällikön kanssa yhteistyötä. Projektitoimistot helpottavat projektipäälliköiden työtä, kun yrityksellä on toimiva prosessi, jota noudatetaan koko projektisalkunhallinnassa.

Näin projektitoimisto voi tuottaa lisäarvoa projektipäällikön rooliin yrityksessä:

1. Projektitoimisto parantaa menestymismahdollisuuksia

Projektipäälliköt ovat huomanneet, että projektitoimiston perustamisen jälkeen projektin epäonnistumisen todennäköisyys on pienentynyt merkittävästi. Aivan kuten projektin epäonnistuminen voi vaikuttaa projektipäällikön maineeseen ja uskottavuuteen negatiivisesti, projektin onnistuminen voi parantaa hänen asemaansa yrityksessä.

2. Toimitus alle budjetin on mahdollista

Aikana, kun projektin toteuttaminen ja toimittaminen ylittämättä budjettia on vaikeaa, tutkimusten mukaan projektitoimisto mahdollistaa projektipäälliköiden toimittavan projektinsa alle budjetin. Tämän mahdollistaa projektitoimiston luomat ja ylläpitämät standardit.

3. Lyhyempi projektiaika, enemmän projekteja käsiteltäväksi

Projektitoimisto voi parantaa monen asian samaan aikaan tekemistä, mikä johtaa lopulta lyhyempiin projektiaikoihin. Standardisoitujen projektiprosessien avulla tiimit pystyvät toimittamaan konkreettisia tuloksia lyhyemmässä ajassa. Tämä tarkoittaa, että yritys pystyy käsittelemään enemmän projekteja ja toimittamaan laadukasta työtä lyhyemmässä ajassa.

4. Parempi tuottavuus

Projektitoimisto mahdollistaa resurssien käytön kustannustehokkaasti. Resurssien asianmukainen kohdentaminen antaa jokaiselle projektin jäsenelle mahdollisuuden tehdä parhaansa, mikä lopulta parantaa yrityksen yleistä tuottavuutta. Projektitoimisto ei vain lisää tuottavuutta, mutta se tekee tuottavuuden lisäämisen varmistaen samalla, että projekti saa tarvittavan huomion ja resurssit.

5. Prosessit standardisoidaan

Projektitoimisto voi standardisoida menetelmät ja prosessit, mikä tekee projektipäällikön työstä paljon yksinkertaisempaa, mutta ei yhtään merkityksettömämpää. Standardisoidut prosessit johtavat johdonmukaiseen suorituskykyyn ja tehostavat myös IT-projektien salkunhallintaa. Projektitoimisto tukee ja toimittaa standardit ja työkalut, jotta yritys voi tuottaa parempia tuloksia. Myös kuten aiemmin mainittiin, standardisoidut prosessit antavat konkreettisia tuloksia nopeasti.

Thinking Portfolio on 3PMO-tapahtumakumppani. Ilmoittaudu mukaan 3PMO-tapahtumaan Tampere-taloon 13.6.2023!

Julkaistu Thinking Portfolion blogissa 29.1.2018